Сентябрь 2019


ISSN  1846-8756

Событие месяца

В канун 70-летия Великой Победы в России и за ее пределами прошли праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Одно из таких мероприятий – торжественный вечер и выставка фотографий «70-я годовщина освобождения Европы от фашизма: Югославия» – прошло 7 мая в Загребе в вестибюле Хорватского государственного архива.
U prigodi blagdana Uskrsa u hrvatskoj etno kući Materina priča, Peradovićeva 31. organizirana je izložba „Uskrsne pisanice i običaji nacionalnih manjina Grada Zagreba“, kojom nacionalne manjine predstavljaju svoju izvornu kulturnu baštinu i običaje povezane sa slavljenjem najsvečanijeg kršćanskog blagdana.
Передать свои впечатления посетителям Литературной гостиной в библиотеке Запрешича, которая регулярно собирает своих гостей на такие вечера, согласился Андрей Борисович Чеботарев, историк и представитель третьего поколения русских эмигрантов в Хорватии.
Литературно-музыкальная гостиная 28 февраля пригласила друзей на мероприятие, посвященное музыке, царице всех искусств, и Его Величеству – романсу. Вечер авторского романса в загребском Доме композиторов был подготовлен и проведен творческим тандемом – участниками ансамбля «Русский талисман», действующего при Российском центре науки и культуры в Любляне, и представительницей русского национального меньшинства города Загреба Галиной Ковачевич.
Двадцать первого декабря отпразднует свой 70-летний юбилей русский писатель, учёный, общественный деятель, секретарь Правления Союза писателей России, президент Академии российской словесности Юрий Антонович Беляев.
День народного единства – это праздник патриотизма и любви к Родине, праздник межнационального, межконфессионального согласия. Такие праздники помогают налаживать общение людей вдалеке от родины на основе русского языка и культуры, формировать толерантность в их отношениях, понимание того, что все мы, к какой бы национальности ни принадлежали, – один народ, россияне.
Jubilarnu 40. sezonu ciklusa Svijet glazbe Koncertne direkcije Zagreb 21. listopada obilježio je koncert jednog od najistaknutijih i najtraženijih pijanista svijeta, genija klavijature Arkadija Volodosja (Аркадий Володось). Vršnjak Eugenija Kisina, Arkadij Volodosj na glasoviru je pokazao posebno pijanističko umijeće, kojim je oduševio i zadivio zagrebačku publiku u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
Gornjogradski književni festival cijelom gradu književnost predstavlja u povijesnoj jezgri Zagreba. Ova je manifestacija i promocija početka kontinuiranog programa prisutnosti autonomnih autora kroz recentne mogućnosti zagrebačke gornjogradske kulturne scene. U Caffe galeriji Lav u Opatičkoj 2, Teatar poezije otvorio je 3. listopada II. Gornjogradski književni festival predstavom „Majakovski - Šamar društvenom ukusu“. Autor scenskog igrokaza je Goran Matović – „najistaknutiji zagovornik pjesničkog teatra u Hrvatskoj“, uz podršku Irene Šekez Sestrić i Nataše Vorobjove Hržić, pokušava proniknuti u intimnu dramu Vladimira Majakovskog, „čovjeka i paroplava“.
Пятнадцать лет подряд, на одном из самых живописных островов Хорватии – Паге, в одноименном городе Паге, ежегодно проходит «ПагАртФестиваль» (PAF), на который съезжаются артисты из многих стран мира. Одной из отличительных черт фестиваля является и то, что на нем обязательно выступают музыканты, чья судьба так или иначе связана с Консерваторией им. Чайковского – Аlma mater многих известных музыкантов, живущих сегодня во всех странах мира.
ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА — УМЕНИЕ РАДОВАТЬСЯ ЗА БЛИЗКИХ. Ведь волна удачи, пришедшая в ваше окружение, может стать «девятым валом» в вашей жизни… Да просто радоваться за любого человека — близкого, далекого. Особенно радует, когда успехов в чужой стране добиваются наши соотечественники!!! Мы поздравляем с присуждением ученой степени доктора филологических наук преподавателя русского языка Задарского университета Евгению Чуто, которая вот уже пять лет является по совместительству корректором нашего журнала «Летопись». Желаем ей дальнейших успехов на поприще науки и воплощения в жизнь всех планов, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Baranjsko-rusko društvo prijateljstva priredilo je 6. lipnja u Belom Manastiru treću Rusku večer koja je izazvala veliki interes publike iz Baranje i Osijeka. Tradicionalno, i sa simpatijama, baš na Dan ruskog jezika, mnogi su došli gledati i slušati rusku poeziju, pjesme i glazbu, koju su na dosadašnjim večerima predstavljali baranjski izvođači, a ovaj put sve je bilo obogaćeno i nastupom dviju solistica ženskog pjevačkog zbora «Rjabinuška» iz Zagreba pa je Dvorana za produkcije Umjetničke škole Beli Manastir bila potpuno popunjena.
Festival Musica Maxima nastao je kao rezultat višegodišnje suradnje voditelja Zagrebačkog komornog orkestra Mladena Dervenkara i ruskog violinskog virtuoza Maxima Fedotova, a u proteklih šest sezona ugostio je neka od najvećih svjetskih imena ozbiljne glazbe kao što su Elena Denisova, Alexei Kornienko, Francois Weigel, David Geringas, Vedrana Kovač, Sandro De Palma i drugi. Ove godine popularni festival karizmatičnog naziva „Muzika Maxima“ održan je šesti put.
Povodom 200. obljetnice od Dana rođenja velikoga ukrajinskog pjesnika – Kobzara - Tarasa Ševčenka, u prostorijama općine Zlatar Bistica održana je svećana večer. U ulozi organizatora nastupila je Ženska manjinska udruga iz Krapisnko-zagorske županije „TEREM“ koja objedinjuje žene doseljenice iz bivših država SSSR-a, općina Zlatar Bistrica, te Krapisnko-zagorska županija.

Страницы

< Предыдущая  |  Следующая >

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Колонка редактора
Катарина Тодорцева Хлача
Недавно рассказали историю, которая с одной стороны рассмешила, а с другой, вынудила опять вернуться к теме политики национальных меньшинств в Хорватии.
Литературная гостиная
Nenad M. Hlača
Zagrebački Muzej Mimara predstavio je najnoviju monografiju „Dimitrije Art“ posvećenu 50 godina rada Dimitrija Popovića, slikara i pisca i umjetnika.
Книжная полка
Svatko tko je ikada čitao Ulickuju zna da Jakovljeve ljestve nisu tek još jedna obiteljska saga na kakve smo se navikli. U živote svojih veličanstvenih junaka, u svaku od sudbina koje maestralno ocrtava, najznačajnija je suvremena ruska autorica utkala pitanje koje pisce i filozofe zaokuplja otkako je svijeta: može li čovjek biti slobodan?
Анонс событий
Od 12. do 17. rujna 2019. godine u Zagrebu će se održati XIII. Međunarodni festival Sanktpeterburške kazališne sezone. Publici će biti predstavljene četiri predstave vodećih kazališnih redatelja iz Sankt-Peterburga, Sjeverne prijestolnice Ruske federacije te izložba mladog ruskog umjetnika, fotografa, Pavla Frančišina.
Юридическая консультация
Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?
 
Фонд Русский мир
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
SAVEZ RUSA RH
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena

Glasilo izlazi uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH