Январь 2021


ISSN  1846-8756

Страницы истории

Idejni svijet Andreja Čebotareva

Temeljna činjenica koja je utjecala na formiranje Andreja Čebotareva u domeni njegovih ideja i pogleda na život bilo je to što je bio potomak ruskih emigranata. Dakako, nije riječ o tome da bi podrijetlo utjecalo na formiranje nečijeg idejnog svijeta na nekakav automatski ili mehanički način – ima slučajeva u kojima ljudi zaborave svoje podrijetlo, kriju ga, poriču, ograde se od njega ili iz nekog inata baš postupaju suprotno od onoga što bi se prema podrijetlu očekivalo – nego je potrebna i volja i usmjerenje prema tome da se to podrijetlo uvažava i poštuje. A kod Andreja je bilo baš tako i njegovo podrijetlo, na koje je bio ponosan, odsudno je utjecalo na oblikovanje njegova svjetonazora. Andrej se rodio u Zagrebu, kao potomak ruskih emigranata i Rusa s obje strane, uz iznimku bake s majčine strane koja je bila Poljakinja (ali je potjecala iz obitelji ruskih Poljaka, onih Poljaka koji su živjeli u dubini Rusije i bili u ruskoj službi). Kod kuće je, kako od svojih roditelja tako i od baka i tetki, stalno slušao o toj povijesnoj kataklizmi koja je zadesila naraštaj njegovih djedova i zbog kojega su morali bježati iz Rusije. Osobito je slušao o tzv. Wrangelovu kontingentu s kojim su njegovi došli u Kraljevinu SHS. Prvi jezik koji je naučio bio je ruski, a naučio je i poljski od bake s majčine strane. Iskustvo odrastanja u ruskoj emigrantskoj obitelji utjecalo je na to da se kod njega stvorio oređeni pogled na povijest 20. stoljeća, osobito vezano za Rusiju, a temeljna sastavnica tog pogleda bilo je određeno žaljenje zbog toga što je uopće došlo do Oktobarske revolucije i što je nestala stara carska Rusija. Što se tiče Rusije, Andrej se nije zadržao samo na klišejima koje je naučio u obitelji, nego je svoj interes stalno produbljivao time što se bavio poviješću, čitao povijesne knjige i promišljao o povijesnim temama. Bio je spreman i revidirati neka opća mjesta koja su bila prihvaćena u emigrantskim krugovima, ako se ne bi slagala s onim zaključcima do kojih je sam došao proučavajući povijest.

Dakle, temelj njegovog idejnog svijeta bila je identifikacija sa starom carskom Rusijom. Andrej je smatrao da se revolucija nije trebala dogoditi, da je carska Rusija i dalje trebala ostati, dakako, uz neke nužne reforme. Često se kod njega mogla vidjeti težnja da nastoji revidirati stanovita opća mjesta o carskoj Rusiji, koja su se uvriježila praktički svugdje u svijetu, a za koja je smatrao da potječu od revolucionarne propagande. Riječ je o negativnim općim mjestima, o stanovitoj crnoj legendi o carskoj Rusiji, koja je naglašavala tamne strane te države i kojom su se koristili svi oni koji su htjeli naglasiti nužnost i opravdanost revolucije. Osobito je nastojao demantirati onu opće prihvaćenu predodžbu o navodnoj „trulosti“ i slabosti carske Rusije.

Uz to žaljenje za carskom Rusijom išla je stanovita nostalgija za starim društvom i njegovim vrijednostima, koje su nestale nakon Oktobarske revolucije. Treba naglasiti da Andrej nije idealizirao realno postojeće odnose u carskoj Rusija, cijelo to klasno društvo s klasnim privilegijama viših slojeva i ogromnim socijalnim razlikama između viših i nižih slojeva društva. On je, prije u maniri slavenofila (čiju je filozofiju cijenio i donekle prihvaćao), smatrao da je u Rusiji trebalo provesti dalekosežne reforme, u tom smislu da se olakša položaj nižih slojeva i uvede, barem do određene razine, načelo socijalne pravednosti, ali da se pri tom sačuva određeni dio onog nečega što je smatrao izvorno ruskim duhom i načinom strukturiranja društvenih odnosa. Isto tako je, osim toga što je mislio da je ruska država trebala provesti reforme odozgor, naglašavao i načelo tzv. sobornosti, zajedništva, koje je – barem dijelom – dolazilo i odozdol i ležalo je u temelju ruske organizacije seoskih komuna i koje je olakšavalo život pojedincu ili pojedinoj obitelji, tako što joj je, po principu solidarnosti unutar komune, pomagalo da preživi i u teškim vremenima. Princip te sobornosti, smatrao je Andrej, nalazi se i u pravoslavnoj crkvi, koja nema tako jako naglašen hijerarhijski karakter kao Rimokatolička crkva. Takvu sobornost na neki način su zlorabili komunisti i iz nje stvorili svoj bezbožni kolektivizam. Organizacija onoga što su boljševici nazvali sovhozima i kolhozima ima svoj temelj u ruskoj tradiciji, samo što su oni cijelu stvar obukli u novo ideološko ruho. Andrej je priznavao da u carskoj Rusiji mnoge stvari nisu funkcionirale kako treba i da ih je trebalo popraviti, međutim, revoluciju je smatrao nečim što se nije trebalo dogoditi, nekom vrstom lijeka za koji se ustanovilo da je gori od same bolesti. Revolucija je uništila samu duhovnu bit i supstanciju ruskog naroda, ili je barem pokušala uništiti, i sva zla carske Rusije ne mogu opravdati ono što su boljševici napravili.

Zbog svega ovoga Andrej je gajio određeni antikomunizam, koji međutim ima specifičan karakter i ne odgovara onom nekom antikomunizmu zapadne provenijencije, koji se formirao za vrijeme Hladnog rada. Andreju je komunizam smetao – osim zbog činjenice što je razorio carsku Rusiju – prvenstveno zbog njegovog bezbožništva i dogmatsko materijalističke koncepcije shvaćanja biti čovjeka i društva, a ne toliko zbog njegova ekonomskog sustava, u kojem je ponekad vidio nešto pozitivno. Uvjetno rečeno, pozitivno... To je vezano za ono Andrejevo povoljno mišljenje o tradicionalnoj ruskoj sobornosti.

Sada dolazimo do interesantnog dijela Andrejevog pogleda na povijest 20. stoljeća, svojevrsne historiozofije koju je razvio. Naime, kad se govori o 1917. godini u Rusiji i o velikom potresu koji je donijela ne samo Rusiji, nego i cijelom svijetu, obično se samo misli na Oktobarsku revoluciju. Međutim, tu je bila još jedna revolucija, prekrivena nekom vrstom zaborava ili poluzaborava. Riječ je o Februarskoj revoluciji koja se spominje tek kao međufaza između carske i boljševičke Rusije, dok se malo tko detaljnije zadržava na njoj, osim u specijaliziranim povijesnim monografijama o tom periodu povijesti. Andrej je i o Februarskoj revoluciji imao vrlo negativno gledište, čak je mislio da bi stvari danas bile još gore da je režim Kerenskog opstao i da nije bilo Oktobarske revolucije. A zašto? Zato što je Februarska revolucija bila građansko-liberalna, a Andrej je osim o komunizmu, imao i vrlo negativno mišljenje o građanskom liberalizmu, za koji je smatrao da isto tako kao i komunizam niječe ljudsku bit onakvu kakva proizlazi iz kršćanske metafizike i da razara sva načela tradicionalnog društva. Razlika bi bila u tom da komunizam razara cjelokupnu tradiciju na vrlo brutalan i eksplicitan način, dok to građanski liberalizam radi na tiši i perfidniji, ali mnogo djelotvorniji način. Komunizam je svog svoje primitivne i nesofisticirane metodologije, pa često i isto takve frazeologije, u konačnici osuđen na propast. Njegov pothvat završava neuspjehom jer izaziva protiv sebe otpor i podsmjeh. Nikad doista ne uspijeva ovladati dušama ljudi te se zbog toga pod komunizmom čuvaju mnoge značajke tradicionalnog društva. S druge strane, građanski liberalizam, pogotovo povezan s američkom masovnom kulturom od 60-ih, mnogo perfidnije uništava vjeru i moral i, općenito, kršćansku viziju svijeta. Andrej je nekako smatrao – gledano iz ruske perspektive, za njega temeljne – da bi Rusija danas bila gora da je ostao na njezinu čelu Kerenski, a da nije umjesto njega došao Lenjin (mada je sve najgore mislio i o Lenjinu). S tim u vezi je i Andrejevo razlikovanje između Lenjina i Staljina. Kao što je mislio da je dugoročno bilo bolje što je Lenjin zamijenio Kerenskog, nego da je ostao Kerenski, isto tako je smatrao da je dobro što je Lenjina zamijenio Staljin. Unatoč velikoj brutalnosti Staljinove vlasti, Staljina je doživljavao kao manjeg ideološkog fanatika nego što je bio Lenjin, te je stoga dugoročno gledano bio manje štetan za budućnost Rusije nego Lenjin. Nije, dakako, ni najmanje opravdavao zločine staljinizma. U njegovu gledanju na stvari, komunizam je u nekoj vrsti formaldehida zadržao barem dio starije ruske tradicije koja je onda mogla ponovno oživjeti nakon 1990., a osobito nakon 2000. i neke, u novoj putinovskoj Rusiji koju je Andrej podržavao, ali ne nekritički, nego dosta oprezno i sa stanovitom zadrškom. Bio je svjestan snažnih i žilavih ostataka sovjetizma u putinovskoj Rusiji i nije gajio velikih iluzija o tom da bi oni tako lako mogli biti eliminirani. Ipak se nadao da će do takvog nečeg doći u bližoj ili daljoj budućnosti. Gajio je nadu u budućnost Rusije, u skladu sa svojom vizijom onoga što je držao najboljim. Čak nije isključivao ni mogućnost ponovne uspostave monarhije u Rusiji, tj. carstva.

Andrej je bio dosta kritičan prema modernom svijetu, osobito modernitetu 20. stoljeća. Nisu mu se sviđali radikalni egalitarizam, materijalistički pogled na svijet i ekscesivno načelo individualne slobode nauštrb društvene kohezije. U tom smislu je bio konzervativac, kritički raspoložen ne samo prema komunizmu, nego i prema liberalizmu, građanskom društvu i kapitalizmu, a još više prema postmodernom društvu današnjice. Na neki način je u njemu živio onaj stari svijet koji su mu odgojem posredovali njegovi roditelji i bake i djedovi.

Još jedna stvar koja je igrala vrlo važnu ulogu u Andrejevu životu bila je vjera. Andrej je bio predan vjernik koji je ozbiljno shvaćao dogme i vjerovanja tradicionalnog kršćanstva. Vjera koju je on baštinio od predaka i koju je prakticirao bilo je pravoslavlje. Snažno se identificirao s istočnim kršćanstvom i bio je vrlo verziran u pravoslavnoj teologiji, o kojoj je i pisao. Međutim, uvažavao je i Rimokatoličku crkvu. U skladu sa svojom općenitom sklonošću tradicionalizmu, simpatizirao je tradicionalističke struje unutar Katoličke crkve, one struje koje su se opirale navalama novotarija u Crkvu, što su započele po okončanju Drugog vatikanskog koncila. Vjerovao je – barem u teoriji – u mogućnost sjedinjenja Rimokatoličke s Pravoslavnom crkvom, ne smatrajući teološke razlike toliko nepremostivima. Osobito je cijenio papu Benedikta XVI. od kojega je očekivao – tako mi se barem činilo – sveobuhvatnu obnovu Crkve u smislu vraćanja tradiciji. Andrej je rado posjećivao i grkokatoličku crkvu Sv. Ćirila i Metoda na Gornjem gradu, prisustvovao liturgijama te se upuštao u teološke diskusije na druženjima nakon liturgije. U vjerskom životu mu je smetala bilo kakva neozbiljnost i individualizam, sve one tendencije koje su išle za tim da se zanemare svetootačka predaja i kanoni, a u korist nekih osobnih proizvoljnih tumačenja objavljene vjere.

Sve u svemu se može reći da je Andrej bio čovjek ozbiljnosti i predanosti načelima, čak i onda kad mu je takav pristup stvarima mogao donijeti probleme.

Prerano nas je napustio. Zacijelo je još mnogo toga imao za reći i napisati.

Boris Nikšić

03 ноября 2019г.

«Подданные Екатерины звали её своею матушкой-царицей, иностранцы-современники удивлялись ея мудрости, а потомство чествует её именем Великой», - писал в XIX веке историк Еспер Желябужский.
О Высоцком не вспоминают по случаю юбилея, о нем говорят по зову души. Он был поэтом для народа и лучше всех описал Россию 60 - 70-х годов. Он успел написать около 700 песен и стихов. Сыграть десятки ролей. Покорить миллионы сердец. Хотя, юбилей тоже присутствует. Горький юбилей. 40 лет со дня смерти, 25 июля 1980 «олимпийского» года. После его смерти у него оказалось очень много «друзей», но вот были ли они при жизни? Не факт.
Дорогие соотечественники, к большому сожалению, в этом году из-за ситуации с коронавирусом нам не удастся всем вместе отпраздновать День России. Тем не менее, принимая во внимание, что в последнее время многие проекты проводятся онлайн, родилась идея отпраздновать День России под девизом «В доме моего детства». Ведь все мы, в какой-то мере, остаёмся детьми, оказавшимися во взрослой жизни. В доме нашего детства – России – все родное, близкое и уютное, а вернуться домой – это всегда счастье.
В детстве я не раз слышала рассказ о том, что отец моих двоюродных братьев и сестер – Виктор Илюшин – был в немецком плену и местные немцы помогли ему там выжить. Это не очень-то вязалось с нашим «экранно-литературном представлении» о немцах, но не верить взрослым мы не могли. И вот по прошествии многих лет ко мне в Мюнхен приезжает из Москвы моя двоюродная сестра Тамара Илюшина, дочь того самого Виктора Илюшина.
Вторая Мировая Война оставила неизгладимый след в истории нашей страны и всего мира. Как на передовой, так и в тылу, была важна дружба, преданность и взаимопомощь. Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами отважно сражались братья наши меньшие. Лошади, собаки, кошки и голуби, как и люди совершали подвиги. И гибли, как и люди. Как и Герои Великой Отечественной Войны, боевые животные спасли тысячи человечески жизней и помогли приблизить долгожданный День Победы.
С ним у очень многих были связаны мечты о «прекрасном будущем», как, впрочем, и жестокие уничтожения инакомыслящих, и разрушения, веками установившихся отношений. Но кто бы, как ни относился к этому имени и стоявшей за ним личностью, пройти мимо него, говоря и думая о ХХ веке, невозможно.
Если вы еще не запланировали, что будете готовить в последнюю неделю перед Пасхой, прочитайте статью, возможно у вас появятся оригинальные идеи. Можно просто приготовить блюда, рецепты которых вы найдете в этой статье.
U okviru projekta Gradske knjižnice „Rusi su naši sugrađani“ svaka tri tjedna na inicijativu profesorice povijesti Marije Khairove održava se izlaganje „Povijest Rusije“. Do sada je održano dva izlaganja na temu „Petar Prvi Veliki. Tko je on?“ i „Žensko carstvo u XVIII stoljeću“.
Na konferenciji u Jalti (4.do 11. veljače 1945. godine) tri vodeće antifašističke koalicije - SSSR, Velika Britanija i SAD, razmotrili mjere za brže okončanje Drugog svjetskog rata i rješavanje poslijeratnih problema. Posebno se razmatralo pitanje Jugoslavije. U poslijeratnom razdoblju, načela proklamirana u Jalti, zamijenila je blokovska podijeljenost svijeta
Таня, Танюша, Тата, Татуся, Таша... и Бог знает сколько еще вариантов есть у этого имени. Но еще больше - его знаменитых обладательниц. Татиана Римская и героиня «Онегина» Татьяна Ларина, Великая Княжна, вторая дочь Императора Николая II Татьяна Николаевна, кинорежиссер Татьяна Лиознова, киноактрисы Татьяна Самойлова, Татьяна Окуневская, Татьяна Пельтцер, Татьяна Доронина - всех и не перечислишь.
Впереди Новый год и все (или почти все) будут наряжать новогоднюю елку. Дед Мороз, Снегурочка, подарки и мандарины. И елка. Сегодня невозможно представить Новый год и Рождество без пушистой красавицы. Казалось бы, елка с самого начала своего существования была праздничным зимним деревом, однако это не так.
Очень трудно подобрать нужные слова о замечательном и неповторимом вечере, устроенном Обществом «МИР» в Мюнхене в честь 200-летия Якова Петровича Полонского.

Страницы

< Предыдущая  |  Следующая >

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Колонка редактора
У хорватов есть хорошая пословица «svako zlo za nešto dobro», приблизительный аналог русского «было бы счастье, да несчастье помогло». Нам, конечно, карантин и коронавирусные правила до чертиков надоели, но, есть тут и положительные моменты.
Литературная гостиная
Vladimir Visocki jedna je od najblistavijih i, kako se danas uobičajilo govoriti, najznačajnih figura ruskog sovjetskog kulturnog života. Sigurno ne postoji ni jedan čovjek koji se, proživjevši tako kratak život od tek 42 godine, bavio tako velikim brojem aktivnosti, kao što su kantautorska pjesma, poezija, kazalište, film; i nije se time samo bavio nego je, za svoj rad na tim područjima, dobivao široko, doista svenarodno priznanje i ljubav.
Книжная полка
Materijali izložbe „Ruski emigranti u kontekstu razvoja hrvatske znanosti i kulture” koju je udruga Vernisaž predstavila 2017 godine., uz veliko zalaganje članova udruge i stručnih suradnika postali su temelj knjige "Tragovima ruske emigracije po gradovima i mjestima Hrvatske”, koju je udruga izdala 2020.g.
Анонс событий
Для тех, кто любит читать российскую прессу далко от родины, популярное издание „Аргументы и Факты Европа“ , принимая во внимание, что сейчас сложно купить печатное издание в киоске, предлагает оформить юбилейную подписку на 25 номеров газеты „Аргументы и Факты Европа“ за 45 евро.
Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения Международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин» (далее – Конкурс), посвященного в 2020 году 75 - летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Юридическая консультация
Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.
 
Фонд Русский мир
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
SAVEZ RUSA RH
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena

Glasilo izlazi uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH