ISSN 1846-8756   Сентябрь 2020
Юридическая консультация

Većina nezainteresirana za manjinu

Medijska tišina, negativna atmosfera, manjak tolerancije i porast diskriminacije i isključivosti ozračje su u kojem će se odvijati i manjinski izbori u nedjelju, ali  ne i jedini problemi koji muče manjince, i ne samo kada je riječ o njihovim predstavnicima. Naime, da bi se bolje reguliralo njihov položaj, potrebno je donijeti poseban  Zakon o manjinskim vijećima kojim bi se bolje regulirao položaj predstavnika nacionalnih manjina, povećati broj biračkih mjesta na manjinskim izborima te riješiti upis podataka o nacionalnosti – pobrojani su ključni problemi na okruglom stolu održanom u Saboru u organizaciji GONG-a i Instituta STINE pod nazivom „Različite boje, ista ekipa - vedre boje Hrvatske“.

«Država mora osigurati da se manjinski glas čuje, posebice Vijeća i predstavnika koje imaju u lokalnoj samoupravi. Manjine moraju imati realne i stvarne mogućnosti da sudjeluju u odlučivanju, to je još uvijek kamen spoticanja mnogima, a još uvijek ima i puno problema s prihvaćanjem Vijeća nacionalnih manjina kao dijela javnih uprava. Ne možemo biti zadovoljni stanjem i funkcioniranjem te manjinske uprave, ali u nekim su sredinama ipak postignuti uspjesi», istaknuo je Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine.
"Realizacija vladavine prava u sebi sadrži kriterij sudjelovanja svih slojeva društva u donošenju svih relevantnih društvenih odluka. Priznavanje prava participacije nacionalnih manjina jedan je od ključnih uvjeta zaštite manjina u suvremenoj demokraciji i nijedan tip prava nije vječan te je uvijek potrebno raditi na očuvanju standarda određenih prava», naglasio je Tolnauer.
No, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, mnogi procesi su zastali pa je tako i pitanje prava nacionalnih manjina krenulo nizbrdo,dovoljno je sjetiti se «referenduma o ćirilici», i umjesto da se standarde ako već ne diže, a ono barem održava, svjedočimo njihovom srozavanju, na što upozorava i
Deklaracija o nesnošljivosti i etnocentrizmu u Hrvatskoj koju su prošli tjedan u Puli donijeli predstavnici nacionalnih manjina, na koju su podsjetili saborski zastupnici talijanske manjine Furio Radin te srpske manjine SDSS-ov Milorad Pupovac.

"Ljude se mora osloboditi straha"
«Ljude se mora osloboditi straha da idu na izbore, pogotovu u okolnostima atmosfere kakvu imamo danas i koju je istakla i Deklaracija, a koja se dan za danom pogoršava. Razmjeri netolerancije i govora mržnje postaju postaju krajnje zabrinjavajući», istaknuo je Pupovac, koji se kao i većina predstavnika nacionalnih manjina požalio na medije koji su Deklaraciju «prešutjeli kao da nije relevantna stvar pitanje tolerancije, isključivosti i toga što manjine misle o društvenim procesima. Naravno, relevantna je stvar kad se tko oženio, proveo i čijim autom. No, društvo koje se na takav način odnosi prema glasu manjina, nema pravo govoriti kako ima najbolju regulativu manjinskih prava».

«Očito je došlo do pogoršanja atmosfere etničke netolerancije, ali i do zanemarivanja manjinskih prava. Hitno nam je potreban Zakon o manjinskim vijećima koji će regulirati sva otvorena pitanja, jer smo dotad osuđeni na Državno izborno povjerenstvo i Ministarstvo uprave koje nije dovoljno ažurirano. Osim toga, neki birači morat će u nedjelju kilometrima morati putovati do svojih biračkih mjesta, a neki ni danas ne znaju gdje se nalaze njihova biračka mjesta pa se ne treba čuditi što je izlaznost mala, mnogi ne znaju ni da se izbori održavaju niti imaju jasnu sliku o njima. Stvar države je da mora barem u javnim medijima, osigurati adekvatan prostor za ove izbore», upozorio je Pupovac.

Da se izbori odvijaju u tišini, ustvrdio je i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Branko Hrvatin, koji se također složio s time da zakonodavni okvir nije dobar te je upozorio na potrebu da se vodi bolju brigu o registraciji udruga nacionalnih manjina i o tome tko ih je ovlašten predstavljati pri čemu je važno da javna uprava uvede red, ali i da se angažiraju članovi samih udruga. «Ne može se očekivati da mediji ovim izborima posvećuju pozornost kakvu posvećuju parlamentarnima, ali mora se naglasiti značaj upravljanja na lokalnoj razini putem vijeća i predstavnika", poručio je Hrvatin te pobrojao da će ove godine prema podacima iz Registra birača, 278.932 birača birati članove 288 Vijeća nacionalnih manjina, a nešto manje od 25.000 birača će birati 173 manjinska predstavnika. Za članove Vijeća i manjinske predstavnike kandidiralo se 6.454 kandidata. Što se tiče izlaznosti, ona je na prošlim izborima 2011. godine u nekim mjestima dosegnula 53,6 posto, što je bio najbolji rezultat i napredak u odnosu na 2007. godinu kada je maksimum bio 52.6 posto.

'Praznik demokracije', lijepa, ali prazna sintagma - zašto? 

I predstavnici nacionalnih manjina redom su isticali medijsku tišinu i problem biračkih mjesta te pitanje upisa podatka o nacionalnosti jer se često događa da kao pripadnici nacionalnih manjina upisani stoje pripadnici većinskog naroda što omogućuje razne manipulacije te stoga očekuju da se to raščisti s Ministarstvom uprave, a iako je bila prilika da to resorni ministar Arsen Bauk čuje iz prve ruke, on se na okruglom stolu nije ukazao, niti je poslao ikoga iz svojeg Ministarstva. Ne čudi onda da su manjinci dodatno uvjereni da je većina nezainteresirana za manjinu.

«Dvije teorije pokušavaju objašnjavati neuspjeh izbora u nedjelju, a već sada mogu reći da oni neće uspjeti. Prva je da se iscrpila normativa koja je bila zacrtana, a druga da vlada atmosfera u društvu na koju smo se referirali kad smo donijeli već spomenutu Deklaraciju. Ja imam treću teoriju, a to je da se ovdje radi o grijehu strukture. Treba se promijeniti normativu, ali je nažalost potrebna dvotrećinska većina da bi se to napravilo. Sustav će proizvesti slab i nikakav odaziv u nedjelju, a poseban je problem da ljudi još ne znaju gdje glasuju», upozorio je Radin te kao primjere naveo birače u Lipiku i Pakracu dok će u Puli, u kojoj živi 70.000 stanovnika, manjinci glasati na samo jednom mjestu.

S obzirom na sve izneseno, kako je kazao i Hrvatin, «sintagma "praznik demokracije" lijepo zvuči, ali ona se potvrđuje samo ako postoji odaziv i svijest o važnosti tih izbora i promjena», a Dragan Zelić iz GONG-a je zaključio: «Mogu se stvoriti idealni uvjeti za rad vijeća i predstavnika, ali ako su atmosfera i klima usmjereni protiv pripadnika nacionalnih manjina, onda se udaljavamo od europskih vrijednosti».

izvor: gong.hr

 

23 января 2019 г.

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

Не дождетесь!!!

Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.

В 2019 году Российская Федерация упростила оформление пенсий для россиян проживающим за рубежом

До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Чем отличается двойное от второго гражданства?

Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?

Provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom Republika Hrvatska se obvezala donijeti novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2002. godine donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

Izbori za predstavnika nacionalne manjine

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Donesen je Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Pripadnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika.

Нострификация диплома: как и зачем?

Предположим, что вы наконец-то добрались «через тернии к звездам» - получили гражданство Республики Хорватии. Дальше встает исконный русский вопрос, который озвучил в застенках Петропавловской крепости философ-утопист Николай Гаврилович Чернышевский - «Что делать?». Сакрально-анекдотическое с большой бородой – «сухари сушить» нам явно не подходит. Предлагаем один из вариантов (наряду с такими вариантами как выйти удачно замуж, поменять мужа на более выгодного, сорвать джекпот в лотерее, найти клад на дне морском и т.д. в соответствии с уровнем буйности вашей фантазии): нострифицировать диплом.

Održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH u Zagrebu je održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018.

Гражданство получат все, кто родился в СССР. Постановление Российской Федерации

Комитетом Госдумы по делам национальностей одобрен проект закона, упрощающего процесс получения гражданства РФ, тем, кто говорит по-русски.

Шпаргалка по CRO тесту

Продолжаем наш практикум для соискателей хорватского гражданства с вытекающими из этого последствиями, вернее благами для обладателей заветной «домовницы». В этом номере мы предлагаем вашему вниманию тест на знание языка, культуры, истории и общественного устройства Хорватии, который необходими пройти согласно статье 8 «Закона о хорватском гражданстве», пункт 4: «иностранец, который подал заявку на прием в хорватское гражданство, может получить гражданство, если знает хорватский язык, латиничный алфавит, знаком с хорватской культурой и признает общественное устройство страны». Вот это самое знание и проверяется с помощью стандартного текста, который разработало Министерство образования Хорватии. Ответы на вопросы этого теста мы нашли и предлагаем вашему вниманию.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) donosi promjene u načinu poslovanja i u zakonodavnom sektoru

Uredba koju je 2016. donijela Europska unija, u svim zemljama EU-a počet će se primjenjivati od 25. Svibnja pa tako i u Hrvatskoj, neovisno o tomu hoće li Hrvatska u roku donijeti zakon koji će na nacionalnoj razini regulirati pitanje zaštite osobnih podataka ova Uredba ili će ići u primjenu 25. svibnja jer se radi o općoj uredbi, što znači da se ujednačeno primjenjuje u svih 28 država članica Europske unije.

Колонка редактора

Вирус? Есть и положительные моменты

У хорватов есть хорошая пословица «svako zlo za nešto dobro», приблизительный аналог русского «было бы счастье, да несчастье помогло». Нам, конечно, карантин и коронавирусные правила до чертиков надоели, но, есть тут и положительные моменты.

Литературная гостиная

Владимир Высоцкий. У моря

Эта история случилась в Югославии, в этом сказочном уголке земли, в городке, который называется Дубровник. Был конец сентября - золотое время для всех, любящих одиночество отдыхающих, да и для жителей, потому что волны туристов схлынули в Италию, Германию, Францию и Россию и восстановилось подобие покоя. Даже музыка из ресторана звучала мягко и сентиментально.

Книжная полка

"Ništa nikada nikamo ne odlazi". Zbirka koja ostavlja dojam

Autorica ne štedi ni sebe ni druge, otkriva ono što bi mnogi rado prešutjeli jer smatra da ličnost stvaraju i udarci i kušnje. A ona upravo o kušnjama i udarcima piše u ovoj knjizi, a njih je, vidjet ćete, bilo mnogo.

Анонс событий

Оформить подписку на «Аргументы и факты Европа»

Для тех, кто любит читать российскую прессу далко от родины, популярное издание „Аргументы и Факты Европа“ , принимая во внимание, что сейчас сложно купить печатное издание в киоске, предлагает оформить юбилейную подписку на 25 номеров газеты „Аргументы и Факты Европа“ за 45 евро.

ПОЛОЖЕНИЕ О IV МЕЖДУНАРОДНОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН»

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения Международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин» (далее – Конкурс), посвященного в 2020 году 75 - летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Юридическая консультация

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

 
Фонд Русский мир