ISSN 1846-8756   Октябрь 2022
Страницы истории

Kako su izgledali sovjetski turistički posjeti inozemstvu?

Jakov Berliner/Sputnik

Za većinu sovjetskih građana turistički odlazak u inozemstvo bio je izuzetan događaj koji se događao jednom u životu. Ali oni koji su imali sreće otputovati izvan zemlje često su srljali ravno u nevolju.

Turistička putovanja u inozemstvo prvi su put postala moguća u SSSR-u početkom 30-ih godina, kada je osnovana državna turistička organizacija "Sovtur" (Sovjetski turist). Međutim, s obzirom na to da se zemlja pod vlašću Josifa Staljina sve više izolirala od ostatka svijeta, "Sovtur" nije imao mnogo posla, ograničavajući se samo na pojedinačna putovanja.

Putovnica pjesnika Vladimira Majakovskog

V. Homenko/Sputnik

"Otopljavanje" u vrijeme Hruščova, period kada su represije i cenzura u Sovjetskom Savezu počeli popuštati, donijelo je ukidanje ograničenja kada se radi o putovanjima u inozemstvo za sovjetske građane. Počevši od sredine 50-ih svaki je sovjetski građanin teoretski mogao putovati preko granice. Međutim, u praksi je za obične ljude stvar izgledala sasvim drugačije.

Kako bi dobio dozvolu za putovanje u inozemstvo, potencijalni kandidat morao je imati preporuku s posla koja je isticala njegove besprijekorne moralne kvalitete. Potencijali turist je, barem na papiru, morao biti predstavljen kao posvećeni komunist i skromna, ali politički aktivna ličnost. Preporuku su zatim procjenjivale različite birokratske institucije Sovjetskog Saveza prije nego što bi konačno stigla na stol u Lubjanki, gdje je KGB trebao provjeriti kandidata.

Postojao je poseban sustav različitih sastanaka na kojima je osoba morala potpisati obrazac u kojem obećava da neće otkrivati informacije o životu u SSSR-u, a također se morala upoznati s određenim pravilima. Osim toga, potencijalni turist prolazio je neku vrstu ispita. Na primjer, ako želi putovati u Istočnu Njemačku, morao je navesti ime predsjednika Njemačke komunističke partije.

U praksi je procedura dobivanja dozvole za putovanje u inozemstvo bila tako obimna i komplicirana da je otvarala prostor za proizvoljne odluke i korupciju. Oni koji su imali sreće dobiti dozvolu vlasti morali su zatim riješiti pitanje novca.

Premda su cijene varirale ovisno o destinaciji, većina je aranžmana za sovjetske turiste koštala najmanje 150 rubalja, što je bilo za 50-100 rubalja više od prosječne mjesečne plaće u SSSR-u 60-ih godina.

Obitelj Gorbačov 

Geopolitička situacija igrala je ključnu ulogu kada se radilo o izboru destinacija za sovjetske turiste. Većina aranžmana sovjetske građane vodila je u Bugarsku, Čehoslovačku, Istočnu Njemačku i Socijalističku Republiku Rumunjsku.

Bugarska

Valentin Mastjukov/TASS

Sve veća popularnost Bugarske kao destinacije za odmor sovjetskih turista pretočena je u izreku: "Ljudi nisu ptice, Bugarska nije preko granice."

Kubanska revolucija omogućila je sovjetskim građanima i jednu egzotičniju destinaciju. Indija, iako nije bila saveznička zemlja i u hladnom se ratu držala neutralne pozicije, ipak je održavala dobre odnose sa Sovjetskim Savezom, pružajući još jednu privlačnu destinaciju za odmor. Tijekom 60-ih povremeno su organizirane i ture za Finsku, Italiju, Sjevernu Koreju, Japan, Alžir, Egipat, Tunis, pa čak i Meksiko.

Kuba

Semjon Majsterman/TASS

Međutim, što je destinacija bila egzotičnija, bila je i skuplja. Dok je putovanje u Bugarsku koštalo nekih 150 rubalja, tura kroz više zemalja Europe ili Afrike dostizala je čak 900 rubalja, odnosno pet mjesečnih primanja za sovjetskog građanina srednje klase. Premda je kompanija ili tvornica u kojoj je turist zaposlen mogla pokriti dio troškova, ova je privilegija obično bila rezervirana za osobe s jakim vezama. Običan sovjetski građanin morao je dugo štedjeti kako bi sebi mogao priuštiti jedno takvo putovanje. Također je postojalo ograničenje za lokalnu valutu koju sovjetski turist može kupiti prije polaska na put. Na primjer, oni malobrojni sovjetski građani koji su 1961. godine posjetili SAD mogli su kupiti samo 31,90 američkih dolara (ili 2,30 dolara po danu boravka u zemlji). S obzirom na to da to nije bilo dovoljno da bi se nabavile stvari koje su u SSSR-u bile deficitarne, neki sovjetski turisti sa sobom su nosili fotoaparate ili boce votke s namjerom da ih u inozemstvu prodaju i tako osiguraju dodatna sredstva.

Sovjetski su građani u inozemstvo uvijek odlazili u organiziranim grupama. Prije polaska birao se vođa grupe na temelju osobnog ugleda i pripadnosti partiji. Vođa putovanja bio je zadužen da prati ponašanje članova grupe, prijavi eventualne incidente i napiše konačan izvještaj po povratku u domovinu. Osim toga, sovjetske turističke grupe često su pratili jedan ili dva agenta KGB-a, čiji je zadatak bio pobrinuti se da putovanje protekne bez problema i da ne baci sjenu na ugled i interese SSSR-a. Ponekad su sovjetski turisti u inozemstvu nailazili na toliko iskušenja da im je bilo teško odoljeti im, unatoč svim pripremama.

Hulton Archive/Getty Images

"... bez moje dozvole kao vođe puta, u svoje slobodno vrijeme P. i H. zajedno su otišli u striptiz klub, premda su karte za striptiz jako skupe, od 35 do 50 dinara", navodi se u jednom izvještaju.

Striptiz klubovi, ilegalna trgovina, barovi, tuče pod utjecajem alkohola i drugo nepodobno ponašanje bili su neodvojivi dio sovjetskih putovanja u inozemstvo. Ponašanje koje je nailazilo na najveću osudu, međutim, bile su ljubavne avanture. Ovi su incidenti često izazivali skandal i uvijek bi se našli u finalnom izvještaju.

"Žene su činile 80% turističkih grupa u Bugarskoj. One bi stigle, upoznale tamošnje muškarce i nestajale tijekom čitave noći. Bio je to šok za vođe grupe, ako se djevojke ne bi vraćale u hotel nekoliko dana. A one bi kasnije objasnile da su čitavu noć provele „sakupljajući školjke na plaži“. To je bilo tako učestalo da su vođe grupa djevojke zaključavale i postavljale stražu pred vratima, samo da bi spriječile da se djevojke noću nekud iskradu".

Putovanja u inozemstvo bila su s mukom stečena privilegija za većinu sovjetskih građana tijekom većeg dijela povijesti Sovjetskog Saveza. Tek 1991. godine, poslije raspada zemlje, Rusi su bili slobodni po svojoj volji putovati u inozemstvo.

Izvor: Russia Beyond

Nikolaj Ševčenko

07 апреля 2022 г.

«К Talon помчался он...»

В стремлении постичь отечественную историю через мир вещей исследователи все чаще обращаются к повседневной жизни Александра Сергеевича: где жил поэт, во что одевался, как выезжал в свет. И, разумеется, каковы были его кулинарные предпочтения.

Хочется верить, что память о Победе останется вечной

Памятник бойцам Красной армии «Победа» в Батине, является центральным монументом, установленным в память о воинах, погибших во время совместной операции Красной aрмии и Народно-освободительной армии Югославии в Хорватии. Однако, это не единственное место в современной Хорватии, где хранится память о советских воинах. Такие памятники есть в Бели-Манастире, Вуковаре, Борово-Населье и Илоке.

Дети Великой и страшной войны.

Их называют «дети войны» не по причине даты их рождения. Война их воспитала. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию.

Пять скандальных премьер, которые позже стали классикой

Далеко не все произведения, которые сегодня мы воспринимаем как несомненные шедевры, в свое время благосклонно встречала публика. Зачастую авторы были новаторами и не находили понимания среди современников, бывало, что допускали роковые ошибки, когда выбирали исполнителей и постановщиков, а иногда в процесс просто вмешивался случай. О том, как переживали неудачи Николай Гоголь, Петр Чайковский, Михаил Глинка, Антон Чехов и Игорь Стравинский, рассказываем в нашем материале.

На долю женщин приходится немало великих изобретений

Многие считают, что всем лучшим на планете - от компьютеров до высокой кухни - мир обязан мужчинам. Между тем, на долю женщин приходится немало великих изобретений.

Возвращение Валерия Сташевского – архитектора, изменившего облик современного Белграда

В конце февраля в Белграде прошла панихида по Валерию Сташевскому – выдающемуся деятелю русского зарубежья, архитектору, во многом создавшему облик современного Белграда. Долгое время оставалась неизвестной дата его смерти и то, что с ним произошло в последние дни. О том, как это удалось выяснить, рассказывает завотделом истории российского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына Марина Сорокина.

„Русские называют его масленой неделей ...»

С 28 февраля до 6 марта – масленичная неделя. Высокопоставленные особы также очень любили масленичные гуляния. Естественно, организованы они были по-другому, чем у простолюдинов. Вот, как описывали царские маскарады, ледяные горы, веселые гулянья и угощения иностранные путешественники, побывавшие в это время в России.

«Духи оповещают появление женщины...» 100 лет с момента выпуска Chanel № 5

Прошло 100 лет с момента выпуска Chanel № 5, а они по-прежнему занимает место среди самых популярных ароматов всех времен. Композиция была создана Эрнестом Бо, уроженцем Москвы, французским парфюмером при дворе русского царя, покинувшего революционную Россию в 1919 году. О Chanel № сама Коко Шанель как-то сказала: «Духи оповещают появление женщины и продолжают напоминать о ней, когда она ушла».

«Мне нравится помогать людям восстанавливать историю своей семьи»

В редакцию журнала «Летопись» часто обращаются люди, которые разыскивают дальних родственников, уехавших после революции за границу. Если у нас есть какая-то информация, мы ее можем дать, но зачастую у нас нет ни возможностей, ни знаний, ни ресурсов, чтобы проводить серьезную исследовательскую работу. На портале фонда «Русский мир» была опубликована статья, которая, возможно, может пригодиться, если кто-то хочет узнать историю своей семьи.

Međunarodni dan ljudskih prava

10. prosinca svake godine obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava. Na taj dan 1948. godine usvojena je Opća deklaracija o ljudskim pravima, kojom su postavljeni zajednički standardi. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.

К 200-летию Ф. М. Достоевского

В ноябре 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского - великого русского прозаика, публициста и философа XIX века. По данным ЮНЕСКО, он один из самых читаемых писателей в мире. Литературное наследие классика переведено на более чем 170 языков. Его "великое пятикнижие" - "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Идиот", "Подросток" и "Бесы" - хорошо известно каждому образованному человеку. Не менее интересна и история их создания.

210 лет назад основан Императорский Царскосельский лицей

31 октября (19 ) 1811 года - 210 лет назад основан Императорский Царскосельский лицей, самое необычное учебное заведение того времени

Колонка редактора

Как дальше жить?

В связи со сложившейся ситуацией сетевое издание www.ruskaljetopis.hr прекращает свое существование. Самые интересные рубрики и дальше будут пополняться на портале www.sarus.hr. Там же будет размещаться и ПДФ печатного издания журнала «Летопись», которое финансирует Совет по делам национальных меньшинств Республики Хорватии в рамках Конституционного закона о правах национальных меньшинств в РХ. До новых встреч «в эфире»!

Литературная гостиная

Поедем в Цветлин. Часть третья. ЗИМОЙ В ГОРАХ

«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Конфуций, V в. до н.э.

Книжная полка

Русский уголок Городской библиотеки Загреб Две книги Евгения Водолазкина

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на вопросы, которые мучат нас в настоящем.

Анонс событий

Конкурс «Красивый почерк» 2022

Учащиеся русских школ в Великобритании, а также все русскоязычные дети могут присоединиться к конкурсу «Красивый почерк», организованный русской школой «Знание» и Консорциумом российского образования.

Юридическая консультация

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.