ISSN 1846-8756   Сентябрь 2021
Это интересно

KOZACI

Kozaci – vojni stalež u Rusiji i Ukrajini od XVIII. do početka XX stoljeća.

Kozak ( Kozaci, ranije i „Kozaki“ potječe iz tatarsko-mongolskog jezika i znači „slobodan čovjek“ ) – istočnoslavenski subetnici, pojavili su se u XIV stoljeću na rusko-nogajskom ( rijeka Don ) i litovsko-krimskom graničnom pojasu ( Dnjepar ). Od samih početaka su izdvojen društveni sloj.

Nastanak kozaštva

Pradomovinom Kozaka smatra se linija pograničnih stepskih ruskih gradova-utvrda, počev od srednje Volge prema  Rjazan'u i Tulu, koja se zatim strmo prelama na jug i naslanja na Dnjepar linijom Putivj'a i Pereslavlja.

Kozaštvo je samoobrana naroda usmjerena na zaštitu miroljubivog pučka od učestalih napada naoružanih tatarskih hordi. Najstariji izvještaji o Kozacima spominju rjazanske Kozake koji su zadužili svoj grad za vrijeme sukoba sa Tatarima 1444.  U 16. stoljeću redarstveni Kozaci, prije svega rjazanski, naseljavali su se u vojno-zanatskim zadrugama na otvorenoj stepi, u oblasti gornjeg Dona.

Kozaštvo isto tako obvezuje od svog postanka u vrijeme mongolsko-tatarskog jarma na „živi danak“ u ljudima koje su ruski knezovi isporučivali za popunjavanje mongolskih četa. Mongoli su bili časni po pitanju poštivanja religije svojih podanika, u tom smislu i ljudstva koje je ušlo u njihove vojne jedinice. Tako su ruski prognanici očuvali opstojnost i indentitet.

Nakon sloma jedine mongolske države, Kozaci koji su ostali i nastanili se na njenom teritoriju očuvali su vojnu organiziranost, potpuno nezavisni od ostataka bivše imperije i odruskog Moskovskog carstva koje se pojavilo. Izbjegli seljaci samo su popunjavali nastalu vojsku, nisu činili njen temelj. Sami Kozaci  oduvijek su se smatrali posebnim narodom, a ne izbjeglim seljacima.

Kozačke čete aktivno su učestvovale u osvajanju Kavkaza, Sibira ( ekspedicija Ermaka ) i Dalekog Istoka.

Kozaci su često ustajali protiv centralne vlasti ( značajna je njihova uloga u ruskoj Smuti, ustancima Razina i Pugačova ), počev od XIX. stoljeća do Oktobarske revolucije oni su u osnovi bili zaštitnici ruske državnosti i oponent carskoj vlasti. Nakon revolucije kozačke su čete bile rasformirane, budući da su većim dijelom bili na strani bijelih. U vrijeme građanskog rata radi svoje privrženosti carskoj Rusiji Kozaci su bili izloženi masovnim represijama od strane sovjetske vlasti.

Od 1989. godine ponovno se pokušava obnoviti kozaštvo.

Zakonodavna i izvršna vlast Ruske Federacije posebice obraća pažnju rehabilitaciji, represijama masovno izloženih teroru, ruskih Kozaka.

U siječnju 1995. godine formirana je  Centralna uprava kozačkih jedinica pri Predsjedništvu Ruske federacije, koja je 1998. godine bila reorganizirana u Upravu Predsjednika Ruske Federacije za pitanja kozaštva. Godine 1916. ukupan broj Kozaka bio je 4,4 milijun. Danas se Kozacima smatra oko 7 milijuna ljudi u Rusiji i  bližem inozemstvu.

DONSKI KOZACI

Proces formiranja kozaštva na Donu tekao je paralelno sa procesom kristijanizacije Kijevske Rusije. Tako je 1926. godine, tj. za vrijeme vladavine Tataro-mongola u Rusiji, bila utemeljena tzv. Sarajskaja kristijanskaja eparhija, koja je obuhvaćala stanovništvo velikog područja između Volge i Dnjepra. Upravo Donske obale 1354. godine, povjesničar V. N. Tatiščev smatra područjem formiranja Donske vojske 1520.godine. Baš u to vrijeme Kozaci prelazi na nenomadski, sjedilački način života i rada, grade prva „zimovišća i jutre“, tj. nstambe koje su omogućavale preživljavanje u „ divljem polju“ – kako su tada zvali puste, rijetko naseljene pridonske stepe. Zemunice i kolibe od pruća s vremenom su zamijenile ograđene naseobine, naselja oko kojih su bile ograde, a su štitile su od iznenadnih napada nomada ili razbojnika. Kasnije se takva mjesta nazivaju „stanicama“, prema riječi „stan“, postaja.

Kozaci u ono vrijeme praktički ne priznaju ničiju vlast i bore se sa Tatarima, s jedne strane i Turcima s druge. Godine 1552. Kozaci, pokraj Ermakove vojske, sa Ivanom Groznim učestvuju u osvajanju Kazanskog carstva, kasnije i Sibirskog.

Prvi službeni pisani dokument, očuvan do danas – povelja je cara Ivana Groznog od 3. siječnja 1570. godine, o tome da atman Mihail Čerkašenin i Donski kozaci imaju iskazati poslušnost carskom poslaniku, koji ide u Carski Grad preko Dona i Azova.Upravo se taj carski dokument drži službenim vremenom formiranja Donske vojske.

Od tog vremena Donski Kozaci stalno surađuju sa carskom vlašću i pravoslavnom crkvom u Moskvi štiteći južne granice Rusije. Formalno su svi Kozaci, bez iznimke, bili vojni obveznici i podložni regrutaciji.No takvi su pozivi za regrutaciju bili rijetki. Štiteći granice na nemirnom jugu Rusije, odakle je stalno prijetio rat, Kozaci su kod svojih kuća bili pod stalnom bojevom gotovošću. Faktično, vođena je svakodnevna, dugotrajna, višestoljetna borba, koju su sa ruske strane vodile isključivo kozačke snage. Povlačiti ih u službu i izložiti granicu ne bi bilo razumno. Osim toga vlada je savršeno znala da je pametnije dopustiti Kozacima da sami formiraju vojne formacije. Vojska se skupljala samo nekoliko mjeseci prije pohoda. Atamanu je dolazila naredba od strane Vojnog kolegija o skupljanju određenog broja pukovnija, a on ju je proslijeđivao stanicama.

Komandant pukovnije bio je gospodarem i osnivačem svoje pukovnije, predlagao je unapređenja u oficirske činove i sastavljao propise. Skupljena i potpuno ekipirana pukovnija prolazila je smotru oružja, konja i bojne gotovosti Kozaka, nakon čega je komandir otpuštao Kozake kući da se oproste sa bliskima i zakazivao mjesto skupljanja za službu. Disciplina se očitovala isključivo u odgovornom odnosu Kozaka prema ispunjenju svoje vojničke dužnosti. Kozaci su imali jako male gubitke u bitkama ukoliko su se borili rame uz rame sa svojim seljanima: često djed,otac i unuk u istom stroju. Čuvali su jedan drugoga i prije bi dozvolili vlastito ranjavanje ili smrt nego ranjavanje svog druga. Jedna naušnica u uhu Kozaka bila je znak da je taj muškarac – sin jedinac u obitelji; njih su čuvali u bitci, u slučaju pogibije nema mu tko nastaviti lozu, a to se smatralo velikom tragedijom. Ako je predstojala pogibeljna, po život opasna akcija, nije komandant odlučivao tko će u akciju ići, katkada su se javljali dobrovoljci, a najčešće se odlučivalo ždrijebom ili izvlačenjem. Dobro naoružani borci koji se od samog rođenja podučavaju tom poslu, odlično poznaju ratne vještine, taktiku ratovanja i koji znaju brzo izvršiti postavljene zadaće – sve to zajedno, činilo je Kozake apsolutno nezamjenjivim za rusku vojsku.

Kozačke zapovjedi

 

Ljubi Rusiju, jer je tvoja mati, i ništa je ne može zamijeniti


Ljubi Don, jer je on kolijevka tvoje slobode


Ljubi pravdu, jer je ona jedinstveni svjetionik u životu čovjeka

24 мая 2015 г.

Народный праздник восточных славян

Главное торжество лета, посвященное солнцестоянию, относится к любимым праздникам восточных славян. Праздник Ивана Купалы окутан мистикой природных явлений, примет и обрядов. Чтобы лучше понять его суть, поинтересуемся историей зарождения и традициями, дошедшими до наших дней.

«...поклонник номер один!»

Каждый год в апреле мы возвращаемся к славному дню 12 апреля 1961 года. В тот день корабль «Восток-1» поднял на околоземную орбиту первого человека новой космической эры – Юрия Гагарина. Полёт продолжительностью чуть более полутора часа сделал его фигурой, которой до сих пор восхищаются во всем мире. А нам совершённый Гагариным ровно 60 лет назад подвиг позволяет вспомнить невероятную связь его истории с прекрасным персонажем из Аргентины – певицей и актрисой Лолитой Торрес.

Давненько мы не праздновали Новый год

Жизнь наших предков – древних славян — значительно отличалась от нашей. Они подчинялись другим законам, имели иной смысл жизни и даже время считали по-другому. Славянские часы забыты нами вместе с древнейшей верой, но их особый счет заставляет задуматься о современном образе жизни.

1 марта - День кошек в России

Кошка издревле присутствовала в жизни человека. В разные времена кошачьим приписывали то лечебные свойства, то волшебные, одно время даже считали их дьявольскими посланцами. Тысячи лет кошки живут рядом с человеком, из диких животных, со временем они превратились в домашних.

История в недоказуемых "фактах"

«Подданные Екатерины звали её своею матушкой-царицей, иностранцы-современники удивлялись ея мудрости, а потомство чествует её именем Великой», - писал в XIX веке историк Еспер Желябужский.

Как отмечали Новый год в годы Великой Отечественной войны

Новый год с детства олицетворяет для нас волшебство, добро и чудеса. Даже во время Великой Отечественной войны люди с трепетом относились к этому празднику и старались встретить его несмотря на трудности и невзгоды, окружавшие их.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»

Мысль о том, что в Москве должен появиться монумент в честь великого поэта, появилась практически сразу после его гибели в 1837 году. И сразу же «посыпались» препятствия.

Четверговая соль — специя экзотическая и необычная

О свойствах четверговой соли известно с древних времен. Многие славянские традиции были утрачены, однако некоторые пережили столетия и уверенно возрождаются в современном мире. Изначально соль считали белым золотом, панацеей от всех болезней, счастливым талисманом и защитным оберегом. Еще до христианской эпохи ритуальным использованием соли отпугивали злые силы, боролись с порчей и сглазом. Так сложилось, что в православии приготовление четверговой соли стало важным обычаем Страстной недели.

Врет как сивый мерин

В прошлый раз мы говорили о политиках, которые беззастенчиво нам врут. Ну, с этими фруктами более-менее понятно. Это как у Бориса Слуцкого «хочется сладко есть и мягко спать», а правдой можно только шишки заработать. А вот зачем мы врем друг другу?

Меер Аксельрод, его дочь и внук

Судьба Меера Аксельрода в немалой степени отразила судьбу всего российского еврейства с 20-х до 60-х годов XX века. Хотя по-своему она и уникальна. Дочь мастера Елена стала известным поэтом, его внук Михаил Яхилевич пошел по стопам деда.

Можно ли верить всему, что говорят политики?

Вскоре нас ожидают интересные и весьма неизвестные выборы в парламент и, если вы всерьез собираетесь опираться на предвыборные обещания при принятии решения, думаю, такая информация может пригодиться. А можете просто развлечься.

Рожденные в СССР

В прошлом году читатели газеты «Комсомольская правда навали 50 легендарных брендов, рожденных в царской России и СССР дожившие до наших дней. Вот некоторые из них.

Godina kazališta u znaku „Orašara“

Najčarobnija novogodišnja glazbeno-scenska bajka Petra Iljiča Čajkovskog poznata je u cijelom svijetu balet "Orašar". U klasičnim operama ili baletima često se nađe jedan ili više poznatih arija ili plesova koje su postali vizitnom karticom umjetničkog djela koje publika jako voli i odmah prepoznaje. O "Orašaru" se može reći da cijeli balet se sastoji od takvih "hitova"! To najprepoznatljivija skladba na svijetu.

Колонка редактора
Катарина Тодорцев-Хлача

«Мухи отдельно, котлеты отдельно»

В сентябре в Загребе на литературном фестивале побывала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которую сравнивают с Солженицыным. О вечере встречи с ней и интервью, которые она дала хорватским СМИ, можно подробнее прочитать в других разделах, а в своей колонке я хотела бы поговорить о другом.

Литературная гостиная

«Вот такая правда жизни». Встреча с лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич

Центральным событием проходившего в Загребе с 5 по 11 сентября «Фестиваля литературы» стала встреча читателей с лауреатом Нобелевской премии Светланой Александровной Алексиевич. Все 5 книг белорусской писательницы и борца за права человека и демократию художественно-документального цикла «Голоса утопии»: «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд хэнд» и «Последние свидетели» переведены на хорватский язык.

Книжная полка

Помнить только любовь

С первых страниц книги «2020» Наталия Воробьёва демонстрирует, как тонко она умеет сочетать личные переживания с мировыми драмами и катаклизмами. Для неё нет статистики, каждая драма в мире для неё близкая, затрагивающая, драма её горячего и трепетного сердца. В книге много жизни, жизни настоящей, невыдуманной. Со страниц «2020» на нас смотрят прекрасные глаза героев Натальи Воробьёвой. Это люди, что встречались на её пути, люди, с которыми её связывала тесная дружба.

Анонс событий

II Олимпиада по русскому языку как иностранному пройдет в Хорватии

22 мая состоится II Олимпиада по русскому языку как иностранному на платформе Zoom. Организаторы конференции - Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Центр "Институт А.С. Пушкина" (философский факультет университета Пулы им. Юрая Добрилы) совместно с Представительством Россотрудничества в Хорватии.

Юридическая консультация

«Оказание содействия в организации паллиативной помощи российским соотечественникам, проживающим в Хорватии»

Русский дом в Загребе сообщает, что в рамках проекта «Оказание содействия в организации паллиативной помощи российским соотечественникам, проживающим в Хорватии» проводит сбор информации, необходимой для создания единого регистра россиян (ФИО, контактные данные), проживающих в Хорватии и нуждающихся в паллиативной помощи.

 
Фонд Русский мир