Декабрь 2018


ISSN  1846-8756

Анонс событий

P O Z I V NA SEDMI KONGRES PRIVREDNIKOVIH STIPENDISTA I SRPSKE OMLADINE

Srpsko  privredno  društvo  Privrednik  organizira  Sedmi  kongres  Privrednikovih  stipendista  i  srpske omladine kojemu je tema "Mladi između 'mi' i 'oni'".

Kao  jedna  od  najstarijih  dobrotvornih  organizacija  u  Zagrebu,  Srpsko  privredno  društvo  Privrednik stipendira,  okuplja  i  povezuje  talentirane  učenike  i  studente  slabijih  materijalnih  mogućnosti.  U prosjeku  godišnje  stipendiramo  više  od  50  učenika  i  studenata,  a  ove  školske/akademske  godine stipendiramo   ukupno   63   učenika   i   studenta   iz   svih   krajeva   Republike   Hrvatske.   Najviše   iz zapostavljenih  i  ekonomski  slabo  razvijenih  područja.  Naši  bivši  stipendisti  već  su  danas  aktivni  i korisni članovi hrvatskog društva i srpske zajednice s veoma razvijenim osjećajem solidarnosti.

Ovogodišnji kongres posvećen je mladima koji su, sve je evidentnije, u strašnom rascjepu između "mi" i  "oni",  između  suprotstavljenih  "stvarnosti"  i  suprotstavljenih  narativa.  Taj  rascjep  je  nastao  na različitim  osnovama  i  čini  se  kao  da  između    "mi"  i  "oni"  nije  moguće  izgraditi  čvršće  mostove razumijevanja. Čini se da nismo u stanju saživjeti se s nesrećama i tragičnim sudbinama drugačijih i drugih. Da li smo toliko slabi, da ne možemo učiniti ništa više osim brige i koristi za sebe? Na panel- diskusiji, koja će se održati u sklopu Kongresa, ugledni profesori i društveni aktivisti uz učešće svih sudionika Kongresa a prije svih mladih, pokušat će objasniti položaj mladih u današnjem podijeljenom društvu u kojem mladi na svoj način pokušavaju pronaći izlaz iz situacija često određenih nametnutom prošlošću  i  neizvjesnom  budućnošću.  Također  će  se  pokušati  odgovoriti  na  pitanje  koji  su  uzroci takvom stanju i koje su mogućnosti njegovog prevladavanja.

Kongres  će  se  održati  u  subotu,  15.  12.  2018.  godine  s  početkom  u  11:30  sati  u  Zagrebu,  u Srpskoj  pravoslavnoj  općoj  gimnaziji  "Kantakuzina  Katarina  Branković",  Sveti  Duh  br.  122. Planirano je da se Kongres završi istoga dana oko 15 sati.

I ove godine u sklopu Kongresa priređujemo svečani prijem nove generacije Privrednikovih stipendista i organiziramo zanimljiv kulturni program.

Predviđeno je da na Kongresu učestvuje do 200 mladih članova Privrednika i njegovih simpatizera i podupiratelja iz čitave Republike Hrvatske, predstavnici udruženja mladih kao i ugledni gosti iz sfere politike, privrede, obrazovanja, kulture i diplomatskih službi.

Radujemo se vašem dolasku.

Više informacija o Kongresu možete dobiti putem mejla ured@privrednik.net ili na našem portalu
www.p-portal.net

Nikola Lunić, predsjednik

07 декабря 2018г.

"Колобок" журнал для детей

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Колонка редактора
Катарина Тодорцева Хлача
Cure moje, koliko živim, toliko se čudim muškarcima. Samo da se zna, nisam od jučer i živim već malo dulje ali ova vrsta sisavaca još uvijek me uspije iznenaditi.
Литературная гостиная
Enerika Bijač
U sklopu projekta MEĐUNARODNI MOSTOVI KNJIŽEVNOSTI u Zagrebu je na tribini Društva hrvatskih književnika predstavljena antologija suvremene poezije slavenskih pjesnika „RIJEKA I NJEZINE TREĆE OBALE“.
Книжная полка
В Городской библиотке можно взять на абонемент роман "Русская красавица - классический образец литературного произведения в стиле постмодернизма.Впервые вышел во Франции под названием «La Belle de Moscou», переведён более чем на 20 языков и в своё время взорвал читающую публику.
Анонс событий
Kongres će se održati u subotu, 15. 12. 2018. godine s početkom u 11:30 sati u Zagrebu, u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji "Kantakuzina Katarina Branković", Sveti Duh br. 122. Planirano je da se Kongres završi istoga dana oko 15 sati.
Юридическая консультация
Комитетом Госдумы по делам национальностей одобрен проект закона, упрощающего процесс получения гражданства РФ, тем, кто говорит по-русски.
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
RUSKI KULTURNI KRUG
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena