Июнь 2017


ISSN  1846-8756

Юридическая консультация

Нострификация диплома: как и зачем?

Предположим, что вы наконец-то добрались «через тернии к звездам» - получили гражданство Республики Хорватии. Дальше встает исконный русский вопрос, который озвучил в застенках Петропавловской крепости философ-утопист Николай Гаврилович Чернышевский - «Что делать?». Сакрально-анекдотическое с большой бородой – «сухари сушить» нам явно не подходит. Предлагаем один из вариантов (наряду с такими вариантами как выйти удачно замуж, поменять мужа на более выгодного, сорвать джекпот в лотерее, найти клад на дне морском и т.д. в соответствии с уровнем буйности вашей фантазии): нострифицировать диплом. Естественно, сам по себе факт нострификации еще не гарантирует, что вы найдете работу по специальности, но без этого вам ее уж точно не найти. Это к тому, чтобы потом не задавать другой исконный русский вопрос «Кто виноват?» (автор - А. И. Герцен).
Исходя из того, что гражданство вы уже получили, а соответственно и экзамен на знание хорватского языка сдали, нижеследующий текст, а также наиболее часто задаваемые вопросы и ответы приводим в оригинале.

«Od 1. rujna 2011. godine na snagu stupili su odredbe članka 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 45/2011.).
Od toga datuma postupak priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija više ne vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, već kako slijedi:
1. postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome osnovnom i o završenome srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose navedenoj Agenciji;
2. postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose navedenoj Agenciji;
3. postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije radi nastavka osnovnoškolskog odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose školskoj ustanovi u kojoj namjeravaju nastaviti obrazovanje;
4. postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. Zainteresirane stranke zahtjev podnose srednjoškolskoj ustanovi u kojoj namjeravaju nastaviti obrazovanje».

ČESTA PITANJA

Koje je sve dokumente potrebno dostaviti za priznavanje inozemne srednjoškolske strukovne kvalifikacije?
Sva dokumentacija koju je potrebno predati navedena je u samom obrascu Zahtjeva za priznavanjem inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima. Spomenuti obrazac možete preuzeti na web stranici Agencija.

Koliko vremenski traje postupak priznavanja inozemne srednjoškolske strukovne kvalifikacije?
Sam postupak priznavanja može trajati do 60 dana od datuma zaprimanja potpune dokumentacije.

Mogu li dobiti potvrdu da sam predao dokumente na priznavanje, odnosno da je pokrenut postupak priznavanja?
Da. Na vaš pisani zahtjev, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izdat će Vam potvrdu o pokretanju postupka priznavanja inozemne kvalifikacije („Potvrda o pokrenutom upravnom postupku“).

Tko ima pravo na priznavanje inozemne kvalifikacije?
U skladu s važećim propisima, pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Je li potrebno iznova zatražiti priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije ako je ista već jednom priznata u Republici Hrvatskoj?
Ukoliko je Vaša kvalifikacija prethodno već priznata u Hrvatskoj, nije potrebno, odnosno nije moguće ponovno pokrenuti postupak priznavanja.

Je li za potrebe priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije prethodno potrebno zatražiti priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja?
Ne. Priznavanje nižih stupnjeva obrazovanja stečenih u inozemstvu nije uvjet za priznavanje višeg stupnja, ali priznavanje višeg stupnja obrazovanja ne pretpostavlja priznavanje nižeg, već isključivo onog za koje je izvršeno priznavanje.

Je li Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nadležna za priznavanje završene osnovne škole?
Ne. Sukladno članku 3. Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br.158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) „Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje“. Također, u članku 4. Istog Zakona navodi se da „Postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje“

Je li priznavanje stručnih ispita u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih?
Priznavanje inozemnih stručnih (državnih) ispita za regulirane profesije u nadležnosti je nadležnog ministarstva (ovisno o dotičnoj profesiji), odnosno nadležne komore.

Tko je nadležan za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?
Za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Možete im se obratiti s Vašim upitom na adresu: enic@azvo.hr , a više informacija o samom postupku priznavanju možete pronaći na njihovim internetskim stranicama: http://www.azvo.hr.

Koje inozemne srednjoškolske strukovne kvalifikacije se mogu priznati u Republici Hrvatskoj?
Moguće je priznati svaku inozemnu srednjoškolsku strukovnu kvalifikaciju koja zadovoljava sljedeće kriterije: smatra se srednjoškolskom strukovnom kvalifikacijom u državi koja ju je izdala, izdala ju je ustanova koja je od strane nadležnog tijela te države odobrena za izvođenje dotičnog obrazovnog programa i njome se potvrđuje uspješno završen srednjoškolski strukovni program.

Može li se u Republici Hrvatskoj izvršiti izjednačavanje inozemne kvalifikacije s hrvatskom kvalifikacijom (tzv. nostrifikacija)?
Ne. Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj se, od 1. srpnja 2004. godine, obavlja sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011), čijim stupanjem na snagu je prestao vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne Novine, br. 57/1996), kojim se vršio postupak priznavanja jednakovrijednosti inozemne kvalifikacije domaćoj, tzv. nostrifikacija.

15 июня 2014г.

Gospodin Arlović je odmah na početku naglasio da predloženu temu želi obraditi bez suvišne patetike ili dogmatskog pristupa. „ Predlažem da o ovom pitanju otvoreno razgovaramo jer smatram da je to jedno od najizazovnijih teorijskih, zakonodavno-pranih i ustavno-konstitucionalističkih pitanja, čak ne toliko zemalja jugo-istoka, koliko zemalja razvijene demokracije“, - započeo je predavač. Uostalom, ništa manje od njega se nije ni očekivalo.
Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom ste upoznati, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom
В прошлом номере журнала мы говорили о новом законе, касающемся работы общественных объединений в Хорватии. Поскольку, судя по всему, не все наши общества разобрались как именно надо переработать Устав, в этом номере публикуем конкретные рекомендации.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorile su se mnoge mogućnosti na tržištu rada, pa tako i mogućnost stažiranja u zemljama Europske unije, pa čak i u glavnim institucijama Europske unije u Briselu ili Luksembu. Sigurno se često zapitate kamo ćete dalje kada dobijete željenu diplomu, gdje ćete se zaposliti i na koji način?
В прошлом году в Хорватии вступил в силу новый Закон об общественных объединениях. Хотелось бы обратить внимание руководителей общественных организаций на основные пункты, непосредственно касающиеся работы наших обществ.
Мы помели по сусекам, то бишь по интернету, и «намели» несколько статей и интересных сведений, в которых объединен опыт подачи и получения виз, приобретенный участниками нескольких форумов по Хорватии, а также нашими друзьями и знакомыми.
Продолжаем наш практикум для соискателей хорватского гражданства с вытекающими из этого последствиями, вернее благами для обладателей заветной «домовницы». В этом номере мы предлагаем вашему вниманию тест на знание языка, культуры, истории и общественного устройства Хорватии, который необходими пройти согласно статье 8 «Закона о хорватском гражданстве», пункт 4: «иностранец, который подал заявку на прием в хорватское гражданство, может получить гражданство, если знает хорватский язык, латиничный алфавит, знаком с хорватской культурой и признает общественное устройство страны». Вот это самое знание и проверяется с помощью стандартного текста, который разработало Министерство образования Хорватии. Ответы на вопросы этого теста мы нашли и предлагаем вашему вниманию.
В прошлом номере журнала мы рассказали о том, какие перипетии нужно пройти соискателю вида на жительство в Хорватии. Представим себе, что первый нелегкий этап на пути к заветной цели – постоянному виду на жительство в Хорватии ― пройден и остался последний, но самый желанный рывок – гражданство, которое теперь уже является автоматически и гражданством Евросоюза. Впереди безвизовые поездки чуть ли не во все страны мира, а, бороздя родное европространство, вообще не надо таскать за собой загранпаспорт, достаточно прихватить только личную карту, то бишь карточку с «фотомордочкой».
В последнее время в редакцию поступают вопросы, касающиеся переезда на постоянное место жительства. В мартовском номере мы остановимся на правилах проживания в Хорватии, установленных для наших соотечественников из стран бывшего Советского Союза.
"Колобок" журнал для детей

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Колонка редактора
Катарина Тодорцева Хлача
Пригласили меня намедни на премьеру спектакля «Иванов» в Загребский ХНТ (Хорватский народный театр). Пригласила пиар-служба, пригласила как русскую журналистку, за что им отдельное спасибо. О спектакле, который в Хорватии поставил литовский режиссер «по мотивам» (назвать это произведением Чехова язык не поворачивается) пьесы русского классика, писать не буду. Хотите – посмотрите сами. Но вот что меня действительно позабавило, так это отзывы в хорватских СМИ.
Литературная гостиная
Nenad M. Hlača
Krajem godine, kada je prema dugogodišnjoj tradiciji započela sezona prikazivanja Orašara u Zagrebačkom HNK-u, u Muzeju za umjetnost i obrt bila je postavljena izložba pod nazivom Orašar – najljepša božićna bajka.
Книжная полка
Sindrom WikiLeaksa sastoji se od dvije simetrično nabrušene pripovijesti. U prvoj, nazvanoj Operacija "Burning Bush",Viktor Pelevin govori o lansiranju Boga u glavu američkog predsjednika Georgea Busha, a druga - "Protuavionski kodeksi Al-Efesbia", bavi se likom i djelom Savelija Skotenkova, majstora političkog inženjeringa.
Анонс событий
Zagrebački HNK ugostit će međunarodno nagrađivane i svjetski proslavljene baletne i operne umjetnike tih velikih kazališnih kuća 5. i 6. lipnja u programu pod nazivom Gala koncert sanktpeterburškog baleta, opere i mjuzikla.
Posljednji premijerni dramski naslov u ovoj sezoni, predstava Ivanov A. P. Čehova, u režiji jednog od najslavnijih redatelja današnjice Eimuntasa Nekrošiusa, premijerno je izveden 5. svibnja u zagrebačkome HNK. Predstava je ovoga mjeseca na repertoaru: •u četvrtak, 18. svibnja u 19,30 sati te •u srijedu 24. svibnja u 19,30 sati
2-13 июня будет в Загребе (Хорватия) совместно с компанией KOGNOSKO впервые будет проведён пилотный двухдневный семинар BLACKBACK Essentials, который включит в себя наиболее яркие и актуальные для основателей и владельцев компаний темы, входящие в популярную в России серию семинаров BLACKBACK Owner.
Юридическая консультация
Katarina Todorcev Hlača
Gospodin Arlović je odmah na početku naglasio da predloženu temu želi obraditi bez suvišne patetike ili dogmatskog pristupa. „ Predlažem da o ovom pitanju otvoreno razgovaramo jer smatram da je to jedno od najizazovnijih teorijskih, zakonodavno-pranih i ustavno-konstitucionalističkih pitanja, čak ne toliko zemalja jugo-istoka, koliko zemalja razvijene demokracije“, - započeo je predavač. Uostalom, ništa manje od njega se nije ni očekivalo.
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
RUSKI KULTURNI KRUG
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena