ISSN 1846-8756   Ноябрь 2020
Школа русского языка

Dani ruskoga jezika i kulture u Centru „Institut Puškin“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

U Centru „Institut Puškin“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli protekla je manifestacija „Dani ruskoga jezika i kulture“. Ove godine proslavljena je jubilarna peta godina otkako se na Filozofskom fakultetu organiziraju Dani ruskoga jezika i kulture, a od jeseni prošle godine, od otvorenja Centra „Institut Puškin“,  ovo su već treći Dani u ovoj akademskoj godini.

Manifestacija „Dani ruskoga jezika i kulture“ bavi se popularizacijom ruskoga jezika i kulture kroz „Večer ruske glazbe“ u Domu hrvatskih branitelja  koja je realizirana uspješnom suradnjom Muzičke akademije u Puli i Instituta Puškin, predavanja profesora i ruske spisateljice, prezentacija studenata o ruskim piscima, lutkarske predstave prema bajci A. S. Puškina (studenti su sami izradili lutke i kulise), dana suvremenoga ruskog filma, večeri ruske poezije i gastro večeri.

U listopadu 2017. godine Filozofski fakultet je bogatiji za još jedan Centar – „Institut Puškin“ koji je otvoren kao podružnica moskovskog „Državnog instituta ruskoga jezika A. S. Puškin“ i partnera Pjatigorskog državnog sveučilišta (Pjatigorsk, Rusija), s kojim je ušao u strateški projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Ruske Federacije. Institut Puškin je dio međunarodne mreže  Sveučilišta pri kojima se otvaraju takvi Centri za promociju ruskoga jezika i kulture.

Vijeće za ruski jezik pri Vladi Ruske Federacije osnovano je u studenom 2013. godine i glavna zadaća mu je bila osnivanje mreže centara pod nazivom Centar „Institut Puškin“, gdje svi zainteresirani mogu učiti ruski jezik te se upoznati s ruskom kulturom i tradicijama.

Centar se osnovao u okviru Federalnog ciljanog programa „Ruski jezik“ u 2016. i 2017. godini, koji se realizirao uz podršku Ministarstva obrazovanja i znanosti Ruske Federacije. Razvoj partnerske mreže „Institut Puškin“ predstavlja najvažniji infrastrukturni projekt FCP „Ruski jezik“.

Manifestacija  „Dani ruskoga jezika i kulture“ u Institutu Puškin Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ponudila je bogat program. Projekt i manifestacija sastojali su se od organizacije predavanja domaćih i stranih predavača. Sudjelovala je pročelnica rusistike iz Slovačke, dr. sc. A. Grominova s temom izlaganja „Ruska lirika 19. i 21. stoljeća“, pročelnica Katedre za ruski jezik s rusistike iz Zagreba, prof. dr. sc. Natalija Vidmarović govorila je „O nastanku Rusije“, izv. prof. dr. sc. R. Blagoni s Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta imao je temu „Sakrament idiostaze i alkemija istine u (samo)kritici ruske inteligencije na početku 20. stoljeća“, a posljednjeg je dana primarijus dr. med., mr. sc. Ivica Pavičić-Donkić održao predavanje o „Liku liječnika u ruskoj književnosti“ te studentica Zadarskog sveučilišta Marta Džaja imala je gostujuće predavanje o ruskim slatkišima „Od korijandera do predrevolucionarnog slatkiša“. Ruska i bjeloruska spisateljica, dobitnica mnogobrojnih književnih nagrada, Irina Leonova, gostovala je u Institutu Puškin i govorila je o suvremenim tokovima u ruskoj književnosti, predstavila je svoje knjige, a zatim je neke od njih poklonila Institutu Puškin. Predavanja su bila na ruskom i hrvatskom jeziku o ruskoj kulturi, jeziku, povijesti, civilizaciji i književnosti. Na Danima je predstavljena međunarodna znanstvena konferencija u 2019. godine, koju Centar „Institut Puškin“ organizira zajedno s Odsjekom za talijanistiku, Odsjekom za kroatistiku, Hrvatskim društvom nastavnika ruskoga jezika i književnosti, Maticom hrvatskom, uz podršku Talijanskog kulturnog instituta i medijsku podršku Međunarodnog društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti (MAPRYAL).

Veliki uspjeh studenata Filozofskog fakulteta u Puli koji uče ruski jezik

Studenti koji uče ruski jezik sudjeluju na međunarodnom natjecanju МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ИЗУЧАЙТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК!» sa svojim kratkim filmom na ruskom jeziku. Zadatak je bio snimiti reklamu o učenju ruskoga jezika. Organizatori natjecanja su Katedra ruskog jezika, teoretske i primijenjene lingvistike Instituta jezika i književnosti Udmurtskog državnog sveučilišta (Rusija, Iževsk) pri pomoći Federalne agencije mladih, a Institut Puškin Filozofskog fakulteta u Puli bio je suorganizatorom. Studenti Matea Glavinić, Erik Miletti i Brigita Jurcan (mentorica Irena Mikulaco) osvojili su prvo mjesto na prvoj razini i time ušli u uži krug međunarodnog natjecanja koje traje do rujna 2018.

Film je javno prikazan na Dan ruskog jezika, 6. lipnja, u Institutu Puškin na Filozofskom fakultetu u Puli i studentima su podijeljena priznanja.

Studentica Silva Kristina Labaš koja uči drugu godinu ruski jezik dobila je kratkoročnu stipendiju i boravila je u Moskvi četiri dana (u povodu Dana pobjede), a lani je bila sudionica „19. Svjetskog festivala mladih i studenata u Sočiju“ i bila na plaćenom studijskom boravku od dvanaest dana.

U povodu Dana ruskoga jezika, 6. lipnja 2018., Rossotrudničestvo pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Zagrebu organiziralo je javno natjecanje „Počitaem Puškina“, gdje su sudionici imali zadatak snimiti kako čitaju Puškina i javno objaviti svoj uradak na stranici Rossotrudničestva. Studentica Matea Glavinić (mentorica Irena Mikulaco) dobila je prvo mjesto jer je skupila najviše „lajkova“ na stranici.

Organizatorica manifestacije je voditeljica Centra ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“ Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti, Irena Mikulaco.

Suorganizatori su bili Muzička akademija, Matica hrvatska Ogranak u Puli i Hrvatsko društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti.

Donatori manifestacije „Dani ruskoga jezika i kulture“ bili su Studentski centar u Puli i restoran „Ribarska koliba“.                                                                                                   

Irena Mikulaco

18 июня 2018 г.

Русско-хорватский и хорватско-русский словарь вышел в издательстве «Доминович»

Русско-хорватский и хорватско-русский словарь содержит около 13 000 русских слов в русско-хорватском разделе и около 11 000 слов в хорватско-русском. Предлагаемый лексический фонд полностью удовлетворяет потребности пользователей, которые хотят быстро и без особых усилий найти языковой эквивалент для общения.

Первая хорватская Международная олимпиада по русскому языку как иностранному

5 июня 2020 г., накануне Дня русского языка Дня рождения А.С. Пушкина состоялась Первая хорватская Олимпиада по русскому языку как иностранному. Организаторы I Олимпиады по русскому языку как иностранному в Хорватии были Россотрудничество в Хорватии, Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы и Центр «Институт Пушкина» Пула, Хорватия.

Смысл русских ругательств, который был утрачен

Наверняка многие не знают, что истинный смысл русских ругательств постепенно был утрачен. Происхождение ругательств в русском языке довольно интересно, и вы будете удивлены изначальному смыслу этих слов. Те слова, что мы используем в повседневной речи, не всегда совпадают с тем, что изначально задумывалось

Откуда это выражение?

Многие устойчивые выражения русского языка, которые мы употребляем не задумываясь, имеют свое весьма занимательное происхождение. Вот некоторые из них.

10. Smotra stvaralaštva djece i mladeži ”Ruska riječ”

Na ovogodišnjem natjecanju mladih čitatelja u Drugoj osnovnoj školi u gradu Čakovcu učenici škole dopunske nastave po modelu „C“ oduševili su svojom interpretacijom ulomaka iz djela ruskih i sovjetskih pisaca.

Как изучать русский язык через «Инстаграм»

Преподаватель русского языка из США Екатерина Бурвикова придумала оригинальную методику преподавания русского языка как иностранного. Она обучает своих студентов через «Инстаграм». Недавно она поделилась своей методикой с коллегами из других стран на конференции по русскому языку, которая состоялась в Пскове. А в интервью «Русскому миру» рассказала, как мотивировать современных студентов изучать русский язык.

В начале было слово...

История возникновение славянской азбуки

15 занимательных фактов о русском языке

Cлова бык и пчела — однокоренные. Слов, начинающихся с буквы Й, в нашем языке целых 74. А в Книге рекордов Гиннесса зафиксировано слово длиною в 35 букв.

Любопытные факты о русском языке

Носители русского языка редко задумываются о его уникальности и самобытности, однако, обратить на это внимание нам помогут интересные факты о нашем родном языке.

Русские пословицы и поговорки: значение и смысл

Пословицы и поговорки – кажется, это что-то из глубокого детства, из красочного учебника по чтению для младшей школы. И, в то же время, они напоминают о себе каждый день, даже если никто их не произносит. Потому что они – сама жизнь, ее отражение.

Наш мозг помнит второй язык дольше, чем мы сами

Выучить иностранный язык означает не только вызубрить слова, грамматику, идиомы и научиться понимать их в письменном и в устном виде. Выучить иностранный язык означает в прямом смысле изменить собственный мозг. Два года назад исследователи из Университета Макгилла опубликовали в Brain and Language работу, где описывали изменения, происходящие с мозгом у тех людей, которые учили второй язык.

Слова, придуманные русскими писателями

Лексика любого языка непрерывно развивается: постоянно пополняется, обогащается и обновляется новыми словами, так называемыми неологизмами. Из общей массы новых слов можно выделить не только новозаимствованные или новообразованные слова, а еще и авторские неологизмы, рожденные, как правило, известными людьми. Все они очень быстро приживаются и становятся частью лексики.

Колонка редактора

Вирус? Есть и положительные моменты

У хорватов есть хорошая пословица «svako zlo za nešto dobro», приблизительный аналог русского «было бы счастье, да несчастье помогло». Нам, конечно, карантин и коронавирусные правила до чертиков надоели, но, есть тут и положительные моменты.

Литературная гостиная

Ivan Golubničij „Moj cilj – horizont“ Pogovor

Vladimir Visocki jedna je od najblistavijih i, kako se danas uobičajilo govoriti, najznačajnih figura ruskog sovjetskog kulturnog života. Sigurno ne postoji ni jedan čovjek koji se, proživjevši tako kratak život od tek 42 godine, bavio tako velikim brojem aktivnosti, kao što su kantautorska pjesma, poezija, kazalište, film; i nije se time samo bavio nego je, za svoj rad na tim područjima, dobivao široko, doista svenarodno priznanje i ljubav.

Книжная полка

“Tragovima ruske emigracije po gradovima i mjestima Hrvatske” u izdanju udruge „Vernisaž“

Materijali izložbe „Ruski emigranti u kontekstu razvoja hrvatske znanosti i kulture” koju je udruga Vernisaž predstavila 2017 godine., uz veliko zalaganje članova udruge i stručnih suradnika postali su temelj knjige "Tragovima ruske emigracije po gradovima i mjestima Hrvatske”, koju je udruga izdala 2020.g.

Анонс событий

Оформить подписку на «Аргументы и факты Европа»

Для тех, кто любит читать российскую прессу далко от родины, популярное издание „Аргументы и Факты Европа“ , принимая во внимание, что сейчас сложно купить печатное издание в киоске, предлагает оформить юбилейную подписку на 25 номеров газеты „Аргументы и Факты Европа“ за 45 евро.

ПОЛОЖЕНИЕ О IV МЕЖДУНАРОДНОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН»

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения Международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин» (далее – Конкурс), посвященного в 2020 году 75 - летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Юридическая консультация

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

 
Фонд Русский мир