ISSN 1846-8756   Январь 2020
Наши соседи

Privrednikov Kongres: Bez korijenja krila su slaba

Ulaganje u obrazovanje mladih ljudi najveća je i najkorisnija investicija s najmanje uloženih sredstava. Pomoći u obrazovanju godišnje više od 50 mladih ljudi znači više od pokretanja neke proizvodnje, jer će upravo mladi i obrazovani pokrenuti tu proizvodnju, jer će oni poboljšati rad neke institucije, jer će oni novim snagama sutra pokrenuti društvo i zajednicu. To je najveće privređivanje, to je Privrednik – rekao je Nikola Lunić, predsjednik Srpskog privrednog društva Privrednik, na početku Osmog kongresa Privrednikovih stipendista i srpske omladine koji je u subotu, 14. decembra, održan u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Btranković.

"Filantropija – oslonac i poticaj mladima" bila je tema osmog po redu Privrednikovog Kongresa. Kao jedna od najstarijih dobrotvornih organizacija u Zagrebu, Srpsko privredno društvo Privrednik stipendira, okuplja i povezuje talentirane učenike i studente slabijih materijalnih mogućnosti. U  prosjeku godišnje stipendira više od 50 učenika i studenata, a ove školske/akademske godine stipendira ukupno 56 učenika i studenta iz svih krajeva Republike Hrvatske, a najviše iz zapostavljenih i ekonomski slabo razvijenih područja.

Bez donatora, kako je rečeno, među kojima su Vlada Republike Srbije, Srpsko narodno vijeće, Srpska pravoslavna crkvena opština zagrebačka, parohija hrama Vaskrsenja Hristovog u Beču, nekih jedinica lokalne samouprave i brojnih pojedinaca, ali i bez Privrednikovih aktivista i volontera ovakvih rezultata ne bi bilo. Zahvaljujući njima, Privrednik ove godine preko dva fonda, fonda "Vladimir Matijević" za stipendiranje talentiranih učenika i studenata slabijih materijalnih mogućnosti i fonda "Ivana Vujnović" za stipendiranje izvrsnih studenata, stipendira ukupno 56 učenika i studenata, odnosno 24 studenta i 32 učenika.

– Ove godine smo u mogućnosti, zahvaljujući našim donatorima, ali i našim aktivistima i volonterima, povećati visinu stipendija za 20 %. Tako da sada učeničke mjesečne stipendije iznose 500, a studentske 1.000 kuna iz fonda "Vladimir Matijević". Studentska mjesečna stipendija iz fonda "Ivana Vujnović" iznosi 1.200 kuna. Tako ćemo ove školske/akademske godine samo za stipendije izdvojiti gotovo 400.00 kuna – rekao je Lunić, zahvalivši se svima koji prepoznaju ovu vrijednu misiju.

– Privrednik će uvijek biti tu, uz vas, da vam jača i razvija korijenje, da vas hrabri i pomaže kako bi vam se krila razmahala. Vaše korijenje su vaš identitet, domovina, kultura, porodica, vjera, jezik, a vaša krila su vaši snovi i vaše kreacije – poručio je Lunić novoj generaciji stipendista parafrazirajući velikog pjesnika Getea i dodao – Nemojte zanemarivati vaše korijenje. Slobodno govorite o svom korijenju i ponosite se njime. Ali i izborite se za slobodu jer bez slobode sva krila i svi snovi su nemoćni i uzaludni. Sve korijenje je suho. Bez korijenja krila su slaba – zaključio je.

– Srpska pravoslavna opština u Zagrebu godišnje ima 158 sahrana pravoslavnih žitelja. Krstimo njih 13 do 16, a nemamo ni jedno vjenčanje. Ta statistika i Privredniku treba da bude znak. Privrednik je više rasadnik nego privrednik, a Crkva se uvijek trudi i trudit će se da pomogne koliko je u mogućnosti da doprinese Privrednikovom uspjehu – rekao je arhimandrit Danilo Ljubotina koji se okupljenima obratio ispred Mitropolije zagrebačko-ljubljanske.

Prisutnima su se obratili i Aleksandar Milošević, sekretar Srpskog narodnog vijeća, gospođa Katarina Milković kao izaslanica gospodina Milana Bandića, gradonačelnika Grada Zagreba, Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, kao i Miodrag Linta narodni poslanik i predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne Skupštine Republike Srbije.

Na panel diskusiji o svojim iskustvima i o tome koliko je filantropija važna za razvitak i harmoniju svakog društva i zajednice govorili su predstavnici zaklada i udruženja koji svoje aktivnosti usmjeravaju prema općem dobru, prema dobrobiti mladih, ali i volonteri, dobrotvori i oni koji primaju dobročinstvo. Među njima su bili Renata Gubić iz Zaklade „Hrvatska za djecu“, Lidija Pavić – Rogošić, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, prof. dr. Jovo Radić iz novosadske Fondacije „Privrednik“, Marko Ignjatić ispred Srpskog privrednog društva „Privrednik“ iz Zagreba, Martina Horvat iz Zaklade za ljudska prava i solidarnost SOLIDARNA te Siniša-Senad Musić iz Roma Education Funda.

Sudionici panel rasprave na temu "Filantropija – oslonac i poticaj mladima" pokušali su odgovoriti na pitanje kako pomoći mladima koji su jedna od najranjivijih društvenih skupina, a istovremeno mladi i gotovo jedina šansa i nada čitavog društva. Neki od zaključaka konstruktivne panel-diskusije potvrdili su da se na mlade često, nažalost, prenose frustracije izgubljenih bitaka prethodnih generacija čime ih se teško sputava i onemogućuje. Odgojni i obrazovni sustavi nisu uvijek u funkciji slobode i zajedništva. Vrijednosti poput filantropije, solidarnosti i volonterstva često su marginalizirane, a mogu biti snažan oslonac i poticaj mladima.

Mladima treba pomoći da se, prije svega, nesmetano obrazuju, da nitko od njih zbog svoje trenutne socijalne situacije ne smije biti onemogućen ili zakinut u napretku i razvoju – složili su se sudionici rasprave.

Kongres je započeo prigodnim kulturno-umjetničkim programom u kom je muzičar Zoran Stojanović Kizo izveo pjesmu kultnog rok benda Ekatarina Velika „Zemlja“. U nastavku su prisutni uživali u izvedbi zbora Domaći gosti pod vodstvom Jovane Lukić, a stihove čuvenog kantautora Arsena Dedića kazivao je kazališni i televizijski glumac Milivoj Beader.

17 декабря 2019 г.

Три вечера с МИРом

Говорят, что это легенда, которой уже 180 лет. На одном из придворных балов, на котором присутствовал француз маркиз Астольф де Кюстин, прославившийся своими записками о России 1839 года, император Николай I спросил его: «Как Вы думаете, маркиз, много ли в этом зале русских? – Все, кроме меня и иностранных послов, Ваше Величество! – Ошибаетесь. Вот этот мой приближённый – поляк, а этот вот - немец. Два генерала, стоящие поодаль, — грузины. Этот придворный – татарин, вот финн, а там крещёный еврей. – Тогда где же русские?» – спросил удивленный Кюстин. «А вот все вместе они и есть русские!». Таков был ответ царя.

Один из нас

В мюнхенском центре русской культуры MIR при поддержке Баварской государственной канцелярии (Bayerische Staatskanzlei) состоялся литературный вечер популярного писателя, журналиста и общественного деятеля Александра Фитца. Он был посвящен его новым книгам – «Кружка Грааля» и «Немецкие тайны», вышедшим в престижном московском издательстве «РусДойч Медиа».

Главный знак — русский язык

С 21 по 27 сентября в Черногории, в городе Будва состоялся второй Форум Русской Культуры в Европе «СловоНово».

МИР открыл свой осенний сезон русско-баварским романом

Вечер, которым открывался осенний сезон МИРовской программы 2019 года, был посвящен великой княгине Марии Николаевне, старшей дочери царя Николая I, которой великий русский поэт Ф. И. Тютчев посвятил замечательное стихотворение, начинающееся строчкой: «Живым сочувствием привета…». Ей и ее баварскому супругу герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому было посвящено это торжественное мероприятие.

Чарующие романсы в память о «Белой розе»

По инициативе Центра русской культуры «МИР» в Большом зале мюнхенского университета Людвига-Максимилиана прошел концерт народного артиста России Олега Погудина, посвященный героям антифашистской организации «Белая роза».

Зал замирает в ожидании чуда… Пушкинский вечер в мюнхенском МИРе

МИР - Центр русской культуры в Мюнхене - провел литературно-музыкальный вечер, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Гумбольдт и Россия К 250-летию со дня рождения немецкого ученого Александра фон Гумбольдта

Весь мир отмечает сейчас 250-летие со дня рождения величайшего ученого не только Германии, но и всего мира, Александра фон Гумбольдта. Его заслуги в области развития науки так велики, что перечислить их невероятно трудно. Его главные труды - семь книг и 700 специальных научных статей - ещё многие годы будут тщательно изучать наши потомки и поражаться глубиной вложенных в них мыслей и познаний.

XII Международный фестиваль «Масленица в Любляне»

И в Любляне прошли народные масленичные гуляния. В последние годы широкая Масленица стала неотъемлемой частью культурной жизни словенской столицы. В Словении отмечают свой праздник, подобный Масленице, который носит название Пуст. Словенцы не только бережно сохраняют свою культуру, но и проявляют огромный интерес к нашей Масленице. Праздником и его традициями интересуются, о нём с готовностью рассказывают многие словенские средства массовой информации.

В Мюнхене отметили 75-летие со дня снятия блокады Ленинграда

Историческому событию - 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда - было посвящено мероприятие, проведённое Центром русской культуры «Мир» совместно с еврейской общиной Мюнхена.

Солнечный удар для души

Программа дюссельдорфских артистов Марины Калмыковой и Игоря Хохловкина называлась строчкой из стихотворения Сергей Есенина «Ну, целуй меня, целуй!», но посвящена она была 125-летию другого великого поэта, современника Есенина – Владимира Маяковского.

Жить не по лжи!

Общество «МИР» в Мюнхене отметило 100-летие со дня рождения Александра Солженицына в самом крупном культурном центре Баварии «Гастайг».

День Ивана Тургенева в Мюнхене

В Мюнхене закончилась «Тургеневская осень», вновь возродившая великого русского писателя в баварской столице. Даже одна из самых известных газет Германии – «Зюддойче-Цайтунг» поместила рядом с портретом писателя заметку о проходящем в крупнейшем культурном центре Баварии «Гастайг» литературном фестивале «Иван Тургенев – русский европеец».

Колонка редактора

Идея наша – реализация ваша

Мы тут намедни душевно пообщались с Викой Челан, и выяснилось, что многие из наших соотечественников просто горят желанием участвовать в общественной работе. Желание, конечно, похвальное, но вот его реализация предполагается по старому сценарию – мы даем идею, а вы ее воплощаетет в жизнь согласно нашим ценным указаниям.

Литературная гостиная
Katarina Todorcev Hlača

„Zulejha otvara oči“ i „Volguna djeca“ Guzelj Jahine u Puli i Zagrebu

Guzel Jahina, jedna od najčitanijih književnica u Rusiji, na Sa(n)am knjige u Pulu došla sa svojim drugim romanom „Volgina djeca“ u izdanju nakladničke kuće Hena com. Ovo je drugi put da književnica osvaja prestižnu nagradu nakon što je prije četiri godine nju osvojio njezin prvi roman „Zulejha otvara oči“.

Книжная полка

„Berlin – Pariz“ Irene Lukšić

Roman nedavno preminule književnice i urednice Irene Lukšić "Berlin - Pariz" u izdanju nakladnika Disput, originalan je intertekstualni eksperiment koji na materijalu manje poznate pripovijetke Vladimira Nabokova ispisuje epsku fresku europske stvarnosti 20-ih godina prošloga stoljeća.

Анонс событий

Новый сезон Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

Организаторы рады приветствовать всех участников прошлых лет, а также новых желающих показать свои способности в декламации русской прозы! Регистрация на конкурс продлится до 15 января 2020 года

Юридическая консультация

Не дождетесь!!!

Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.

 
Фонд Русский мир