Октябрь 2019


ISSN  1846-8756

Страницы истории

Simbol naroda koji se borio i pobijedio fašizam u Drugom svjetskom ratu

Tijekom mimohoda Besmrtni partizanski odred u Zagrebu kolege novinari su me pitali što predstavlja narančasto-crna lenta na odjeći sudionika pa sam se našla pozvana dati našim sugrađanima detaljno objašnjenje.

Naime, Georgijeva lenta (lenta sv. Georgja - Juraja) je utemeljena prilikom utemeljenja ordena Svetog Geogrija 26. Studenog 1769. godine. Katarina Velika za vrijeme rusko-turskog rata 1768-1774 je utemeljila ovo odlikovanje za poticanje vjernosti, hrabrosti i razboritost. Naziv lenta je dobila po imenu sveca Georgija odnosno Juraja. Lentu je nadopunjavao moto "Za službu i hrabrost", te bijeli istostrani križ ili zlatna zvijezda sa četiri kraka. Lentu su nosili prema rangu odlikovanog: na reveru uniforme, oko vrata ili preko desnog ramena. Uz vrpcu se dodjeljivalo i doživotno uzdržavanje. Zanimljivo da se nakon smrti odlikovanog lenta nasljeđivala ali u slučaju počinjenja sramotnog prekršaja se oduzimala vlasniku.

Boje lente su prihvaćane u skladu sa službenim bojama Ruskog imperija koje su bili prihvaćene 1730-ih godina. Crna je emajl orla, žuta je emajl zlatnog polja državnog grba, a bijela je simbolizirala srebrni lik Svetog Georgija u ploči na prsima orla. U praksi već od početka su koristili ne žutu, nego narančastu boju. U Statutu od 1913 godine piše: lenta s tri crne i dvije narančaste trake koja se nosi preko desnog ramena. Postoji manje pompozno tumačenje boja georgieve lente: baruta i vatre - crna boja znači dim, narančasta — plamen.  Međutim, ugledni stručnjak iz područja faleristike Sergej Andolenko zastupa „boje imperija“ odnosno tvrdi da je crna i žuta boja samo reproduciraju boje državnog grba: crni dvoglavi orao na zlatnoj pozadini. Slika Georgija, kako na državnoj znaku, tako i na samom ordenu imali iste boje: na bijelom konju bijeli Georgij u žutoj kabanici, ubija kopljem crnog zmaja, odnosno bijeli križ sa žuto-crnom trakom. Osim toga, postoji pretpostavka o njemačkom podrijetlu lente: na grbu vlastelinskog roda Askanier, kojem je pripadala njemačka princeza Sofija Frederika – ruska carica Katarina Velika, kao i na grbu njezine kneževine Ballenstedt u Sachsen-Anhalt prisutne su crne i zlatne pruge.

Godine 1807. car Aleksandar 1 utemeljio je posebnu nagradu za niže činove i vojnike Ruske vojske za osobnu hrabrosti u borbi, koja je dobila ime — Vojni znak odlikovanja – križ koji se nosio na lenti čiji su boje odgovarali bojama ordena Sv. Georgija. To objašnjava popularnost odlikovanja jer takve nagrade običan ruski narod je vidio češće nego zlatno ordenje visoko rangiranih oficira Ruske Vojske. Znak je kasnije dobio naziv vojnički georgijev križ ili vojnički Georgij (Juraj), kako su ga nazivali u narodu.

Utemeljena još 1807. godine medalja Za hrabrost" koju također nosili na crno — narančastoj lenti, 1913 godine bila je svrstana u red ordena Sv. Georgija i postala je zajedno s Georgijevim križem najmasovnijim odlikovanjem običnih vojnika za osobnu hrabrost.           

Nakon što su boljševici ukinuli odlikovanja Ruskog imperija, lenta svetog Georgija nastavila se koristiti u odlikovnom sustavu Bijele vojske. Lenta je bila korištena kao sastavni dio odlikovanja Dragovoljačke plemićke vojske  "Za Ledene marš" i odlikovanje Istočnog fronta "Za veliki Sibirski marš".  Boje georgijeve lente su koristili su u Bijeloj gardi za odlikovanje sudionika Jaroslavskog ustanka –  pobune  protiv boljševika u gradu Jaroslavlj 1918. godine. Kozački ataman Annenkov je 1918. godine dodijelio „pravo nošenja georgijeva lente“ veteranima svoje postrojbe za razliku od novalja. Lenta sv. Georgija se koristila u simbolici ruskih emigrantskih organizacija kao što su Ruski vojnički savez, Savez borbe protiv boljševizma i dr.

S početkom Drugog svjetskog rata u Sovjetskom Savezu, počevši od jeseni 1941. godine vojnim postrojbama i posadama vojnih brodova za odvažnost i junaštvo u zaštiti Domovine dodjeljivali su počasno zvanje „gvardejski“. Naredbom Vrhovnog Savjeta SSSR-a od 21. Svibnja 1942. godine bio je ustanovljen  znak odlikovanja „Gvardija“ (Garda). Međutim, bez obzira na to što znak „Gvardija“ bio određen kao zajednički za sve rodove vojske, u Ministarstvu vojnog pomorstva odlučili su utemeljiti svoj znak koji su nazvali „Morska Gvardija“.

Jedan od rukovoditelja ministarstva predložio je pravokutnu pločicu koja se primjenjivala kako u kopnenim, tako i u pomorskim rodovima vojske presvući sa crno-narančastom lentom, a također staviti istu lentu na mornaričke kape. Narodni komisar (ministar) Vlade je to potvrdio i već 5. Svibnja 1943. godine izašlo je „Ilustrirani opis znakova odlikovanja osobnog sastava Vojno-pomorske flote SSSR“ gdje je opisana i Gvardejska lenta.    

Nastavljajući borbene tradicije ruske vojske, 8. studenoga 1943 godine je utemeljen orden Slave triju stupnjeva. Njegov status, baš kao i žuto-crna boja trake, podsjećali su na Georgijev križ. Zatim georgijeva lenta, potvrđujući tradicionalne boje ruskog vojnog junaštva, krasi mnoge vojničke i suvremene ruske medalje i oznake.

Tako, svilena lenta s pet istovjetnih pruga – tri crne i dvije narančaste od 1 mm – je sastavni dio različitih sovjetskih nagrada 1943-1945, 1975,1985 gg: najmasovnije medalje „ Za pobjedu nad Njemačkom u Velikom Domovinskom ratu 1941-1945“, ordenu slave triju stupnjeva, koristili se za medalju „Za osvajanje Berlina“, za jubilarnu medalju „Četrdeset godina pobjede  u Velikom Domovinskom ratu 1941-1945“ 1985. godine. 

U vrijeme novije ruske povijesti  Dekretom Predsjednika Vrhovnog Vijeća Rusiji  od 2. ožujka 1992. godine "O državnim nagradama Ruske Federacije" donesena je odluka o obnovi ruskog odlikovanja Svetog Georgija i znaka odlikovanja "Georgijev križ".

U proljeće 2005. godine na ulicama ruskih gradova prvi put su se pojavile "georgijeve vrpce". Akcija se rodila spontano, kao nastavak internet-projekta "Naša Pobjeda", glavni cilj kojeg je bio objavljivanje priča i fotografija iz vremena Drugog Svjetskog rata. Vrpca je postala svojevrsnim simbolom svečanih obilježavanja, tradicionalnih susreta veterana, prazničnih događanja u povodu Dana Pobjede u Ruskoj Federaciji, a kasnije se proširila na cijeli „Ruski mir“.  

Kodeks akcije "Georgijeva vrpca"

1. Akcija "Georgijeva vrpca" nije komercijalna i nije politička.

2. Cilj akcije — utemeljenje simbola obilježavanja Dana Pobjede.

3. Ovaj simbol je izraz našeg poštovanja prema braniteljima, spomen palim na bojnom polju, hvala ljudima koji su život dali za pobjedu. Svima onima, zahvaljujući kome su pobijedili 1945. godine.

4. "Georgijeva vrpca" nije heraldički simbol. To je simbolička traka, replika tradicionalnog duokolora Georgijeve vrpce.

5. Nije dozvoljeno korištenje u akciji originalnih znakova odlikovanja. "Georgijeva vrpca" je simbol, a ne odlikovanje.

6. "Georgijeva vrpca" se dijeli besplatno.

7. Nije dozvoljeno korištenje "Georgijeve vrpce" u političke svrhe bilo koje stranke ili pokreta.

8. To je simbol naroda koji se borio i  pobijedio fašizam u Drugom svjetskom ratu.

9. Georgijevu vrpcu treba nositi na lijevoj strani prsa kao znak da podvig vojnika je zauvijek ostao u srcima potomaka. 

Катарина Тодорцева Хлача

12 мая 2018г.

Продолжение. Начало в номере за сентябрь.
Толстовский фонд, основанный Александрой Львовной Толстой, младшей дочерью Льва Толстого в 1939 году в Нью-Йорке, начал свою обширную деятельность по оказанию помощи русским «перемещенным лицам» в Мюнхене лишь с осени 1947 года. До этого момента не имелось ни одной частной благотворительной организаци, кроме УННРРА (UNRRA, United Nation Relief and Rehabilitation) и ИРО (International Refugee Organization), которые бы целенаправленно заботились о русских ДиПи.
В последний месяц лета, православные верующие отмечают три крупных праздника, три Спаса — Медовый, Яблочный и Хлебный (Ореховый).
Выставка фотографий выдающегося авангардиста Александра Родченко открылась 17 июня в загребском Музее искусств и ремесел. Так сложилось, что фотография стала отраслью искусства с неизвестными героями. Стоит спросить у любого человека о любимом художнике, поэте или писателе, и он назовет несколько известных фамилий. А если попросить назвать любимого фотографа, то мало кто сможет это сделать. Но есть в российской фотографии гений, которого знает практически каждый. Вернее, будет трудно найти того, кто ни разу не видел его работы. Этот человек – Александр Родченко.
Zahvaljujući entuzijazmu Marije Hairove svi zainteresirani u Zagrebu mogu dobiti uvid u povijest Rusije. Na vrlo živ i zanimljiv način Ruskinja, inače povjesničarka koja je završila Moskovsko sveučilište, a danas vodi svoj posao u Hrvatskoj, priča o nastanku Rusije kao države, njezinom razvoju kroz stoljeća.
10 апреля Одесса празднует 75 годовщину освобождения города от нацистских захватчиков во время Великой отечественной войны.
Srpsko privredno društvo Privrednik u suradnji sa Sretenjskim manastirom iz Moskve organizirali su izložbu fotografija «U susret ruskom caru, Romanovi – carsko služenje» posvećenu posljednjem ruskom caru Nikolaju II Romanovu (1868–1918) i njegovoj obitelji koji su ubijeni nakon Oktobarske revolucije.
Игнатий Викентьевич Ягич (хорв. Vatroslav Jagić) один из наиболее авторитетных представителей историко-филологической школы славяноведения в Одесском национальном университете .
В 1949 году в наш четвертый класс должна была прийти новая учительница начальных классов из … Ленинграда. Она со своими маленькими детьми была эвакуирована оттуда уже в самом начале блокады.
19 декабря общество русской культуры "РОДНИК" (RKD IZVOR-SPLIT) организовало праздничную встречу по поводу Дня святителя Николая Чудотворца и предстоящих Рождественских праздников.Подготовленная нашими активистами программа была насыщенной и интересной. Небольшая вступительная речь, касающаяся Рождества и Дня святого Николая, напомнила нам об этих знаменательных датах, также прозвучали стихи представителей поэзии Серебряного века.
U organizaciji Hrvatsko-ruskog društva prijateljstva Požeško-slavonske županije u predvorju Glazbene škole Požega 10.prosinca otvorena je izložba “Ruski emigranti u kontekstu razvoja hrvatske znanosti i kulture”.
Prvi zamjetniji dolazak Rusa u glavni grad Hrvatske vezan je uz Prvi svjetski rat kada su 1915. godine ruski vojnici dovedeni kao zarobljenici. Znatan broj Rusa u Zagreb potom stiže i početkom 1920-ih, što je bila posljedica revolucija, a upravo će u tom međuratnom razdoblju u Zagrebu i Hrvatskoj biti zabilježen najveći ikad broj Rusa: 1931. ih je gotovo 10 000. Prema posljednjemu popisu stanovništva u Hrvatskoj živi 906 Rusa i Ruskinja, kojih je najviše u Zagrebu i okolici gdje ih je 305.
Godine je 1918. dva milijuna izbjeglica iz carske Rusije zapljuskuju svijet. Jedan dio stanovništva odlazi prema zapadu (u Poljsku, Njemačku i Finsku), drugi odlaze prema Kini, a treći prema Crnom moru. Najveći broj ruskih izbjeglica prihvatila je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Većina izbjeglica stizala je morskim putem, preko Boke kotorske, Dubrovnika, Splita i Bakra, a raseljeni su po cijelom teritoriju države. Većina ruskih došljaka bila je obrazovana, prema domaćinima prava društvena elita: aristokrati, znanstvenici, inženjeri, arhitekti, slikari, pisci, glazbenici, časnici…

Страницы

< Предыдущая  |  Следующая >

1 | 2 | 3 | 4 |

Колонка редактора
Катарина Тодорцева Хлача
Недавно рассказали историю, которая с одной стороны рассмешила, а с другой, вынудила опять вернуться к теме политики национальных меньшинств в Хорватии.
Литературная гостиная
Katarina Todorcev Hlača
Kazalište „Gavran“ je premjerno izvelo novu predstavu svog osnivača i jedinog autora-dramaturga Mire Gavrana „Sve o muškarcima“.
Книжная полка
Enerika Bijać
U okviru manifestacije „Međunarodni mostovi književnosti i umjetnosti“ u knjižnici Bogdan Ogrizović 25. rujna predstavljena je knjiga Kruh naš nasušni - panorama suvremenog slavenskog pjesništva u izdanju Slavenske akademije umjetnosti i književnosti sa sjedištem u Bugarskoj. Akademija već 13 godina okuplja književnike i promiče, kulturu svih slavenskih zemalja na međunarodnom festivalu poezije „Slavenski zagrljaj“, a knjiga je jedna u nizu edicije.
Анонс событий
Od 12. do 17. rujna 2019. godine u Zagrebu će se održati XIII. Međunarodni festival Sanktpeterburške kazališne sezone. Publici će biti predstavljene četiri predstave vodećih kazališnih redatelja iz Sankt-Peterburga, Sjeverne prijestolnice Ruske federacije te izložba mladog ruskog umjetnika, fotografa, Pavla Frančišina.
Юридическая консультация
До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.
 
Фонд Русский мир
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
SAVEZ RUSA RH
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena

Glasilo izlazi uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH