Июль 2019


ISSN  1846-8756

Школа русского языка

Dani ruskoga jezika i kulture u Centru „Institut Puškin“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

U Centru „Institut Puškin“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli protekla je manifestacija „Dani ruskoga jezika i kulture“. Ove godine proslavljena je jubilarna peta godina otkako se na Filozofskom fakultetu organiziraju Dani ruskoga jezika i kulture, a od jeseni prošle godine, od otvorenja Centra „Institut Puškin“,  ovo su već treći Dani u ovoj akademskoj godini.

Manifestacija „Dani ruskoga jezika i kulture“ bavi se popularizacijom ruskoga jezika i kulture kroz „Večer ruske glazbe“ u Domu hrvatskih branitelja  koja je realizirana uspješnom suradnjom Muzičke akademije u Puli i Instituta Puškin, predavanja profesora i ruske spisateljice, prezentacija studenata o ruskim piscima, lutkarske predstave prema bajci A. S. Puškina (studenti su sami izradili lutke i kulise), dana suvremenoga ruskog filma, večeri ruske poezije i gastro večeri.

U listopadu 2017. godine Filozofski fakultet je bogatiji za još jedan Centar – „Institut Puškin“ koji je otvoren kao podružnica moskovskog „Državnog instituta ruskoga jezika A. S. Puškin“ i partnera Pjatigorskog državnog sveučilišta (Pjatigorsk, Rusija), s kojim je ušao u strateški projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Ruske Federacije. Institut Puškin je dio međunarodne mreže  Sveučilišta pri kojima se otvaraju takvi Centri za promociju ruskoga jezika i kulture.

Vijeće za ruski jezik pri Vladi Ruske Federacije osnovano je u studenom 2013. godine i glavna zadaća mu je bila osnivanje mreže centara pod nazivom Centar „Institut Puškin“, gdje svi zainteresirani mogu učiti ruski jezik te se upoznati s ruskom kulturom i tradicijama.

Centar se osnovao u okviru Federalnog ciljanog programa „Ruski jezik“ u 2016. i 2017. godini, koji se realizirao uz podršku Ministarstva obrazovanja i znanosti Ruske Federacije. Razvoj partnerske mreže „Institut Puškin“ predstavlja najvažniji infrastrukturni projekt FCP „Ruski jezik“.

Manifestacija  „Dani ruskoga jezika i kulture“ u Institutu Puškin Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ponudila je bogat program. Projekt i manifestacija sastojali su se od organizacije predavanja domaćih i stranih predavača. Sudjelovala je pročelnica rusistike iz Slovačke, dr. sc. A. Grominova s temom izlaganja „Ruska lirika 19. i 21. stoljeća“, pročelnica Katedre za ruski jezik s rusistike iz Zagreba, prof. dr. sc. Natalija Vidmarović govorila je „O nastanku Rusije“, izv. prof. dr. sc. R. Blagoni s Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta imao je temu „Sakrament idiostaze i alkemija istine u (samo)kritici ruske inteligencije na početku 20. stoljeća“, a posljednjeg je dana primarijus dr. med., mr. sc. Ivica Pavičić-Donkić održao predavanje o „Liku liječnika u ruskoj književnosti“ te studentica Zadarskog sveučilišta Marta Džaja imala je gostujuće predavanje o ruskim slatkišima „Od korijandera do predrevolucionarnog slatkiša“. Ruska i bjeloruska spisateljica, dobitnica mnogobrojnih književnih nagrada, Irina Leonova, gostovala je u Institutu Puškin i govorila je o suvremenim tokovima u ruskoj književnosti, predstavila je svoje knjige, a zatim je neke od njih poklonila Institutu Puškin. Predavanja su bila na ruskom i hrvatskom jeziku o ruskoj kulturi, jeziku, povijesti, civilizaciji i književnosti. Na Danima je predstavljena međunarodna znanstvena konferencija u 2019. godine, koju Centar „Institut Puškin“ organizira zajedno s Odsjekom za talijanistiku, Odsjekom za kroatistiku, Hrvatskim društvom nastavnika ruskoga jezika i književnosti, Maticom hrvatskom, uz podršku Talijanskog kulturnog instituta i medijsku podršku Međunarodnog društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti (MAPRYAL).

Veliki uspjeh studenata Filozofskog fakulteta u Puli koji uče ruski jezik

Studenti koji uče ruski jezik sudjeluju na međunarodnom natjecanju МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ИЗУЧАЙТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК!» sa svojim kratkim filmom na ruskom jeziku. Zadatak je bio snimiti reklamu o učenju ruskoga jezika. Organizatori natjecanja su Katedra ruskog jezika, teoretske i primijenjene lingvistike Instituta jezika i književnosti Udmurtskog državnog sveučilišta (Rusija, Iževsk) pri pomoći Federalne agencije mladih, a Institut Puškin Filozofskog fakulteta u Puli bio je suorganizatorom. Studenti Matea Glavinić, Erik Miletti i Brigita Jurcan (mentorica Irena Mikulaco) osvojili su prvo mjesto na prvoj razini i time ušli u uži krug međunarodnog natjecanja koje traje do rujna 2018.

Film je javno prikazan na Dan ruskog jezika, 6. lipnja, u Institutu Puškin na Filozofskom fakultetu u Puli i studentima su podijeljena priznanja.

Studentica Silva Kristina Labaš koja uči drugu godinu ruski jezik dobila je kratkoročnu stipendiju i boravila je u Moskvi četiri dana (u povodu Dana pobjede), a lani je bila sudionica „19. Svjetskog festivala mladih i studenata u Sočiju“ i bila na plaćenom studijskom boravku od dvanaest dana.

U povodu Dana ruskoga jezika, 6. lipnja 2018., Rossotrudničestvo pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Zagrebu organiziralo je javno natjecanje „Počitaem Puškina“, gdje su sudionici imali zadatak snimiti kako čitaju Puškina i javno objaviti svoj uradak na stranici Rossotrudničestva. Studentica Matea Glavinić (mentorica Irena Mikulaco) dobila je prvo mjesto jer je skupila najviše „lajkova“ na stranici.

Organizatorica manifestacije je voditeljica Centra ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“ Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti, Irena Mikulaco.

Suorganizatori su bili Muzička akademija, Matica hrvatska Ogranak u Puli i Hrvatsko društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti.

Donatori manifestacije „Dani ruskoga jezika i kulture“ bili su Studentski centar u Puli i restoran „Ribarska koliba“.                                                                                                   

Irena Mikulaco

18 июня 2018г.

Разговор в Одессе
Пословицы и поговорки – кажется, это что-то из глубокого детства, из красочного учебника по чтению для младшей школы. И, в то же время, они напоминают о себе каждый день, даже если никто их не произносит. Потому что они – сама жизнь, ее отражение.
Выучить иностранный язык означает не только вызубрить слова, грамматику, идиомы и научиться понимать их в письменном и в устном виде. Выучить иностранный язык означает в прямом смысле изменить собственный мозг. Два года назад исследователи из Университета Макгилла опубликовали в Brain and Language работу, где описывали изменения, происходящие с мозгом у тех людей, которые учили второй язык.
Лексика любого языка непрерывно развивается: постоянно пополняется, обогащается и обновляется новыми словами, так называемыми неологизмами. Из общей массы новых слов можно выделить не только новозаимствованные или новообразованные слова, а еще и авторские неологизмы, рожденные, как правило, известными людьми. Все они очень быстро приживаются и становятся частью лексики.
Что общего между русскими и хорватами? Нет ли у них общих предков? Убеждён, что для многих читателей такая связь станет откровением.
Rusko-hrvatski i hrvatsko-ruski rječnik s gramatikom namijenjen je kako početnicima tako i naprednijima u ruskom jeziku, svima kojima je ruski jezik potreban u svakodnevnoj komunikaciji. On je, također, namijenjen učenicima, studentima i svima drugima koji žele povećati svoj leksički fond ruskog jezika.
У меня было несколько причин посетить этот праздник Русской осени в Сплите, который уже стал традицией. Сергей Есенин поэт из моего детства, из моей юности. Сначала была «Белая берёза под моим окном…», потом «Я спросил сегодня у менялы…» . Я знала его стихи наизусть, но своим дворовым друзьям я читала очень личные стихи поэта от третьего лица - «Он спросил сегодня у менялы…». Мне казалось, что так читать более безопасно и доходчиво. Так поймут… И это работало. Мои приятели проникались поэтическим настроением и каким-то душевным трепетом. А потом была суровая жизнь советского преподавателя РКИ, работающего по суровой идеологической программе. И Есенин просто пролистывался на уроках.
25 и 26 октября 2018 года на философском факультете Университета Пулы им. Юрая Добрилы (Хорватия) прошло мероприятие «Дни русского языка и культуры», посвященное годовщине создания Центра «Институт Пушкина» в городе Пула.
НАШИ древние пращуры, СОЗДАВАЯ свой язык, не использовали законов грамматики, которые придумали современные лингвисты. Мало того, они не использовали при этом законов современной логики. ЖИЗНЬ наших пращуров протекала в тесном контакте с природой и ПОДЧИНЯЛАСЬ не умозаключениям, а ВИЗУАЛЬНЫМ ОБРАЗАМ, возникающим в сознании при произнесении того или иного звука.
Русская школа в Словении работает в системе дополнительного образования более 10 лет. Основное место учёбы школьников, где они проводят по 5 – 6 уроков ежедневно, – словенская школа, на уроки родного языка дети и подростки приходят один – два раза в неделю всего на пару часов. Понятно, что словенская образовательная система оказывает решающее влияние на становление личности школьников, на их мировоззрение, именно поэтому важно хорошо знать и учитывать в работе особенности словенского образования.
Ах, этот трудный русский язык! Мы, носители этого языка, зачастую не замечаем его трудностей, странностей, ставящих порой в тупик иностранцев, только овладевающих азами «великого и могучего»!
Поистине велик и могуч русский язык. Читаю как-то на днях колонку Леонида Захарова в «Комсомолке» - это где он о всяких вкусностях рассказывает, и хочется «ВЫТЬ». С чего бы это, подумаете вы. Вместо того чтобы выть, возьми да и приготовь предложенное, порадуй домашних. Глядишь, и выть расхочется. А вот и нет! Признайтесь, вы ведь подумали, что «выть» - глагол, но! на Руси в старину так называли время еды.

Страницы

< Предыдущая  |  Следующая >

1 | 2 | 3 | 4 |

Колонка редактора
Сразу поясню, что статья эта воникла не на пустом месте, а под впечатлением претензий, которые мне как редактору единственного в Хорватии русскоязычного издания высказали мои знакомые и знакомые их знакомых. Больше того, так как меня в это время в Загребе не было, информацию мне пришлось искать в хорватских СМИ.
Литературная гостиная
Вот, решила попробовать себя в жанре рассказа. Вернее, меня никто не спрашивал. Строки появлялись "на экране", а моей задачей было их записывать. Выношу записанное на ваш суд и предлагаю всем, кто столкнулся с этим явлением, посылать свои рассказы в наш журнал. Как знать, возможно со временем наберем на сборник.
Книжная полка
Daleki predjeli SSSR-a s logorima, stepom, stražarskim tornje¬vima zastrašujuće su mjesto za mladog novaka u ruskoj vojsci. Iako nije dugo izdržao u Karagandi kao zatvorski čuvar, Oleg Pavlov je na temelju vlastitog iskustva napisao trilogiju o životu ruskog vojnika u posljednjim desetljećima 20. stoljeća.
Анонс событий
Юридическая консультация
Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
 
Фонд Русский мир
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
RUSKI KULTURNI KRUG
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena

Glasilo izlazi uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH