ISSN 1846-8756   Июль 2022
Юридическая консультация

Не дождетесь!!!

Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.

Нужно сказать, что в Хорватии эта область юриспруденции хорошо функционирует, но основные законы все же надо знать самому, чтобы не получилось как в случае с моей знакомой. Ее адвокату просто-напросто заплатили, чтобы он «не очень старался ее защищать». А когда уже есть решение суда, оспаривать его гораздо тяжелее, чем во время предварительного  процесса. Больше того, если, скажем, договор, который подписали другие наследники у вас за спиной с помощью хорошего адвоката можно опровергнуть в суде, то доказать, что ваш адвокат «играл на чужом поле» гораздо сложнее.

Вот основные законы, с которыми надо ознакомиться, а уж в более сложных случаях, естественно, надо нанимать адвоката, но внимательно следить за его действиями. 

https://www.zakon.hr/z/87/Zakon-o-naslje%C4%91ivanju

https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/smrt-i-nasljedjivanje/nasljedjivanje/19

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/sve-sto-trebate-znati-o-nasljedivanju-a-niste-se-usudili-pitati-20160420

https://www.addiko.hr/financijska-pismenost/oporuke-sto-trebate-znati/

http://www.hjk.hr/Portals/0/ForumUpload/Desk%20research%20report_HR.PDF

http://klinika.pravo.unizg.hr/content/pravo-na-nuzni-nasljedni-dio

Прежде чем искать адвоката, можно обратиться за советом в Юридическую консультацию на портале факультета юриспруденции в Загребе. Вопрос можно задать анонимно, так что риск, что вашего адвоката перекупят минимален.

Osnovne informacije

Pravna klinika je osnovana s ciljem da kroz praktičnu nastavu studenata viših godina pravnog studija pomogne potrebitim kategorijama građana u ostvarivanju njihovih prava. Ovaj vid praktične nastave ima višestruke prednosti:

–Studenti primjenjuju usvojena teorijska znanja u praksi, na konkretne životne situacije, pripremajući se tako za tržište rada.

–Korisnici dobivaju pravnu pomoć koja im olakšava snalaženje u nepreglednim propisima i ostvarivanje njihovih prava. Kako se radi o najugroženijim i najranjivijim kategorijama građana, ovaj vid pomoći je više nego dobrodošao.

–Volontirarujući, studenti preuzimaju dio odgovornosti za dobrobit društvene zajednice i posvećuju svoje vrijeme i znanje potrebama drugih.
 

1. Tko sve može zatražiti besplatnu pravnu pomoć od Pravne klinike?                                                  

•Besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti osobe koje ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti, a pripadaju jednoj od navedenih kategorija:

–hrvatski državljani,

–stranci na privremenom boravku,

–stranci na stalnom boravku,

–stranci pod supsidijarnom zaštitom,

–stranci pod privremenom zaštitom

–azilanti,

–tražitelji azila u postupcima za koje pravna pomoć tražiteljima azila nije predviđena posebnim zakonom,

–djeca stranci koja su u Republici Hrvatskoj zatečena bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika.
 

2. Koje vrste i oblike besplatne pravne pomoći Pravna klinika pruža?

•U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnikom o studiju, Pravna klinika u povodu konkretnih upita u predmetima ovlaštenih tražitelja pravne pomoći pruža sve oblike primarne pravne pomoći, a osobito daje:

–opće pravne informacije (opće i načelne upute o pravnom uređenju pojedinog područja);

–pravne savjete (cjelovite upute o načinu i mogućnostima rješavanja pojedinog pravnog pitanja).

•Uz ove oblike, na temelju odobrenja voditelja, klinika može pružati i:

–pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti;

–pravnu pomoć u obliku zastupanja u upravnim stvarima (na temelju ocjene o primjerenosti i potrebi takvog zastupanja);

–pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova;

–pravnu pomoć u obliku zastupanja pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.

–Klinika može pomagati u pripremi zastupanja pred sudom (pružanja sekundarne pravne pomoći), kada sekundarnu pravnu pomoć pruža ovlaštena osoba, ako za to postoji zahtjev i pristanak stranke i zastupnika te ako se ocijeni da je to u konkretnom slučaju potrebno i korisno.

•O svim oblicima pružene pravne pomoći vodi se evidencija. Pravni savjeti daju se samo u pisanom obliku.

Da bi osigurali praćenje kvalitete pružene pravne pomoći, nismo u mogućnosti davati paušalne savjete putem telefona ili elektroničke pošte.

 

В общем, как в том еврейском анекдоте:

- Папа, как вы себя чувствуете?

- Не дождетесь!

 

 

10 ноября 2019 г.

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Na snagu stupa novi Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta

Pravilnikom se propisuje način i troškovi polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj, prijava i povlačenje prijave za polaganje ispita, način provedbe ispita, provedba ispita ako je riječ o pristupnicima s posebnim potrebama, prava pristupnika koji su prijavili polaganje ispita, ispitni rokovi te obveze vezane uz čuvanje ispitne dokumentacije.

«Оказание содействия в организации паллиативной помощи российским соотечественникам, проживающим в Хорватии»

Русский дом в Загребе сообщает, что в рамках проекта «Оказание содействия в организации паллиативной помощи российским соотечественникам, проживающим в Хорватии» проводит сбор информации, необходимой для создания единого регистра россиян (ФИО, контактные данные), проживающих в Хорватии и нуждающихся в паллиативной помощи.

Novi Zakon o strancima ukinuo kvotno zapošljavanje stranih radnika

Novim Zakonom o strancima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine, prihvaćeni su zahtjevi Hrvatske obrtničke komore i drugih organizacija poslodavaca te je ukinut kvotni sustav zapošljavanja stranaca koji nije rješavao problem nedostupnosti osposobljene i stručne radne snage. U svrhu zaštite domaćeg tržišta rada uveden je postupak testa tržišta rada kojega je potrebno provesti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad Ministarstvu unutarnjih poslova.

Правила въезда в Хорватию

Хорватия одна из стран, куда туристы с удовольствием едут отдыхать летом (а некоторые даже путают туризм с постоянным местом жительства). Для того, чтобы в «ковидное» время не попасть впросак, лучше всего изучить правила въезда.

Dolazak u Hrvatsku. Zabrane i ograničenja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je uputu Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske – zdravstveni nadzor nad putnicima.

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

В 2019 году Российская Федерация упростила оформление пенсий для россиян проживающим за рубежом

До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Чем отличается двойное от второго гражданства?

Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?

Provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom Republika Hrvatska se obvezala donijeti novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2002. godine donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

Izbori za predstavnika nacionalne manjine

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Колонка редактора

Как дальше жить?

В связи со сложившейся ситуацией сетевое издание www.ruskaljetopis.hr прекращает свое существование. Самые интересные рубрики и дальше будут пополняться на портале www.sarus.hr. Там же будет размещаться и ПДФ печатного издания журнала «Летопись», которое финансирует Совет по делам национальных меньшинств Республики Хорватии в рамках Конституционного закона о правах национальных меньшинств в РХ. До новых встреч «в эфире»!

Литературная гостиная

Поедем в Цветлин. Часть третья. ЗИМОЙ В ГОРАХ

«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Конфуций, V в. до н.э.

Книжная полка

Русский уголок Городской библиотеки Загреб Две книги Евгения Водолазкина

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на вопросы, которые мучат нас в настоящем.

Анонс событий

Конкурс «Красивый почерк» 2022

Учащиеся русских школ в Великобритании, а также все русскоязычные дети могут присоединиться к конкурсу «Красивый почерк», организованный русской школой «Знание» и Консорциумом российского образования.

Юридическая консультация

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.