Сентябрь 2018


ISSN  1846-8756

Юридическая консультация

Нострификация диплома: как и зачем?

Предположим, что вы наконец-то добрались «через тернии к звездам» - получили гражданство Республики Хорватии. Дальше встает исконный русский вопрос, который озвучил в застенках Петропавловской крепости философ-утопист Николай Гаврилович Чернышевский - «Что делать?». Сакрально-анекдотическое с большой бородой – «сухари сушить» нам явно не подходит. Предлагаем один из вариантов (наряду с такими вариантами как выйти удачно замуж, поменять мужа на более выгодного, сорвать джекпот в лотерее, найти клад на дне морском и т.д. в соответствии с уровнем буйности вашей фантазии): нострифицировать диплом. Естественно, сам по себе факт нострификации еще не гарантирует, что вы найдете работу по специальности, но без этого вам ее уж точно не найти. Это к тому, чтобы потом не задавать другой исконный русский вопрос «Кто виноват?» (автор - А. И. Герцен).
Исходя из того, что гражданство вы уже получили, а соответственно и экзамен на знание хорватского языка сдали, нижеследующий текст, а также наиболее часто задаваемые вопросы и ответы приводим в оригинале.

«Od 1. rujna 2011. godine na snagu stupili su odredbe članka 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 45/2011.).
Od toga datuma postupak priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija više ne vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, već kako slijedi:
1. postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome osnovnom i o završenome srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose navedenoj Agenciji;
2. postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose navedenoj Agenciji;
3. postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije radi nastavka osnovnoškolskog odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose školskoj ustanovi u kojoj namjeravaju nastaviti obrazovanje;
4. postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. Zainteresirane stranke zahtjev podnose srednjoškolskoj ustanovi u kojoj namjeravaju nastaviti obrazovanje».

ČESTA PITANJA

Koje je sve dokumente potrebno dostaviti za priznavanje inozemne srednjoškolske strukovne kvalifikacije?
Sva dokumentacija koju je potrebno predati navedena je u samom obrascu Zahtjeva za priznavanjem inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima. Spomenuti obrazac možete preuzeti na web stranici Agencija.

Koliko vremenski traje postupak priznavanja inozemne srednjoškolske strukovne kvalifikacije?
Sam postupak priznavanja može trajati do 60 dana od datuma zaprimanja potpune dokumentacije.

Mogu li dobiti potvrdu da sam predao dokumente na priznavanje, odnosno da je pokrenut postupak priznavanja?
Da. Na vaš pisani zahtjev, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izdat će Vam potvrdu o pokretanju postupka priznavanja inozemne kvalifikacije („Potvrda o pokrenutom upravnom postupku“).

Tko ima pravo na priznavanje inozemne kvalifikacije?
U skladu s važećim propisima, pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Je li potrebno iznova zatražiti priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije ako je ista već jednom priznata u Republici Hrvatskoj?
Ukoliko je Vaša kvalifikacija prethodno već priznata u Hrvatskoj, nije potrebno, odnosno nije moguće ponovno pokrenuti postupak priznavanja.

Je li za potrebe priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije prethodno potrebno zatražiti priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja?
Ne. Priznavanje nižih stupnjeva obrazovanja stečenih u inozemstvu nije uvjet za priznavanje višeg stupnja, ali priznavanje višeg stupnja obrazovanja ne pretpostavlja priznavanje nižeg, već isključivo onog za koje je izvršeno priznavanje.

Je li Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nadležna za priznavanje završene osnovne škole?
Ne. Sukladno članku 3. Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br.158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) „Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje“. Također, u članku 4. Istog Zakona navodi se da „Postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje“

Je li priznavanje stručnih ispita u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih?
Priznavanje inozemnih stručnih (državnih) ispita za regulirane profesije u nadležnosti je nadležnog ministarstva (ovisno o dotičnoj profesiji), odnosno nadležne komore.

Tko je nadležan za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?
Za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Možete im se obratiti s Vašim upitom na adresu: enic@azvo.hr , a više informacija o samom postupku priznavanju možete pronaći na njihovim internetskim stranicama: http://www.azvo.hr.

Koje inozemne srednjoškolske strukovne kvalifikacije se mogu priznati u Republici Hrvatskoj?
Moguće je priznati svaku inozemnu srednjoškolsku strukovnu kvalifikaciju koja zadovoljava sljedeće kriterije: smatra se srednjoškolskom strukovnom kvalifikacijom u državi koja ju je izdala, izdala ju je ustanova koja je od strane nadležnog tijela te države odobrena za izvođenje dotičnog obrazovnog programa i njome se potvrđuje uspješno završen srednjoškolski strukovni program.

Može li se u Republici Hrvatskoj izvršiti izjednačavanje inozemne kvalifikacije s hrvatskom kvalifikacijom (tzv. nostrifikacija)?
Ne. Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj se, od 1. srpnja 2004. godine, obavlja sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011), čijim stupanjem na snagu je prestao vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne Novine, br. 57/1996), kojim se vršio postupak priznavanja jednakovrijednosti inozemne kvalifikacije domaćoj, tzv. nostrifikacija.

15 июня 2014г.

Uredba koju je 2016. donijela Europska unija, u svim zemljama EU-a počet će se primjenjivati od 25. Svibnja pa tako i u Hrvatskoj, neovisno o tomu hoće li Hrvatska u roku donijeti zakon koji će na nacionalnoj razini regulirati pitanje zaštite osobnih podataka ova Uredba ili će ići u primjenu 25. svibnja jer se radi o općoj uredbi, što znači da se ujednačeno primjenjuje u svih 28 država članica Europske unije.
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля с 2018 г. россиян, которые больше 183 дней в год живут за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina usvojilo je Vijeće Europe u Strasbourgu, 10. studenoga 1994. godine. Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju konvencije za zaštitu nacionalnih manjina donio je Hrvatski sabor u rujnu 1997. godine, a stupila je na snagu 1. veljače 1998. godine.
Gospodin Arlović je odmah na početku naglasio da predloženu temu želi obraditi bez suvišne patetike ili dogmatskog pristupa. „ Predlažem da o ovom pitanju otvoreno razgovaramo jer smatram da je to jedno od najizazovnijih teorijskih, zakonodavno-pranih i ustavno-konstitucionalističkih pitanja, čak ne toliko zemalja jugo-istoka, koliko zemalja razvijene demokracije“, - započeo je predavač. Uostalom, ništa manje od njega se nije ni očekivalo.
Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom ste upoznati, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom
В прошлом номере журнала мы говорили о новом законе, касающемся работы общественных объединений в Хорватии. Поскольку, судя по всему, не все наши общества разобрались как именно надо переработать Устав, в этом номере публикуем конкретные рекомендации.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorile su se mnoge mogućnosti na tržištu rada, pa tako i mogućnost stažiranja u zemljama Europske unije, pa čak i u glavnim institucijama Europske unije u Briselu ili Luksembu. Sigurno se često zapitate kamo ćete dalje kada dobijete željenu diplomu, gdje ćete se zaposliti i na koji način?
В прошлом году в Хорватии вступил в силу новый Закон об общественных объединениях. Хотелось бы обратить внимание руководителей общественных организаций на основные пункты, непосредственно касающиеся работы наших обществ.
Мы помели по сусекам, то бишь по интернету, и «намели» несколько статей и интересных сведений, в которых объединен опыт подачи и получения виз, приобретенный участниками нескольких форумов по Хорватии, а также нашими друзьями и знакомыми.
Продолжаем наш практикум для соискателей хорватского гражданства с вытекающими из этого последствиями, вернее благами для обладателей заветной «домовницы». В этом номере мы предлагаем вашему вниманию тест на знание языка, культуры, истории и общественного устройства Хорватии, который необходими пройти согласно статье 8 «Закона о хорватском гражданстве», пункт 4: «иностранец, который подал заявку на прием в хорватское гражданство, может получить гражданство, если знает хорватский язык, латиничный алфавит, знаком с хорватской культурой и признает общественное устройство страны». Вот это самое знание и проверяется с помощью стандартного текста, который разработало Министерство образования Хорватии. Ответы на вопросы этого теста мы нашли и предлагаем вашему вниманию.
В прошлом номере журнала мы рассказали о том, какие перипетии нужно пройти соискателю вида на жительство в Хорватии. Представим себе, что первый нелегкий этап на пути к заветной цели – постоянному виду на жительство в Хорватии ― пройден и остался последний, но самый желанный рывок – гражданство, которое теперь уже является автоматически и гражданством Евросоюза. Впереди безвизовые поездки чуть ли не во все страны мира, а, бороздя родное европространство, вообще не надо таскать за собой загранпаспорт, достаточно прихватить только личную карту, то бишь карточку с «фотомордочкой».

Страницы

< Предыдущая  |  Следующая >

1 | 2 |

"Колобок" журнал для детей

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Колонка редактора
Катарина Тодорцева Хлача
В кругах русской эмиграции периодически возникает тема «ехать или не ехать». В том смысле, что из России сегодня никто уезжать не хочет. Там гораздо лучше можно устроиться, чем на чужбине. Кажется парадоксальным, что эта тема вообще обсуждается среди тех, кто уже уехал и в основном возвращаться не собирается. Вот этот вопрос меня и заинтересовал как журналиста и эмигранта.
Литературная гостиная
Катарина Тодорцева Хлача
День рождения Александра Сергеевича Пушкина официально во всем мире отмечается как День русского языка. В этом году исполняется 219 лет со дня рождения поэта. Наряду с традиционными мероприятиями, такими как литературно-музыкальные вечера, выставки, театрализованные представления, в 2016 году Министерство культуры России в честь дня рождения классика русской литературы запустило Пушкинский интернет-флешмоб - новый вид митинга и выражения общественного мнения, основанного на творческом потенциале его участников.
Книжная полка
Nenad M. Hlača
Povodom Dana nacionalnih manjina Grada Zagreba početkom lipnja u Društvu književnika Hrvatske u Zagrebu predstavljena je knjiga „Nacionalne manjine u Zagrebu“ autora dr. sc. Filipa Škiljana. Organizator promocije je Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, a o knjizi su govorili Dušan Mišković, predsjednik Koordinacije i autor - Filip Škiljan.
Анонс событий
Povodom obilježavanja 50. obljetnice prijateljstva gradova St. Peterburga i Zagreba Galerija Klovićevi dvori ugostit će u travnju 2018. godine veliku izložbu djela iz jednog od najvećih svjetskih muzeja – Muzeja Ermitaž iz St. Peterburga. KATARINA VELIKA, CARICA SVIH RUSA Izložba iz Državnog muzeja Ermitaž 12. travnja – 29. srpnja 2018.
Юридическая консультация
Uredba koju je 2016. donijela Europska unija, u svim zemljama EU-a počet će se primjenjivati od 25. Svibnja pa tako i u Hrvatskoj, neovisno o tomu hoće li Hrvatska u roku donijeti zakon koji će na nacionalnoj razini regulirati pitanje zaštite osobnih podataka ova Uredba ili će ići u primjenu 25. svibnja jer se radi o općoj uredbi, što znači da se ujednačeno primjenjuje u svih 28 država članica Europske unije.
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
RUSKI KULTURNI KRUG
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena