ISSN 1846-8756   Сентябрь 2022
Интервью и юбилеи

150 godina rođenja poznatog ruskog skladatelja i pijanista Aleksandra Skrjabina

Godine 2022. obilježava se 150 godina rođenja poznatog ruskog skladatelja i pijanista Aleksandra Skrjabina kojeg su suvremenici nazivali skladatelj-filozof. Skrjabin je prvi u svijetu izmislio koncept svjetlo-boja-zvuk, odnosno je vizualizirao melodiju uz pomoć boje. Prije neočekivane smrti od sepse skladatelj je maštao napraviti neobičan kolaž od svih vrsta umjetnosti – glazbe, plesa, pjevanja, arhitekture i slikarstva. Ova je »Misterija« trebala postati početkom odbrojavanja do uspostave novog idealnog svijeta. Svoju ideju Skrjabin, nažalost, nije uspio ostvariti.   

S Hrvatskom ruskog skladatelja i pijanista povezuje to, što već niz godina društva hrvatsko-ruskog prijateljstva i udruge nacionalnih manjina surađuju s Zakladom A. Skrjabina u Moskvi i njegovim direktorom, daljnjim rođakom skladatelja Aleksandrom Skrjabinom. A prije dvije godine ruski su glazbenici koji žive u Hrvatskoj i njihovi hrvatski kolege osnovali hrvatsko društvo »Aleksandar Skrjabin«.

Aleksandar Skrjabin se rodio 6. siječnja 1872. godine u Moskvi. Glazbeni je talent naslijedio od majke, izvrsne pijanistice Ljubov Petrovne Ščetinine koja je, nažalost, umrla samo godinu dana nakon Aleksandrova rođenja. Brigu o odrastanju i odgoju dječaka tada je u najvećoj mjeri preuzela očeva sestra Ljubov Aleksandrovna Skrjabina, koja mu je pružila i prvu glazbenu poduku. Aleksandrova je umjetnička nadarenost već u najranijoj dobi bila zapažena: kao petogodišnjak znao je na klaviru odsvirati melodije koje bi čuo, godinu dana kasnije počeo je skladati prva djela, pisati poeziju, u krugu obitelji inscenirati i izvoditi dramske predstave. Teta je odvela nećaka kod poznatog pijanista Antona Rubinštejna koji je bio zapanjen talentom djeteta i preporučio taj talent profesionalno razvijati.

Mladi je plemić započeo školovanje 1882. godine, prema tradiciji, u drugom kadetskom vojnom korpusu u Moskvi te paralelno pohađao privatnu nastavu klavira. Tijekom školovanja dječak je često i u raznim prigodama nastupao kao pijanist pa je ljubav prema glazbi kasnije ipak prevladala. Slavan ruski pijanist i pedagog Nikolaj Zverev prepoznao je genijalnu nadarenost mladoga glazbenika, veličanstvenu snagu i umjetničku dorađenost njegovih izvedbi te neobično brzu i duboku moć uživljavanja u sadržaj i stil izvođenih djela.

Godine 1888., odnosno godinu dana prije završetka školovanja u kadetskom korpusu, položio je prijamni ispit na moskovskom Konzervatoriju gdje je studirao kompoziciju i klavir. S velikim je uspjehom diplomirao klavir 1892. i za nagradu dobio malu Zlatnu medalju (veliku Zlatnu medalju tada je dobio Skrjabinov studijski kolega Sergej Rahmaninov).

Skrjabinove je skladbe tiskao 1893. godine poznat moskovski izdavač Petar Jurgenson. Ranije su skladbe uglavnom glazbene minijature, preludije, etide, nokturno te valcere i mazurke u stilu Chopina koji je bio idol mladog glazbenika.

Godine 1894. Skrjabin debitira kao pijanist u Sankt-Peterburgu gdje upoznaje ruskog nakladnika i mecenu Mitrofana Beljajeva koji mu organizira prva koncertna gostovanja u inozemstvu (1895/96). Ta su gostovanja i koncerti, prilikom kojih je Skrjabin gotovo isključivo izvodio vlastita djela, snažno i pozitivno utjecali na Skrjabinov međunarodni ugled i karijeru. Nakon naročito uspješnih koncerata u Parizu, 1898. godine postaje profesor klavira na moskovskom Konzervatoriju i sve se više afirmira kao skladatelj.

U Moskvi se zadržao sljedećih pet godina i u tom je razdoblju skladao brojna djela za klavir: ciklus etida op. 8, nekoliko zbirki preludija, prve tri sonate i jedini koncert u fis-molu.

U ranim Skrjabinovim skladbama primjetan je utjecaj Chopina i Liszta, a kasnije, nadahnut glazbenim nazorima i idejama Wagnera, Ravela i Debussya, počeo je razvijati vlastit skladateljski stil. Budući da je bio izvrstan pijanist, skladao je pretežito glazbu za glasovir ali i simfonijska djela. S vremenom je napustio tradicionalno poimanje tonalitetnosti utemeljeno na tercno građenim akordima te stvorio vlastit tonski sustav svojevrsne »superkromatike«, rabeći često i tzv. sintetske ljestve (specifičan i posebno odabran niz tonova).

Od 1904. do 1909. godine Skrjabin je s obitelji putovao svijetom i živio u inozemstvu. Švicarska, Italija, Francuska, Belgija i Amerika u tom su mu razdoblju bile i dom i inspiracija. Njegov je skladateljski ugled u svijetu i u Rusiji značajno porastao nakon praizvedbe Treće simfonije (nazvane još i Božanska poema) 1905. godine u Parizu. Dvije godine kasnije (1907.) Skrjabin se nastanio u Parizu. Ruski impresario Sergej Djagiljav, koji je u to vrijeme vrlo aktivno promovirao ruske skladatelje i njihovu glazbu, organizirao mu je niz koncerata u zemljama zapadne Europe.

Skrjabin se vratio u Rusiju 1909. godine gdje ga je dočekao veliki uspjeh. Njegove skladbe su se izvodile u najboljim koncertnim dvoranama Moskve i Sankt-Peterburga, dok je sam skladatelj otišao na turneju po gradovima uz rijeku Volgu. Istovremeno on je nastavio svoja glazbena istraživanja koja su bila u suprotnosti s tradicijom. Tada je započeo pisati simfoniju »Misterija« gdje je težio, poput Wagnera, idealu sveobuhvatnoga umjetničkog djela. Njegova nedovršena simfonija trebala je biti sinteza svih umjetnosti, a predviđala je čak i uporabu određenih mirisa.

Simfonijsku je poemu »Prometej« — jednu od svojih najpoznatijih skladbi — Skrjabin napisao 1911. godine gdje je rabio takozvani mistični akord. Poema vatre, poznata je i pod nazivom »Prometejev akord«. Skladatelj je imao rijedak dar – imao je »obojeni sluh« koji daje osjećaj boje u vrijeme izvođenja glazbe. Svoj vizualizirani doživljaj on je planirao utjeloviti u poemi.

Skrjabin je pisao: »U mojoj poemi bit će svjetlo. Želim simfoniju boja. Cijela će dvorana biti obasjana blistavim svijetlima. Ovdje oni počnu gorjeti, to su plamteći jezici, i u dvorani i u glazbi su svijetla jer svaki zvuk ima odgovarajuću boju, odnosno ne toliko zvuk, koliko tonalnost«.

Glazbenik je konstruirao svjetlosno kolo te ga koristio kod izvođenja poeme, a dionicu svijetla u partituri propisao posebnim retkom kao »Luce«. Doduše, u njegovo vrijeme svjetlosnu simfoniju u boji nije bilo moguće ostvariti tehnički, te premjera je bila bez svjetlosne dionice. Suvremenici su se prisjećali da je poznati »prometejev akord« odjeknuo kao glas kaosa koji se rađa iz njedra zemlje. »Prometej« je zapravo bio prva skica za »Misterije«. Konture ove buduće simfonije skladatelj je gradio više od desetljeća. On je bio zanesen idejom da predstavi misterij orkestra, svijetla, boja, aroma, pokretne arhitekture, stihova i zbora od 7000 članova u hramu na obali veličanstvene indijske rijeke Ganges. Prema njegovoj zamisli, ovo je djelo moralo objediniti cijelo čovječanstvo, podariti ljudima osjećaj velikog bratstva te započeti novo odbrojavanje vremena u obnovljenom svijetu.

Skrajbin nije uspio ostvariti svoj naum. Skladatelj je morao nastupati s koncertima kako bi prehranio obitelj. Išao je na turneje u mnoge ruske gradove, više puta nastupao u inozemstvu. Početkom Prvog svjetskog rata Aleksandar je Skrjabin davao dobrotvorne koncerte u korist Crvenog križa i obitelji poginulih.

U travnju 1915. godine Skrjabin je iznenada umro od sepse koju je prouzročio naizgled bezopasan prišt. Pokopan je u rodnoj Moskvu na groblju Novodjevičjeg samostana.

09 января 2022 г.

Иван Фумич – партизан и хроникер Второй мировой войны.

Можно прочесть сотни книг и изучить тысячи документов, но один раз услышать о событиях того времени из уст самого участника происходящего, который к тому же всю свою жизнь посвятил тому, чтобы рассказать правду о Второй мировой войне в бывшей Югославии, дорогого стоит.

Семь шагов за горизонт: 90 лет Андрею Тарковскому

90 лет назад, 4 апреля 1932 года, родился самый известный в мире русский кинорежиссер Андрей Тарковский. Он снял всего семь полнометражных картин, но каждый их кадр изучен и описан тысячами исследователей: критиками, искусствоведами, философами.

Петромил Тичас - свой среди чужих, чужой среди своих

Название популярной киноленты прошлого столетия как нельзя лучше иллюстрирует жизнь одного хорвата. Судьба этого человека неразрывно связана с двумя сейчас уже бывшими государствами – Советским Союзом и Югославией, а «виновником» поворота в его судьбе стала Вторая мировая война и борьба против фашизма, в которой он принимали непосредственное участие.

Виктория Молодова: на меня приходили смотреть как на диковинку

Я была романтиком и в десятом классе решила, что хочу работать в море. Была идея поступать в Одесский гидротехнический на океанологию, так как в то время в мореходку женщин категорически не брали, вот я и нашла способ, как могу ходить в плавание. Правда, оказалось, что в Одессе такого факультета нет, а есть он только в Ленинграде.

Андрей Миронов – подарок женщинам на 8 Марта

Родился актёр 7 марта, но в свидетельства о рождении по настоянию родителей был записан следующий день, восьмое число. Сделали они это для того, чтобы Андрей Миронов, по их собственным словам, стал подарком женщинам на восьмое марта. Мама, Мария Миронова, как в воду глядела.

«Купец не смеет увлекаться». 160 лет со дня рождения Саввы Морозова

Мультимиллионер, один из богатейших людей царской России, химик, лично разрабатывавший красители для производства, капиталист, внедрявший современные технологии, благотворитель, строивший больницы и дома для рабочих, меценат, покровительствовавший театру, спонсор революционеров, дававший огромные суммы на выпуск большевистской газеты «Искра» и прятавший у себя дома террористов. Необычная судьба и даже смерть – таинственная и обросшая легендами. Вот таким был Савва Морозов.

«Огненные языки» музыки Александра Скрябина

В 2022 году исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Скрябина, которого современники называли композитором-философом. Он первым в мире придумал концепцию свето-цвето-звука: визуализировал мелодию с помощью цвета. В последние годы жизни композитор мечтал воплотить в жизнь необыкновенное действо из всех видов искусств — музыки, танца, пения, архитектуры, живописи. Так называемая «Мистерия» должна была начать отсчет времени нового идеального мира. Однако Александр Скрябин так и не успел осуществить свою идею.

Интервью с Луизой Михайловной Врачар (Грецовой)

Удивительно, но часто мы вообще не представляем, что рядом с нами живет человек, чья судьба переплеталась с выдающимися людьми Советского Союза и Югославии. Наша соотечественница, которая девочкой видела Юрия Гагарина в своем доме, которая училась у лечащего врача самого Сталина. Кстати, волей судьбы, и фамилия у ее мужа оказалась подходящая - Врачар.

200-ta obljetnica rođenja F.M. Dostojevskog

U studenom 2021 godine – 200-ta obljetnica rođenja Fjodora Mihajloviča Dostojevskog – velikog ruskog prozaika, publicista i filozofa XIX stoljeća. Prema podatcima UNESCO-a, on je jedan od najčitanijih književnika u svijetu. Djela klasika su prevedena na više od 170 jezika. Njegovo “veliko petoknjižje”- Bijedni ljudi, Zločin i kazna, Braća Karamazovi, Idiot, i Kockar - dobro su poznata skoro svakom čovjeku. Nije manje zanimljiva ni povijest stvaranja tih dijela.

«Люди на портретах перестают быть мне чужими» Интервью с художницей Светланой Коноваловой-Юкицей

Несмотря на то, что всю жизнь жила в Москве, я всегда мечтала о маленьком уютном колоритном городе с красивой природой, где виден горизонт и нет нескончаемых рядов небоскребов, бесконечного шума шин и толпы. Видимо, внутренне я человек «маленького города».

Izložba „Dimitrije i Dante“ u NSK

Dana 14. rujna 2021. godine obilježava se velika obljetnica jer je toga dana prije 700 godina preminuo veliki književni bard Dante Alighieri. U djelu Dantea Alighierija svoje cjeloživotno nadahnuće pronašao je i likovni umjetnik Dimitrije Popović. Motive koje je pronašao u Danteovu djelu prenio je na grafike, crteže i slike, koji su bili izloženi povodom obljetnice velikog književnika u velikome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod Dimitrije i Dante.

«Мастер» на все времена. К 130-летию со дня рождения М. А. Булгакова

15 мая 2021 года исполнилось 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 - 1940), одного из самых читаемых авторов современности.

Колонка редактора

Как дальше жить?

В связи со сложившейся ситуацией сетевое издание www.ruskaljetopis.hr прекращает свое существование. Самые интересные рубрики и дальше будут пополняться на портале www.sarus.hr. Там же будет размещаться и ПДФ печатного издания журнала «Летопись», которое финансирует Совет по делам национальных меньшинств Республики Хорватии в рамках Конституционного закона о правах национальных меньшинств в РХ. До новых встреч «в эфире»!

Литературная гостиная

Поедем в Цветлин. Часть третья. ЗИМОЙ В ГОРАХ

«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Конфуций, V в. до н.э.

Книжная полка

Русский уголок Городской библиотеки Загреб Две книги Евгения Водолазкина

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на вопросы, которые мучат нас в настоящем.

Анонс событий

Конкурс «Красивый почерк» 2022

Учащиеся русских школ в Великобритании, а также все русскоязычные дети могут присоединиться к конкурсу «Красивый почерк», организованный русской школой «Знание» и Консорциумом российского образования.

Юридическая консультация

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.