ISSN 1846-8756   Май 2021
Юридическая консультация

Шпаргалка по CRO тесту


Продолжаем наш практикум для соискателей хорватского гражданства с вытекающими из этого последствиями, вернее благами для обладателей заветной «домовницы». В этом номере мы предлагаем вашему вниманию тест на знание языка, культуры, истории и общественного устройства Хорватии, который необходими пройти согласно статье 8 «Закона о хорватском гражданстве», пункт 4: «иностранец, который подал заявку на прием в хорватское гражданство, может получить гражданство, если знает хорватский язык, латиничный алфавит, знаком с хорватской культурой и признает общественное устройство страны». Вот это самое знание и проверяется с помощью стандартного текста, который разработало Министерство образования Хорватии.
Ответы на вопросы этого теста мы нашли и с некоторыми пояснениями предлагаем вашему вниманию.
Правильные ответы подчеркнуты и выделены жирным шрифтом.

CRO test
Pitanja
1.
Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je: Hrvatski sabor
2. U Republici Hrvatskoj svatko je dužan:
a) držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske
b) držati se samo zakona
c) držati se samo Ustava
d) samo poštivati pravni poredak Republike Hrvatske
3. Dana 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
c) Svi Sveti
d) Dan antifašističke borbe
4. Himna Republike Hrvatske je
Lijepa naša domovino (ili kraće "Lijepa naša") je himna Republike Hrvatske, a bila je i himna Nezavisne Države Hrvatske i Socijalističke Republike Hrvatske. Njezine početne riječi, Lijepa naša, čest su metonim za Hrvatsku.
Zagrebački pravnik Antun Mihanović, jedan od pjesnika hrvatskog narodnog preporoda, napisao je domoljubnu pjesmu Horvatzka domovina koja je postala temelj današnje himne – od 14 kitica uzete su prva, druga, pretposljednja i posljednja. Horvatzka domovina je objavljena 1835. godine u desetom broju književnog lista Danica.
Službeni notni zapis himne je konačno utvrđen 1990. godine u članku 17. Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske.

Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!

Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina.
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kuda si planina!

Teci Dravo, Savo teci,
Nit' ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.

Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!

5. U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina.
6. U studenome 1991. godine, nakon što su tri mjeseca stotinama artiljerijskih granata svakodnevno razarali mjesto, jugoslavenska vojska i paravojne formacije okupirali su grad. Ubijeno je preko 2.000 građana i branitelja, a 800 osoba je nestalo i do danas se ne zna njihova sudbina. Taj grad je: Vukovar
7. Povijesna građevina, najveći rimski amfiteatar na području današnje Hrvatske nalazi se u:
a) Puli
b) Zagrebu
c) Osijeku
d) Zadru
8. Druga najduža europska rijeka koja protječe kroz istočni dio Republike Hrvatske zove se Dunav
9. Poznati nacionalni park koji čine 16 međusobno povezanih jezera, pod zaštitom UNESCO-a, je: Plitvička jezera
10. Brončane kipove biskupa Grgura Ninskog, koji se nalaze u gradovima Ninu, Splitu i Varaždinu, izradio je poznati hrvatski kipar:
a) Robert Frangeš
b) Ivan Meštrović
c) Antun Augustinčić
d) Frano Kršinić
11. Jedna od poznatih znamenitosti Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske je:
a) katedrala
b) amfiteatar
c) dvorac Trakošćan
d) morske orgulje
12. Osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio je đakovačko-srijemski biskup:
a) Juraj Dobrila
b) Josip Jelačić
c) Josip Juraj Strossmayer
d) Juraj Jezerinac
13. Hrvatski grad kroz koji prolaze četiri rijeke (Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra) zove se:
a) Karlovac
b) Dubrovnik
c) Varaždin
d) Rijeka
14. Poznati hrvatski matematičar, astronom, geodet i fizičar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša je:
a) Juraj Dobrila
b) Ruđer Bošković
c) Lavoslav Ružička
d) Ivan Vučetić
15. Dražen Petrović, Toni Kukoč i Dino Rađa natjecali su se u istom sportu i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
a) tenisom
b) skijanjem
c) atletikom
d) košarkom
16. Nositelj izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj je:
a) Vlada Republike Hrvatske
b) Vrhovni sud Republike Hrvatske
c) Hrvatski sabor
d) Pučki pravobranitelj
17. Osnivanje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno. To u praksi znači da se mogu osnivati sve političke stranke:
a) koje prikupe dovoljan broj osnivača, bez ikakvih zakonskih ograničenja
b) koje prikupe dovoljna financijska sredstva za ostvarivanje programa i djelovanja
c) koje svojim programom jamče da će moći sudjelovati u parlamentu
d) osim onih koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka
18. Dana 1. svibnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan neovisnosti
c) Svi Sveti
d) Dan antifašističke borbe
19. U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na:
a) zakonodavnu, izvršnu i sudbenu
b) izvršnu i sudbenu
c) zakonodavnu i sudbenu
d) zakonodavnu i izvršnu
20. Navedite nazive barem tri županije u Republici Hrvatskoj: Hrvatska je teritorijalno-upravno podijeljena na 21 županiju, uključujući Grad Zagreb sa statusom županije.
Županije:
1. Zagrebačka
2. Krapinsko-zagorska
3. Sisačko-moslavačka
4. Karlovačka
5. Varaždinska
6. Koprivničko-križevačka
7. Bjelovarsko-bilogorska
8. Primorsko-goranska
9. Ličko-senjska
10. Virovitičko-podravska
11. Požeško-slavonska
12. Brodsko-posavska
13. Zadarska
14. Osječko-baranjska
15. Šibensko-kninska
16. Vukovarsko-srijemska
17. Splitsko-dalmatinska
18. Istarska
19. Dubrovačko-neretvanska
20. Međimurska
21. Grad Zagreb
21. Najpoznatija vrsta ugroženih ptica, koje obitavaju na hrvatskim otocima (pretežno na Cresu) jest:
a) galeb
b) golub
c) roda
d) bjeloglavi sup
22. Jedan od najpoznatijih dvoraca u sjevernom dijelu Republike Hrvatske je:
a) Stari Grad
b) Trakošćan
c) Dioklecijanova palača
d) Eufrazijeva bazilika
23. Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)? Sava
24. S kojom državom Republika Hrvatska ima najkraću kopnenu granicu, dugu svega 14 kilometara? s Crnom Gorom
25. Prvi hrvatski roman "Planine" 1536. godine napisao je:
a) Silvije Strahimir Kranjčević
b) August Šenoa
c) Petar Zoranić
d) Petar Preradović
26. Vođa hrvatskog narodnog preporoda pokrenuo je na hrvatskom jeziku 1835. godine »Novine horvatzke«. Njegovo ime je:
a) Ranko Marinković
b) Dimitrije Demeter
c) Ljudevit Gaj
d) Antun Šoljan
27. Pejzaž I i II djela su poznatog hrvatskog lirika:
a) Hanibala Lucića
b) Šiška Menčetića
c) Andrije Kačića Miošića

d) Vladimira Vidrića


HRVATSKA KNJIŽEVNOST MODERNE

Hrvatska moderna je razdoblje u povijesti hrvatske književnosti koje slijedi poslije realizma. Povjesničari to razdoblje određuju između 1892.( godina izlaska Matoševe pripovijesti Moć savjesti, 1893. Misao na vječnost, Janka Leskovara) i 1916. ( Ulderiko Donadini izdaje časopis Kokot) odnosno 1895.( tada sveučilištarci pale mađarsku zastavu na Trgu bana Jelačića) i 1914. ( godina Matoševe smri i objavljivanje zbirke Hrvatska mlada lirika )
Vidrić, Vladimir ( 1875.-1909. ), po zanimanju advokatski pravnik. Malo je pisao ( jedina zbirka Pjesme, 1907. ), ali je vrlo značajan i izrazit pjesnik.
Najznačajnija i najzanimljivija pjesnikova ostvarenja zasigurno jesu Pejzaž I i Pejzaž II, u kojima je on prikazao stvaran život.
U Pejzažu I sve vrvi od života.
-------------------------------------------------
“ U travi se žute cvjetovi
I zuje zlaćane pčele
Za sjenatim onim stablima
Krupni se oblaci bijele.”
( Pejzaž I )
-------------------------------------------------
Dok pjesnik U Pejzažu I upotrebljava glagole kako bi što vjernije opisao krajolik u Pejsažu II upotrebljava glagole kako bi prikazao radnju.
-------------------------------------------------

“Nebeski putnik mjesec
Lako je odskakivao
Nad svijetlim oblačnim rubom
I opet u nebu plivao.

I kad sam otvorio prozor...”
( Pejzaž II )


28. Katedrala sv. Jakova 2000. godine uvrštena u UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljeđa nalazi se u:
a) Splitu
b) Zagrebu
c) Puli
d) Šibeniku
29. Središnja banka Republike Hrvatske je:
a) Hrvatska banka za obnovu i razvoj
b) Hrvatska gospodarska banka
c) Hrvatska narodna banka
d) Hrvatska poštanska banka
30. Mate Parlov, Damir Škaro i Željko Mavrović natjecali su se u istom sportu, ali u različito vrijeme i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
a) tenisom
b) skijanjem
c) atletikom
d) boksom
31. Jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana osigurava:
a) Visoki upravni sud Republike Hrvatske
b) Vrhovni sud Republike Hrvatske
c) Vlada Republike Hrvatske
d) Pučki pravobranitelj
32. Hrvatski državljani stječu opće i jednako biračko pravo:
a) s navršenih 16 godina života
b) muškarci s navršenih 16, a žene s navršenih 18 godina života
c) s navršenih 18 godina života
d) s navršenom 21 godinom života
33. Dana 25. lipnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan neovisnosti
c) Svi Sveti
d) Dan državnosti
34. Lijepa naša domovino…, je početak teksta: hrvatske državne himne
35. Prvi papa koji je posjetio Republiku Hrvatsku bio je: Ivan Pavao II.
36. Slava Raškaj bila je poznata hrvatska:
a) književnica
b) balerina
c) slikarica - najsjajnija akvarelistkinja hrvatskoga slikarstva
d) liječnica
37. Poznati hrvatski političar, ubijen u atentatu 1928. godine u beogradskoj skupštini, bio je:
a) Stjepan Radić
b) Josip Jelačić
c) Petar Zrinski
d) Franjo Rački
38. Morske orgulje jedna su od znamenitosti grada:
a) Zadra
b) Osijeka
c) Varaždina
d) Pule
39. Marija Jurić Zagorka bila je:
a) prva profesionalna novinarka i poznata hrvatska književnica
b) operna pjevačica
c) sportašica
d) skladateljica
40. Hrvatska je 1987. godine bila domaćin mladim sportašima iz cijeloga svijeta, na natjecanju:
a) Svjetsko nogometno prvenstvo za mlade igrače do 21 godine
b) Univerzijada
c) Svjetsko atletsko prvenstvo
d) Olimpijske igre mladih
41. Poznati park prirode u Baranji je:
a) Velebit
b) Kopački rit
c) Brijuni
d) Kornati
42. Književnost baroka u Republici Hrvatskoj obilježio je svojim epovima Ivan Gundulić. Njegova poznata djela su:
a) »Osman« i »Dubravka«
b) »Zlatarevo zlato« i »Čuvaj se senjske ruke«
c) »Smrt Smail-age Čengića« i »Ribanje i ribarsko prigovaranje«
d) »Zagrepčanka« i »Na Drini ćuprija«
43. Jedan od najstarijih spomenika hrvatske pismenosti, iz razdoblja oko 1100. godine, sačuvan je na otoku Krku. Pisan je glagoljskim pismom. To je:
a) Ljetopis popa Dukljanina
b) Baščanska ploča
c) Vinodolski zakonik
d) Judita
44. Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine Republika Hrvatska osvojila je zlatnu medalju u:
a) nogometu
b) vaterpolu
c) rukometu
d) odbojci
45. S kojom državom Republika Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu?
Bosnijom i Hercegovinom
46. Zastupnici u Hrvatskom saboru biraju se na vrijeme od:
a) 2 godine
b) 3 godine
c) 4 godine
d) 5 godine
47. U Republici Hrvatskoj smrtna kazna:
a) ne postoji
b) postoji, ali se ne primjenjuje
c) postoji samo za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti
d) postoji samo za djelo veleizdaje, u situaciji neposredne ratne opasnosti
48. Opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima – Ombudsman, na hrvatskom jeziku naziva se:
Pučki pravobranitelj
49. Dan antifašističke borbe u Republici Hrvatskoj je dan:
a) 9. svibnja
b) 15. svibnja
c) 22. lipnja
d) 5. kolovoza
50. Početkom 4. stoljeća rimski car Dioklecijan izgradio je svoju palaču na području Dalmacije. Kako se danas zove grad čija je povijesna jezgra Dioklecijanova palača?
Split
51. Katolički svećenik, zagrebački nadbiskup koji je bio proganjan u bivšoj državi, nakon II. svjetskog rata, zvao se:
a) Josip Juraj Strossmayer
b) Alojzije Stepinac
c) Maksimilijan Vrhovac
d) Franjo Kuharić
52. Godine 1993. Hrvatska vojska izvela je munjevitu vojnu akciju kojom je, kopnenim putem, povezala sjever i jug Hrvatske, koji je agresor okupacijom prostora razdvojio. To je bila akcija:
a) Maslenica
b) Bljesak
c) Oluja
d) Ljeto
53. Nacionalni park koji je dobio ime po rijeci, a smješten je nedaleko Šibenika je:
a) Cetina
b) Krka
c) Biokovo
d) Kopački rit
54. Ivana Brlić Mažuranić bila je poznata hrvatska:
a) književnica
b) glumica
c) slikarica
d) liječnica
55. Vatroslav Lisinski skladao je prve hrvatske opere:
a) »Ljubavi i zloba« i »Porin«
b) »Ero s onoga svijeta« i »Hasanaginica«
c) »Gubec beg« i »Nikola Šubić Zrinski«
d) »Još Horvatska nij’ propala« i »Lijepa naša domovino«
56. Prvi predsjednik Republike Hrvatske bio je: Franjo Tuđman
57. Renesansni dubrovački dramski pisac i komediograf, koji je živio 1508. – 1567. godine, autor je poznatih djela: »Dundo Maroje«, »Skup« i »Novela od Stanca«. Njegovo ime je:
a) Matija Vlačić
b) Ruđer Bošković
c) Marin Držić
d) Marin Getaldić
58. Dalmacija je poznata po uzgoju:
a) maslina i smokvi
b) šljiva i jabuka
c) ananasa i banana
d) jagoda i malina
59. U parku Olimpijskog muzeja u Lausanni postavljena je skulptura poznatog hrvatskog i, u vrijeme dok je igrao, ponajboljeg europskog košarkaša. To je skulptura - spomenik Draženu Petroviću, rad kipara Vaska Lipovca
60. Ustav Republike Hrvatske proglašen je:
a) 29. svibnja 1990.
b) 22. prosinca 1990.
c) 25. lipnja 1991.
d) 15. siječnja 1992.
61. Bojni ples s mačevima koji se od 15. stoljeća tradicionalno održava na Korčuli zove se Moreška
Naziv moreška dolazi od talijanskog naziva "moresca" i označava bojni ples u vezi s Maurima. Ples je porijeklom iz Španjolske kao reminiscencija istjerivanja Maura iz zemlje. Izvodio se na Mediteranu i u sadržaju je imao borbu između crnih i bijelih, kršćana i nekršćana, Španjolaca protiv Maura te kao u korčulanskoj moreški borba Osmanlija protiv Maura.
Moreška se u Korčuli do II svjetskog rata igrala (batila) uglavnom jednom godišnje (29.7. – Sv.Todor, zaštitnik Korčule) i to je bio poseban događaj koji se dugo pripremao. Trajala je preko dva sata. Zbog potrebe čestih izvedbi na pozornici igra se poslije II svj. rata skraćuje i danas traje oko 30 minuta. U početku se plesala samo uz bubanj (tamburin), slijede dvije glazbene verzije pratnje a treću, koja se danas izvodi, komponirao je Krsto Odak 1937.g. uz naknadne manje izmjene izvršene poslije II Svj.rata.
Sadašnja korčulanska moreška, zasigurno je najatraktivniji mačevalački bojni ples koji se u Europi može vidjeti i zbog velikog zanimanja gostiju Korčule izvodi se najmanje jedan puta tjedno. Sam bojni ples vezan je za kratku dramsku radnju. Drama počinje prizorom u kojem sin crnog arapskog kralja Otmanovića, Moro otima vjerenicu – bulu Osmanu, bijelom kralju. Bula u kratkom dijalogu odbija ljubav Mora i tada na scenu dolazi bijeli kralj s vojskom da oslobodi svoju vjerenicu. Obje vojske su odlučne i u kratkom dijalogu, Moro i bijeli kralj Osman se dogovaraju da će to biti boj za bulu i boj započinje. Bojni ples sastoji se od uvodnog dijela – sfide i sedam figura (kolapa). U sfidi Moro pleše, izaziva bijelog kralja Osmana vitlajući mačevima. Osman prihvaća izazov a postepeno se uključuju i ostali. Iza svake figure je odmor kada se moreškanti kreću u krugu. Usred boja bula pokušava pomiriti sukobljene nakon čega slijedi još žešća borba. Konačno, boj se završava figurom u kojoj crni, iznemogli padaju pred bijelima u znak pokornosti. Moro priznaje poraz i predaje bijelom kralju oružje i bulu. Boj završava s univerzalnom porukom pobijede dobra nad zlom, vječnom pobjedom ljubavi.

62. Opišite zastavu Republike Hrvatske:
Sastoji se od tri boje koje su položene vodoravno i to ovim redom (odozgo prema dolje):
crvene, bijele i plave, a u sredini zastave nalazi se grb Republike Hrvatske .
službeno usvojena 21. prosinca 1990. godine.

63. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena je najvišim državnim aktom. To je: Ustav Republike Hrvatske
64. Prvi hrvatski kralj, vladao je u prvoj polovini 10. stoljeća. Njegov se spomenik nalazi na istoimenom trgu, preko puta glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu. To je:
a) Trpimir
b) Zdeslav
c) Tomislav


Kralj Tomislav
Kneza Muncimira naslijedio je oko 910. njegov sin Tomislav koji je vladao u doba prodiranja mađarskih konjanika, prema zapadnoj i južnoj Europi. Nakon osvajanja Panonske, Mađari su napali i Dalmatinsku Hrvatsku, ali Tomislav ih je u žestokim izravnim okršajima, te ratnim lukavstvima i zamkama potpuno razbio i uništio.

Teško poražene i ponižene ostatke Arpadove vojske, knez Tomislav stao je čistiti iz svoje kneževine. Tako je pobjednički ušao u Panonsku Hrvatsku, gdje ga je hrvatski narod oduševljeno dočekao kao svoga spasitelja, dok su razbijeni Mađari bježali preko Drave koliko su ih noge nosile.

Ta je pobjeda bila veoma važna za naš hrvatski narod, jer su se tada po prvi put spojili sjeverni i južni krajevi, od Drave do mora u jedinstvenu hrvatsku državu. Ona se je prostirala od Raše pa sve do Srijema, Drine i Zahumlja, a u njoj su bili i neretvanski otoci Vis, Brač i Hvar, te dalmatinski gradovi. Naime, Bizant je u to doba zbog opasnih bugarskih prijetnji sklopio savez s Tomislavom i za uzvrat mu je predao dalmatinske gradove. Hrvatska je tada imala 119 823 kvadratnih kilometara.

Širenjem Kneževine Hrvatske, jačala je i njezina vojna snaga. Tako je bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet napisao u svojoj knjizi "O upravljanju carstvom" ("De administrando imperio"), da je za Tomislava "Hrvatska mogla dići 60 000 konjanika i 100 000 pješaka; da je imala 80 velikih brodova (sagena), na svakome do 40 mornara-ratnika, i 100 manjih brodova (kondura), na svakome 10-20 mornara-ratnika". Na brodovima je osim mornara-ratnika bilo i veslača.

U knjizi je car Konstantin također zapisao: "ni sagene ni kondure Hrvata ne polaze u rat ni protiv koga, osim ako ih netko napadne, nego s tim brodovima hrvatski trgovci plove od luke do luke po neretvanskom kraju i po dalmatinskom zaljevu sve do Venecije."

Godine 924. Bugari su napali Srbiju i porazili župana Zahariju, koji je potom s mnogo Srba pobjegao u Hrvatsku, gdje su zahvaljujući Hrvatima i Tomislavu spasili žive glave. Nažalost, Tomislav je i prije više puta spašavao Srbe od Bugara, što se je u kasnijim stoljećima pa sve do današnjih dana pokazalo kobnom greškom po hrvatski narod.
Zbog snažne države i vojske, te velikog rasta osobne moći i ugleda, mudri vladar Tomislav odlučuje kneževinu pretvoriti u Kraljevinu Hrvatsku. Tako je 925. okrunjen za hrvatskg kralja (rex Croatorum) uz blagoslov Svete Stolice i pape Ivana X.

Naglo jačanje Hrvatske nije odgovaralo bugarskom caru Simeonu, pa je on god. 926. poslao jaku vojsku, koju je kralj Tomislav "lijepo" dočekao i tako razbio da se malo koji bugarski vojnik vratio natrag u Bugarsku. Poraz bugarske vojske, u to doba jedne od najjačih u Europi, najbolji je dokaz hrvatskih vojnih snaga za vrijeme kralja Tomislava.

Kralj Tomislav je napravio velike stvari za hrvatski narod; osigurao je narodni i državni opstanak Hrvata, učvrstio je i ojačao razvitak trgovine i gospodarstva, te je snažno privukao dalmatinske gradove i otoke koji su se tako brže pohrvaćivali. Također je mudro sredio unutrašnje probleme, kad je čvrsto stao iza donesenih zaključaka o jedinstvenoj crkvenoj jurisdikciji.

Jednog od najvećeg i najslavnijeg velikana hrvatske povijesti, žestokog ratnika i prvog hrvatskog kralja Tomislava, naslijedio je god. 928. njegov mlađi brat Trpimir II.
d) Držislav
65. Kojim je zakonom regulirano stjecanje hrvatskog državljanstva?
Zakon o hrvatskom državljanstvu
NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11

66. Banovina Hrvatska postaje sporazumom Cvetković-Maček:
a) Tito
b) Trumbić
c) Tuđman
d) Maček
Naziv Sporazum Cvetković-Maček u historiografiji se odnosi na sporazum kojeg su 26. kolovoza 1939. u Božjakovini sklopili predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković i predsjednik Seljačko-demokratske koalicije (ujedno i predsjednik Hrvatske seljačke stranke) Vladko Maček. Sporazum je doveo do formiranja koalicijske vlade u kojoj je Maček postao potpredsjednik, te do proglašenja Banovine Hrvatske.
Sporazumom je nastala Banovina Hrvatska, upravno-teritorijalna jedinica u sastavu Kraljevine Jugoslavije. Uglavnom je obuhvaćala područja s većinskim hrvatskim pučanstvom, činile su je dotadašnje banovine Savska i Primorska, te kotari Dubrovnik, Ilok, Šid, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik i Fojnica. Imala je široke samoupravne ovlasti, bliske statusu federalne jedinice. Za prvog bana imenovan je Ivan Šubašić. Pokušaj je rješavanja hrvatskog pitanja i stvaranja mogućnosti za opstanak jugoslavenske države.

67. Republika Hrvatska ima dugu morsku granicu na moru, koje se na hrvatskom jeziku zove granice pomorskog dobra.
68. Najviša planina u Hrvatskoj, s najvišim vrhom od 1.831 m, jest:
a) Medvednica
b) Ivančica
c) Plješivica
d) Dinara
69. Svjetski afirmirani slikar, koji je studirao u Parizu, a slikao je alegorijske i povijesne kompozicije i portrete te je izradio svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu »Hrvatski narodni preporod«, zvao se:
a) Edo Murtić
b) Julije Klović
c) Vlaho Bukovac
Vlaho Bukovac (Biagio Faggioni) (Cavtat, 4. srpnja 1855. - Prag, 23. travnja 1922.) jedan je od najznačajnijih hrvatskih slikara. Studirao je u Parizu i ondje je djelovao petnaestak godina. Došavši 1893. u Zagreb, postaje središnja ličnost umjetničkog i kulturnog života grada. Okuplja mlade umjetnike i književnike, potiče izgradnju ateljea, Umjetničkog paviljona, osniva Društvo hrvatskih umjetnika i nastoji afirmirati hrvatsku umjetnost u svijetu.
Od 1903. do smrti živi u Pragu, gdje je bio profesor na Likovnoj akademiji. Bukovčevo djelovanje u Zagrebu obilježava početak novoga razdoblja u hrvatskom slikarstvu. Tada radi velike dekorativne kompozicije: "Dubravka", "Gundulićev san" na zastoru u Hrvatskom narodnom kazalištu.
U posljednjoj, praškoj fazi slika i eksperimentira u novousvojenoj poentilističkoj maniri. Bukovac je začetnik i glavni predstavnik hrvatske moderne i ide u red naših najplodnijih slikara. Najistaknutiji hrvatski slikar na prijelazu 19. na 20. stoljeće.

d) Ivan Lacković Croata
70. »Tko pjeva zlo ne misli«, antologijsku »ljubavnu komediju s pjevanjem«, na temelju »Dnevnika malog Perice« Vjekoslava Majera, režirao je:
a) Boris Papandopulo
b) Krešo Golik
Krešo Golik (Fužine, 20. svibnja 1922. - Zagreb, 20. rujna 1996.), hrvatski filmski i TV redatelj. Prvotno je bio sportski reporter na Radio Zagrebu, te redatelj filmskih pregleda u Jadran filmu. Od 1947. godine profesionalno se bavio filmom.
Prvi cjelovečernji film mu je "Plavi 9", slijede "Djevojka i hrast", "Od 3 do 22", te melodramatske komedije "Imam dvije mame i dva tate" i "Tko pjeva zlo ne misli", koje su kritičari uvrstili među najbolje hrvatske filmove svih vremena. Ostvario je velike uspjehe i u televizijskim filmovima, dramama, te posebno serijom "Gruntovčani". Slična Gruntovčanima i skoro jednako dobra bila je i njegova serija Dirigenti i mužikaši. Bio je profesor na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti.

c) Vatroslav Lisinski
d) Krsto Hegedušić
71. Vođa seljačke bune 1573. godine na području današnje sjeverozapadne Hrvatske bio je Matija Gubec
Gubec, Matija Ambroz, vođa hrvatsko-slovenske Seljačke bune 1573. Vodio pripreme ustanka i predvodio dio seljačke vojske u Hrvatskom zagorju, gdje je vjerojatno proglašen seljačkim kraljem. Nakon gušenja bune zarobljen i odveden u Zagreb, gdje je (prema ug. povjesničaru M. Istvánffyju) mučen užarenim kliještima, okrunjen užarenom željeznom krunom i raščetvoren. Obrađen u mnogim djelima hrvatskih umjetnika (roman Seljačka buna A. Šenoe, drama Matija Gubec M. Bogovića, opera Matija Gubec I. Lhotke Kalinskog, slike O. Ivekovića i F. Quiqereza, spomenik u Gornjoj Stubici A. Augustinčića, film Seljačka buna 1573. V. Mimice i dr.).
72. U Republici Hrvatskoj u uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo.
73. U Republici Hrvatskoj novčana jedinica zove se kuna, a njezin stoti dio je lipa.
74. Najpoznatija hrvatska skijašica, osvajačica 4 zlatne i 2 srebrne olimpijske medalje u alpskom skijanju, zove se:
a) Sanda Dubravčić Šimunjak
b) Janica Kostelić
c) Ana Jelušić
d) Nika Fleiss
75. Republiku Hrvatsku zastupa i predstavlja u zemlji i inozemstvu
Predsjednik Republike Hrvatske
77. Koji je glavni grad Republike Hrvatske? Zagreb
78. Najviše vrednote ustavnog poretka su:
a) vladavina radnika, državno vlasništvo, jednostranački sustav
b) načelo samoodrživosti, nesvrstanosti, oslonca na vlastite snage i radničko samoupravljanje
c) sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, nepovredivost vlasništva
d) univerzalnost Katoličke crkve, kršćanski odgoj, jednakost pred Bogom i narodom, solidarnost s drugim kršćanskim narodima
79. Svjetski poznat izumitelj, fizičar i elektrotehničar rođen 1856. godine u Smiljanima kod Gospića po kome je nazvana mjerna jedinica magnetskog polja je:
a) Ruđer Bošković
b) Nikola Tesla
Nikola Tesla (Smiljan, 10. srpnja 1856. - New York, 7. siječnja 1943.), znanstvenik i inovator svjetskog glasa. Radio je u području elektrotehnike i radiotehnike, te je izumio okretno magnetsko polje i višefazni sustav izmjeničnih struja.
U čast stogodišnjice njegova rođenja Međunarodna elektrokomisija nazvala je njegovim imenom jedinicu magnetske indukcije Tesla (znak - T). U Češkoj jedna tvornica žarulja nosi njegovo ime, dok u Hrvatskoj postoji tvrtka Nikola Tesla - Ericsson koja se prvenstveno bavi telefonijom. Enciklopedija Britannica svrstala ga je među 10 najvažnijih ljudi u svjetskoj povijesti.

c) Ivan Supek
d) Slavoljub Penkala
80. Hrvatski redarstvenik Josip Jović, prva hrvatska žrtva u Domovinskom ratu, poginuo je 1991. godine
Plitvice
(navesti mjesto)
81. Godine 1999., zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru, nacionalnim parkom proglašen je dio jedne planine. To je:
a) sjeverni Velebit
b) sjeverno Biokovo
c) sjeverna Medvednica
d) sjeverna Plješivica
82. Poznati hrvatski pjesnik, pripovjedač i esejist, autor poeme Jama, je:
a) Miroslav Krleža
b) Ivan Goran Kovačić
Pjesnik i «polja svijetlih i polja tamnih». «Polja tamna» naziru se u njegovu stvaralaštvu već od prvoga objavljenog rada (Sevina tužaljka, 1929.), a tamni motivi smrti, krvi i jeze javljat će se gotovo konstantno i u njegovoj poeziji i u njegovoj prozi (primjerice u novelama Smrt u čizmama, Sedam zvonara Majke Marije, ili u pjesmama Moj grob, Oči Stjepana Radića, Leševi putuju), da bi kulminirali u njegovu najzrelijemu književnom ostvarenju - u antiratnoj poemi Jama, 1944., nastaloj po dolasku u partizane gdje će, zajedno s Vladimirom Nazorom, 1943. napisati i zbirku Hrvatske pjesme partizanke. Duboka etičnost te osjećaj moralne i intelektualne odgovornosti prema hrvatskom narodu tjerala ga je da progovori o zločinima koji su dolazili iz redova njegova vlastitoga naroda, pa je svoj prosvjed protiv fašističkih zlodjela izrazio u obliku umjetnički izvanredno disciplinirano oblikovane poeme od deset simetrično raspoređenih pjevanja nejednake dužine koji čine skladnu poetsku cjelinu.
c) Mate Lovrak
d) Ivan Meštrović
83. Hrvatski ban, po čijem imenu naziv nosi glavni trg u gradu Zagrebu, zvao se:
 Josip Jelačić
Hrvatski ban Josip Jelačić

Jedan od najvećih i najslavnijih velikana hrvatske povijesti Josip Jelačić, rođen je 16. listopada god. 1801. u Petrovaradinu. Zbog svojih kvaliteta i sposobnosti brzo napreduje, pa je tako 1837. dobio čin bojnika, a 1841. čin pukovnika glinske regimente. God. 1848. zbog opasnosti mađarske revolucije i njezine ideje o stvaranju jedinstvene nacije s ciljem da se Hrvatska "pomađari", Narodna skupština je izabrala Jelačića za hrvatskog bana i vrhovnog zapovjednika hrvatske vojske na veliko zadovoljstvo svekolikog hrvatskog naroda.

Ban Jelačić je odmah po svom imenovanju izdao proglas o ukidanju kmetstva na sveopće oduševljenje cijele Hrvatske. Mađari i njihove sluge "mađaroni" nisu se mogli pomiriti s činjenicom da je Hrvatska dobila za vođu pravog hrvatskog rodoljuba, pa su se služili svim sredstvima i podvalama da unište i ocrne bana u očima bečkog dvora i hrvatskog naroda. Ban Jelačić se je zalagao da se spor s Mađarima riješi mirnim putem, ali kako su svi hrvatski zahtjevi bili odbijeni i kako su iz Pešte dolazile drske i bahate prijetnje poput: "Među nama samo mač može odlučiti!", nije bilo druge nego oružanim putem slomiti i uništiti ratobornu politiku mađarskog ekspanzionizma.

Nakon pismene podrške J.J. Strossmayera i pisma od 4. rujna u kojem mu kralj vraća sva dostojanstva i časti, uz ispriku: "Mene je na to svrgnuće navelo podmetanje Vaših neprijatelja...", ban Jelačić skuplja vojsku u Varaždinu, te 7. rujna izdaje proglas u kojem objavljuje rat peštanskoj vladi, a ne mađarskom narodu. U proglasu je još objavio: "Mi hoćemo jednakost i ravnopravnost svih naroda i narodnosti, što žive pod krunom ugarskom. Pošto dakle ministarstvo mađarsko misli, da ne može pristati na te pogodbe zato nam nalaže čast i dužnost, da pokušamo zadnje, pa da se latimo oružja."
Vojskovođa i ban Jelačić s povikom: "Što Bog da i sreća junačka!" kreće sa svojom vojskom 11. rujna iz Varaždina. Tako kod Schwechata, nadomak Beču, ban mudrom ratnom strategijom prvo tuče topovima po mađarskoj vojsci koju zatim pješaštvo odlučnim jurišima potpuno razbija. Jelačić je tako 1. studenog ušao u Beč kao prvi vojskovođa nakon Napoleona, a kralj Franjo Josip I. koji je 1848. naslijedio Ferdinanda V., imenuje bana namjesnikom Rijeke i Dalmacije. Nakon uspješnog sloma bečke revolucije, 13. kolovoza god. 1949. slomljena je i mađarska revolucija.

Zbog velikih ratnih zasluga, ban Jelačić je za samo godinu dana bio promaknut čak tri puta: od pukovnika u general-majora, pa zatim u podmaršala, te na kraju u generala topništva (feldzeugmeistera), što nikada nikome nije uspjelo u povijesti austrijskog carstva.
84. Koje najviše tijelo antifašističkog pokreta je 1943. godine donijelo odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj?
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (kratica ZAVNOH), bilo je najviše tijelo narodne vlasti u Hrvatskoj tijekom antifašističkoga rata. Prvo zasjedanje održano je u Otočcu i na Plitvičkim jezerima (13.–14. lipnja 1943). ZAVNOH je formalno preuzeo funkciju najvišega političkog tijela Narodnooslobodilačkoga pokreta, ali je de facto obavljao i funkciju najvišega organa vlasti Hrvatske. Za predsjednika je izabran Vladimir Nazor. Drugo zasjedanje održano je u Plaškom (12.–15. listopada 1943.), donesen je proglas o vraćanju Hrvatskoj Istre, Zadra, otoka i drugih teritorija pod talijanskom okupacijom. Na trećem zasjedanju u Topuskom (8.–9. svibnja 1944.) ZAVNOH je proglašen vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom i najvišim organom državne vlasti demokratske Hrvatske, donesena je odluka o pristupanju Hrvatske u federativnu Jugoslaviju na temelju prava na samoodređenje. Dana 14. travnja 1945. izvršna funkcija ZAVNOH-a prenesena je na prvu narodnu vladu Hrvatske koju je sastavio Vladimir Bakarić. Na četvrtom zasjedanju u Zagrebu (24.–25. srpnja 1945.) ZAVNOH je promijenio ime u Narodni sabor Hrvatske.
85. Dekorativni odjevni predmet, oblika vrpce, koji se nosi oko vrata i smatra se izvornim hrvatskim proizvodom je kravata
Kravata je dekorativni odjevni predmet, oblika vrpce, koji se nosi oko vrata provučen ispod ovratnika košulje, izrađen od svile ili nekog drugog platna. Kravata, smatra se izvornim hrvatskim proizvodom, raširila se Europom u 17. stoljeću posredstvom hrvatskih vojnika u Tridesetogodišnjem ratu, na kojima je postala prepoznatljiv modni detalj. Među prvima su je prihvatili Francuzi, pa u njihov jezik dolazi pod nazivom cravate, a kasnije i u druge europske jezike pod sličnim nazivima. Hrvatski sabor 2008. godine iskazao je kravati posebnu počast proglasivši Dan kravate koji se obilježava 18. listopada.

86. Eufrazijeva bazilika poznata je znamenitost grada u Istri:
a) Poreča
Eufrazijeva bazilika (Eufrazijana) u Poreču jedan je od najljepših sačuvanih spomenika rane bizantske umjetnosti na Sredozemlju. Izgrađena je u 6. stoljeću na mjestu ranokršćanske crkve, u vrijeme biskupa Eufrazija i cara Justinijana I., a nalazi se u biskupskom kompleksu. Godine 1997. UNESCO ju je proglasio Svjetskom kulturnom baštinom.
b) Koprivnice
c) Biograda
d) Gospića
87. Ivo Robić, Mišo Kovač i Oliver Dragojević, poznati su hrvatski:
a) pisci
b) pjevači
c) slikari
d) sportaši
88. Dopunite tekst himne Republike Hrvatske:

Lijepa naša domovino
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,

Da bi vazda sretna bila.
89. Pravo predlagati zakone u Hrvatskom saboru ima
a) samo predsjednik Republike Hrvatske
b) samo političke stranke zastupljene u Hrvatskom saboru
c) svaki državljanin Republike Hrvatske
d) svaki zastupnik u Hrvatskom saboru
90. O udruživanju u saveze s drugim državama prethodno:
a) odlučuju građani putem referenduma
b) odlučuje Predsjednik Republike Hrvatske
c) odlučuje Hrvatski sabor
d) odlučuje Vlada Republike Hrvatske
91. Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i objavljeni te su na snazi, po pravnoj su snazi:
a) iznad zakona Republike Hrvatske
b) izjednačeni s pravnom snagom zakona, a Hrvatski sabor arbitrira kod primjene ako su im odredbe u suprotnosti
c) ispod zakona Republike Hrvatske
d) primjenjuju se samo ako to zakonom nije drugačije uređeno
92. Bitka na Mohačkom polju, između Hrvatsko-ugarskog kraljevstva i Osmanskog carstva, bila je:
a) 426. godine
b) 1026. godine
c) 1526. godine
d) 1926. godine
93. Ime poznate hrvatske glumice tragično preminule 15. 8. 2000. godine, koja je glumila u poznatim hrvatskim filmovima: Glembajevi, Treća žena i Tri muškarca Melite Žganjer, je:
a) Mia Oremović
b) Vida Jerman
c) Ena Begović
d) Zdravka Krstulović
94. Kako se zove uspješna hrvatska atletičarka, dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis?
Blanka Vlašić
95. Svjetski poznati izvozni proizvod hrvatske prehrambene industrije je začin:
a) mažuran
b) vegeta
c) papar
d) origano
96. Kako se zove najveći grad u Slavoniji, četvrti po veličini grad u Republici Hrvatskoj?
Osijek
97. Hrvatska viteška igra koja se održava svake godine u prvoj nedjelji mjeseca kolovoza u Sinju, na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 14. kolovoza 1715. godine, zove se
Sinjska alka
Sinjska alka je hrvatska viteška igra. Održava se svake godine u nedjelju u prvoj trećini mjeseca kolovoza u Sinju, na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 14. kolovoza 1715. Na taj dan je 700 hrvatskih vojnika iz Sinja uspjelo odbiti navalu vojske turskog seraskera Mehmed-paše Čelića koja je brojala 60.000 vojnika. Sinjska alka je 15. studenoga 2010. upisana na UNESCO-v popis nematerijalne svjetske baštine u Europi.
98. Krešimir Ćosić, velikan hrvatskog sporta ‘60-ih, ‘70-ih i početka ‘80-ih godina prošlog stoljeća, poznat je izvan granica Republike Hrvatske. Kojim se sportom bavio?
Košarka
99. Poznatu slikarsku školu osnovao je, u podravskom selu Hlebine, slikar:
a) Josip Račić
b) Hrvoje Hegedušić
c) Krsto Hegedušić
Hlebinska slikarska škola je dobila naziv po umjetničkom pokretu na početku trećeg desetljeća 20. stoljeća, kada je u Hlebinama, selu nedaleko Koprivnice Krsto Hegedušić počeo 1930. sa seljacima Ivanom Generalićem, također iz Hlebina, i Franjom Mrazom iz Đelekovca, i koji su činili okosnicu ove grupe, intenzivno slikati tehnikom ulja na staklu. 1931. godine prave izložbu koja im donosi javnu prepoznatljivost i naivna umjetnost postaje popularan oblik umjetničkog izražavanja u Hrvatskoj, jako naglašavajući socijalnu grubost seoskog načina života. Generalić je bio prvi majstor Hlebinske škole i prvi koji je razvio različit osobni stil, postižući visok umjetnički stantard u svojim djelima.
d) Ljubo Babić
100. Od 1972. godine Grad Zagreb i produkcijska kuća »Zagreb film«, kao osnivači, pokrenuli su svjetski filmski festival:
a) igranog filma
b) dokumentarnog filma
c) kratkometražnog filma
d) animiranog filma.
Animafest je svjetski festival animiranog filma koji se održava u Zagrebu od 1972. godine.
Nakon 33 godine bijenalnih festivala, 2005. je godine uvedena kategorija dugometražnog animiranog filma, te se tako festival sada održava svake godine, i to neparnih godina s dugometražnim programom, a parnih godina s kratkometražnim. Organizator Animafesta je Koncertna direkcija dvorane Lisinski.
Animafest su 1972. godine osnovali grad Zagreb i "Zagreb film". Lokaciju je izabralo Međunarodno udruženje animatora, odajući priznanje tadašnjem svjetskom uspjehu i ugledu Zagrebačke škole crtanog filma. Iako je odavno prošlo zlatno doba hrvatske animacije, Animafest je i dalje jedan od glavnih svjetskih festivala crtanog filma, a dugo vremena mu je konkurirao samo Annecy.
Slogan festivala:
Z is for Zagreb.

Катарина Тодорцева Хлача

19 августа 2018 г.

Dolazak u Hrvatsku. Zabrane i ograničenja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je uputu Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske – zdravstveni nadzor nad putnicima.

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

Не дождетесь!!!

Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.

В 2019 году Российская Федерация упростила оформление пенсий для россиян проживающим за рубежом

До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Чем отличается двойное от второго гражданства?

Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?

Provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom Republika Hrvatska se obvezala donijeti novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2002. godine donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

Izbori za predstavnika nacionalne manjine

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Donesen je Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Pripadnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika.

Većina nezainteresirana za manjinu

Medijska tišina, negativna atmosfera, manjak tolerancije i porast diskriminacije i isključivosti ozračje su u kojem će se odvijati i manjinski izbori u nedjelju, ali ne i jedini problemi koji muče manjince, i ne samo kada je riječ o njihovim predstavnicima. Naime, da bi se bolje reguliralo njihov položaj, potrebno je donijeti poseban Zakon o manjinskim vijećima kojim bi se bolje regulirao položaj predstavnika nacionalnih manjina, povećati broj biračkih mjesta na manjinskim izborima te riješiti upis podataka o nacionalnosti – pobrojani su ključni problemi na okruglom stolu održanom u Saboru u organizaciji GONG-a i Instituta STINE pod nazivom „Različite boje, ista ekipa - vedre boje Hrvatske“.

Нострификация диплома: как и зачем?

Предположим, что вы наконец-то добрались «через тернии к звездам» - получили гражданство Республики Хорватии. Дальше встает исконный русский вопрос, который озвучил в застенках Петропавловской крепости философ-утопист Николай Гаврилович Чернышевский - «Что делать?». Сакрально-анекдотическое с большой бородой – «сухари сушить» нам явно не подходит. Предлагаем один из вариантов (наряду с такими вариантами как выйти удачно замуж, поменять мужа на более выгодного, сорвать джекпот в лотерее, найти клад на дне морском и т.д. в соответствии с уровнем буйности вашей фантазии): нострифицировать диплом.

Održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH u Zagrebu je održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018.

Гражданство получат все, кто родился в СССР. Постановление Российской Федерации

Комитетом Госдумы по делам национальностей одобрен проект закона, упрощающего процесс получения гражданства РФ, тем, кто говорит по-русски.

Колонка редактора
Катарина Тодорцева Хлача

Придет весна, и цветы распустятся сами

Окончание 2020 года все ожидали с нетерпением и с юмором. На эту тему пошутили все известные и менее известные юмористы-профессионалы и юмористы-любители.

Литературная гостиная
Татьяна Лукина

Татьяна Лукина. Русский мир Мюнхена до «Перестройки»

С русским миром Мюнхена я по-настоящему столкнулась, прожив здесь уже несколько лет. Вначале круг моих знакомых, не считая родственников, состоял из немецких коллег по работе в кино и однокурсников по мюнхенскому университету. И только по окончании четвертого семестра театроведческого факультета, в гостях у одного французского кинопродюсера я познакомилась с Николаем Воронцовым – сегодняшним распорядителем мюнхенского фонда композитора Александра Глазунова, который и ввел меня в русский мир Мюнхена начала 80-х годов 20-го столетия.

Книжная полка

“Sjećanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj na Domovinski rat” autora Filipa Škiljana

Knjiga Sjećanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj na Domovinski rat autora Filipa Škiljana, predstavljena je u Češkom narodnom domu u Zagrebu u organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Анонс событий

II Олимпиада по русскому языку как иностранному пройдет в Хорватии

22 мая состоится II Олимпиада по русскому языку как иностранному на платформе Zoom. Организаторы конференции - Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Центр "Институт А.С. Пушкина" (философский факультет университета Пулы им. Юрая Добрилы) совместно с Представительством Россотрудничества в Хорватии.

Юридическая консультация

Dolazak u Hrvatsku. Zabrane i ograničenja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je uputu Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske – zdravstveni nadzor nad putnicima.

 
Фонд Русский мир