ISSN 1846-8756   Февраль 2020
Юридическая консультация

Не дождетесь!!!

Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.

Нужно сказать, что в Хорватии эта область юриспруденции хорошо функционирует, но основные законы все же надо знать самому, чтобы не получилось как в случае с моей знакомой. Ее адвокату просто-напросто заплатили, чтобы он «не очень старался ее защищать». А когда уже есть решение суда, оспаривать его гораздо тяжелее, чем во время предварительного  процесса. Больше того, если, скажем, договор, который подписали другие наследники у вас за спиной с помощью хорошего адвоката можно опровергнуть в суде, то доказать, что ваш адвокат «играл на чужом поле» гораздо сложнее.

Вот основные законы, с которыми надо ознакомиться, а уж в более сложных случаях, естественно, надо нанимать адвоката, но внимательно следить за его действиями. 

https://www.zakon.hr/z/87/Zakon-o-naslje%C4%91ivanju

https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/smrt-i-nasljedjivanje/nasljedjivanje/19

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/sve-sto-trebate-znati-o-nasljedivanju-a-niste-se-usudili-pitati-20160420

https://www.addiko.hr/financijska-pismenost/oporuke-sto-trebate-znati/

http://www.hjk.hr/Portals/0/ForumUpload/Desk%20research%20report_HR.PDF

http://klinika.pravo.unizg.hr/content/pravo-na-nuzni-nasljedni-dio

Прежде чем искать адвоката, можно обратиться за советом в Юридическую консультацию на портале факультета юриспруденции в Загребе. Вопрос можно задать анонимно, так что риск, что вашего адвоката перекупят минимален.

Osnovne informacije

Pravna klinika je osnovana s ciljem da kroz praktičnu nastavu studenata viših godina pravnog studija pomogne potrebitim kategorijama građana u ostvarivanju njihovih prava. Ovaj vid praktične nastave ima višestruke prednosti:

–Studenti primjenjuju usvojena teorijska znanja u praksi, na konkretne životne situacije, pripremajući se tako za tržište rada.

–Korisnici dobivaju pravnu pomoć koja im olakšava snalaženje u nepreglednim propisima i ostvarivanje njihovih prava. Kako se radi o najugroženijim i najranjivijim kategorijama građana, ovaj vid pomoći je više nego dobrodošao.

–Volontirarujući, studenti preuzimaju dio odgovornosti za dobrobit društvene zajednice i posvećuju svoje vrijeme i znanje potrebama drugih.
 

1. Tko sve može zatražiti besplatnu pravnu pomoć od Pravne klinike?                                                  

•Besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti osobe koje ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti, a pripadaju jednoj od navedenih kategorija:

–hrvatski državljani,

–stranci na privremenom boravku,

–stranci na stalnom boravku,

–stranci pod supsidijarnom zaštitom,

–stranci pod privremenom zaštitom

–azilanti,

–tražitelji azila u postupcima za koje pravna pomoć tražiteljima azila nije predviđena posebnim zakonom,

–djeca stranci koja su u Republici Hrvatskoj zatečena bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika.
 

2. Koje vrste i oblike besplatne pravne pomoći Pravna klinika pruža?

•U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnikom o studiju, Pravna klinika u povodu konkretnih upita u predmetima ovlaštenih tražitelja pravne pomoći pruža sve oblike primarne pravne pomoći, a osobito daje:

–opće pravne informacije (opće i načelne upute o pravnom uređenju pojedinog područja);

–pravne savjete (cjelovite upute o načinu i mogućnostima rješavanja pojedinog pravnog pitanja).

•Uz ove oblike, na temelju odobrenja voditelja, klinika može pružati i:

–pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti;

–pravnu pomoć u obliku zastupanja u upravnim stvarima (na temelju ocjene o primjerenosti i potrebi takvog zastupanja);

–pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova;

–pravnu pomoć u obliku zastupanja pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.

–Klinika može pomagati u pripremi zastupanja pred sudom (pružanja sekundarne pravne pomoći), kada sekundarnu pravnu pomoć pruža ovlaštena osoba, ako za to postoji zahtjev i pristanak stranke i zastupnika te ako se ocijeni da je to u konkretnom slučaju potrebno i korisno.

•O svim oblicima pružene pravne pomoći vodi se evidencija. Pravni savjeti daju se samo u pisanom obliku.

Da bi osigurali praćenje kvalitete pružene pravne pomoći, nismo u mogućnosti davati paušalne savjete putem telefona ili elektroničke pošte.

 

В общем, как в том еврейском анекдоте:

- Папа, как вы себя чувствуете?

- Не дождетесь!

 

 

10 ноября 2019 г.

В 2019 году Российская Федерация упростила оформление пенсий для россиян проживающим за рубежом

До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Чем отличается двойное от второго гражданства?

Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?

Provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom Republika Hrvatska se obvezala donijeti novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2002. godine donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

Izbori za predstavnika nacionalne manjine

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Donesen je Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Pripadnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika.

Većina nezainteresirana za manjinu

Medijska tišina, negativna atmosfera, manjak tolerancije i porast diskriminacije i isključivosti ozračje su u kojem će se odvijati i manjinski izbori u nedjelju, ali ne i jedini problemi koji muče manjince, i ne samo kada je riječ o njihovim predstavnicima. Naime, da bi se bolje reguliralo njihov položaj, potrebno je donijeti poseban Zakon o manjinskim vijećima kojim bi se bolje regulirao položaj predstavnika nacionalnih manjina, povećati broj biračkih mjesta na manjinskim izborima te riješiti upis podataka o nacionalnosti – pobrojani su ključni problemi na okruglom stolu održanom u Saboru u organizaciji GONG-a i Instituta STINE pod nazivom „Različite boje, ista ekipa - vedre boje Hrvatske“.

Нострификация диплома: как и зачем?

Предположим, что вы наконец-то добрались «через тернии к звездам» - получили гражданство Республики Хорватии. Дальше встает исконный русский вопрос, который озвучил в застенках Петропавловской крепости философ-утопист Николай Гаврилович Чернышевский - «Что делать?». Сакрально-анекдотическое с большой бородой – «сухари сушить» нам явно не подходит. Предлагаем один из вариантов (наряду с такими вариантами как выйти удачно замуж, поменять мужа на более выгодного, сорвать джекпот в лотерее, найти клад на дне морском и т.д. в соответствии с уровнем буйности вашей фантазии): нострифицировать диплом.

Održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH u Zagrebu je održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018.

Гражданство получат все, кто родился в СССР. Постановление Российской Федерации

Комитетом Госдумы по делам национальностей одобрен проект закона, упрощающего процесс получения гражданства РФ, тем, кто говорит по-русски.

Шпаргалка по CRO тесту

Продолжаем наш практикум для соискателей хорватского гражданства с вытекающими из этого последствиями, вернее благами для обладателей заветной «домовницы». В этом номере мы предлагаем вашему вниманию тест на знание языка, культуры, истории и общественного устройства Хорватии, который необходими пройти согласно статье 8 «Закона о хорватском гражданстве», пункт 4: «иностранец, который подал заявку на прием в хорватское гражданство, может получить гражданство, если знает хорватский язык, латиничный алфавит, знаком с хорватской культурой и признает общественное устройство страны». Вот это самое знание и проверяется с помощью стандартного текста, который разработало Министерство образования Хорватии. Ответы на вопросы этого теста мы нашли и предлагаем вашему вниманию.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) donosi promjene u načinu poslovanja i u zakonodavnom sektoru

Uredba koju je 2016. donijela Europska unija, u svim zemljama EU-a počet će se primjenjivati od 25. Svibnja pa tako i u Hrvatskoj, neovisno o tomu hoće li Hrvatska u roku donijeti zakon koji će na nacionalnoj razini regulirati pitanje zaštite osobnih podataka ova Uredba ili će ići u primjenu 25. svibnja jer se radi o općoj uredbi, što znači da se ujednačeno primjenjuje u svih 28 država članica Europske unije.

MATO ARLOVIĆ: Položaj i zaštita nacionalnih manjina u Europi

Gospodin Arlović je odmah na početku naglasio da predloženu temu želi obraditi bez suvišne patetike ili dogmatskog pristupa. „ Predlažem da o ovom pitanju otvoreno razgovaramo jer smatram da je to jedno od najizazovnijih teorijskih, zakonodavno-pranih i ustavno-konstitucionalističkih pitanja, čak ne toliko zemalja jugo-istoka, koliko zemalja razvijene demokracije“, - započeo je predavač. Uostalom, ništa manje od njega se nije ni očekivalo.

Колонка редактора

Можно ли верить всему, что говорят политики?

Вскоре нас ожидают интересные и весьма неизвестные выборы в парламент и, если вы всерьез собираетесь опираться на предвыборные обещания при принятии решения, думаю, такая информация может пригодиться. А можете просто развлечься.

Литературная гостиная

Roman „Lavr“ Jevgenija Vodolazkina premijerno predstavljen u Puli

Laureat Velike knjige Jevgenij Vodolazkin s romanom «Avijatičar» 2016. godine osvojio je drugo mjesto, dok je tri godine ranije nagradu osvojio njegov roman «Lavr» premijerno u hrvatskom prijevodu Naklade Ljevak predstavljen na pulskom 25. Sajmu knjiga u sklopu programa «Slavenski đardin».

Книжная полка

„Berlin – Pariz“ Irene Lukšić

Roman nedavno preminule književnice i urednice Irene Lukšić "Berlin - Pariz" u izdanju nakladnika Disput, originalan je intertekstualni eksperiment koji na materijalu manje poznate pripovijetke Vladimira Nabokova ispisuje epsku fresku europske stvarnosti 20-ih godina prošloga stoljeća.

Анонс событий

Nautika 19.02. - 23.02.2020.

Zagrebački velesajam započinje novu poslovnu godinu u veljači sa sajmom Nautike, najposjećenijim i najposlovnijim nautičkim sajmom u Hrvatskoj. Očekuje vas prava marina u srcu Zagreba s uvijek inovativnom izložbenom ponudom.

Новый сезон Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

Организаторы рады приветствовать всех участников прошлых лет, а также новых желающих показать свои способности в декламации русской прозы! Регистрация на конкурс продлится до 15 января 2020 года

Юридическая консультация

Не дождетесь!!!

Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.

 
Фонд Русский мир