Декабрь 2018


ISSN  1846-8756

Страницы истории

Simbol naroda koji se borio i pobijedio fašizam u Drugom svjetskom ratu

Tijekom mimohoda Besmrtni partizanski odred u Zagrebu kolege novinari su me pitali što predstavlja narančasto-crna lenta na odjeći sudionika pa sam se našla pozvana dati našim sugrađanima detaljno objašnjenje.

Naime, Georgijeva lenta (lenta sv. Georgja - Juraja) je utemeljena prilikom utemeljenja ordena Svetog Geogrija 26. Studenog 1769. godine. Katarina Velika za vrijeme rusko-turskog rata 1768-1774 je utemeljila ovo odlikovanje za poticanje vjernosti, hrabrosti i razboritost. Naziv lenta je dobila po imenu sveca Georgija odnosno Juraja. Lentu je nadopunjavao moto "Za službu i hrabrost", te bijeli istostrani križ ili zlatna zvijezda sa četiri kraka. Lentu su nosili prema rangu odlikovanog: na reveru uniforme, oko vrata ili preko desnog ramena. Uz vrpcu se dodjeljivalo i doživotno uzdržavanje. Zanimljivo da se nakon smrti odlikovanog lenta nasljeđivala ali u slučaju počinjenja sramotnog prekršaja se oduzimala vlasniku.

Boje lente su prihvaćane u skladu sa službenim bojama Ruskog imperija koje su bili prihvaćene 1730-ih godina. Crna je emajl orla, žuta je emajl zlatnog polja državnog grba, a bijela je simbolizirala srebrni lik Svetog Georgija u ploči na prsima orla. U praksi već od početka su koristili ne žutu, nego narančastu boju. U Statutu od 1913 godine piše: lenta s tri crne i dvije narančaste trake koja se nosi preko desnog ramena. Postoji manje pompozno tumačenje boja georgieve lente: baruta i vatre - crna boja znači dim, narančasta — plamen.  Međutim, ugledni stručnjak iz područja faleristike Sergej Andolenko zastupa „boje imperija“ odnosno tvrdi da je crna i žuta boja samo reproduciraju boje državnog grba: crni dvoglavi orao na zlatnoj pozadini. Slika Georgija, kako na državnoj znaku, tako i na samom ordenu imali iste boje: na bijelom konju bijeli Georgij u žutoj kabanici, ubija kopljem crnog zmaja, odnosno bijeli križ sa žuto-crnom trakom. Osim toga, postoji pretpostavka o njemačkom podrijetlu lente: na grbu vlastelinskog roda Askanier, kojem je pripadala njemačka princeza Sofija Frederika – ruska carica Katarina Velika, kao i na grbu njezine kneževine Ballenstedt u Sachsen-Anhalt prisutne su crne i zlatne pruge.

Godine 1807. car Aleksandar 1 utemeljio je posebnu nagradu za niže činove i vojnike Ruske vojske za osobnu hrabrosti u borbi, koja je dobila ime — Vojni znak odlikovanja – križ koji se nosio na lenti čiji su boje odgovarali bojama ordena Sv. Georgija. To objašnjava popularnost odlikovanja jer takve nagrade običan ruski narod je vidio češće nego zlatno ordenje visoko rangiranih oficira Ruske Vojske. Znak je kasnije dobio naziv vojnički georgijev križ ili vojnički Georgij (Juraj), kako su ga nazivali u narodu.

Utemeljena još 1807. godine medalja Za hrabrost" koju također nosili na crno — narančastoj lenti, 1913 godine bila je svrstana u red ordena Sv. Georgija i postala je zajedno s Georgijevim križem najmasovnijim odlikovanjem običnih vojnika za osobnu hrabrost.           

Nakon što su boljševici ukinuli odlikovanja Ruskog imperija, lenta svetog Georgija nastavila se koristiti u odlikovnom sustavu Bijele vojske. Lenta je bila korištena kao sastavni dio odlikovanja Dragovoljačke plemićke vojske  "Za Ledene marš" i odlikovanje Istočnog fronta "Za veliki Sibirski marš".  Boje georgijeve lente su koristili su u Bijeloj gardi za odlikovanje sudionika Jaroslavskog ustanka –  pobune  protiv boljševika u gradu Jaroslavlj 1918. godine. Kozački ataman Annenkov je 1918. godine dodijelio „pravo nošenja georgijeva lente“ veteranima svoje postrojbe za razliku od novalja. Lenta sv. Georgija se koristila u simbolici ruskih emigrantskih organizacija kao što su Ruski vojnički savez, Savez borbe protiv boljševizma i dr.

S početkom Drugog svjetskog rata u Sovjetskom Savezu, počevši od jeseni 1941. godine vojnim postrojbama i posadama vojnih brodova za odvažnost i junaštvo u zaštiti Domovine dodjeljivali su počasno zvanje „gvardejski“. Naredbom Vrhovnog Savjeta SSSR-a od 21. Svibnja 1942. godine bio je ustanovljen  znak odlikovanja „Gvardija“ (Garda). Međutim, bez obzira na to što znak „Gvardija“ bio određen kao zajednički za sve rodove vojske, u Ministarstvu vojnog pomorstva odlučili su utemeljiti svoj znak koji su nazvali „Morska Gvardija“.

Jedan od rukovoditelja ministarstva predložio je pravokutnu pločicu koja se primjenjivala kako u kopnenim, tako i u pomorskim rodovima vojske presvući sa crno-narančastom lentom, a također staviti istu lentu na mornaričke kape. Narodni komisar (ministar) Vlade je to potvrdio i već 5. Svibnja 1943. godine izašlo je „Ilustrirani opis znakova odlikovanja osobnog sastava Vojno-pomorske flote SSSR“ gdje je opisana i Gvardejska lenta.    

Nastavljajući borbene tradicije ruske vojske, 8. studenoga 1943 godine je utemeljen orden Slave triju stupnjeva. Njegov status, baš kao i žuto-crna boja trake, podsjećali su na Georgijev križ. Zatim georgijeva lenta, potvrđujući tradicionalne boje ruskog vojnog junaštva, krasi mnoge vojničke i suvremene ruske medalje i oznake.

Tako, svilena lenta s pet istovjetnih pruga – tri crne i dvije narančaste od 1 mm – je sastavni dio različitih sovjetskih nagrada 1943-1945, 1975,1985 gg: najmasovnije medalje „ Za pobjedu nad Njemačkom u Velikom Domovinskom ratu 1941-1945“, ordenu slave triju stupnjeva, koristili se za medalju „Za osvajanje Berlina“, za jubilarnu medalju „Četrdeset godina pobjede  u Velikom Domovinskom ratu 1941-1945“ 1985. godine. 

U vrijeme novije ruske povijesti  Dekretom Predsjednika Vrhovnog Vijeća Rusiji  od 2. ožujka 1992. godine "O državnim nagradama Ruske Federacije" donesena je odluka o obnovi ruskog odlikovanja Svetog Georgija i znaka odlikovanja "Georgijev križ".

U proljeće 2005. godine na ulicama ruskih gradova prvi put su se pojavile "georgijeve vrpce". Akcija se rodila spontano, kao nastavak internet-projekta "Naša Pobjeda", glavni cilj kojeg je bio objavljivanje priča i fotografija iz vremena Drugog Svjetskog rata. Vrpca je postala svojevrsnim simbolom svečanih obilježavanja, tradicionalnih susreta veterana, prazničnih događanja u povodu Dana Pobjede u Ruskoj Federaciji, a kasnije se proširila na cijeli „Ruski mir“.  

Kodeks akcije "Georgijeva vrpca"

1. Akcija "Georgijeva vrpca" nije komercijalna i nije politička.

2. Cilj akcije — utemeljenje simbola obilježavanja Dana Pobjede.

3. Ovaj simbol je izraz našeg poštovanja prema braniteljima, spomen palim na bojnom polju, hvala ljudima koji su život dali za pobjedu. Svima onima, zahvaljujući kome su pobijedili 1945. godine.

4. "Georgijeva vrpca" nije heraldički simbol. To je simbolička traka, replika tradicionalnog duokolora Georgijeve vrpce.

5. Nije dozvoljeno korištenje u akciji originalnih znakova odlikovanja. "Georgijeva vrpca" je simbol, a ne odlikovanje.

6. "Georgijeva vrpca" se dijeli besplatno.

7. Nije dozvoljeno korištenje "Georgijeve vrpce" u političke svrhe bilo koje stranke ili pokreta.

8. To je simbol naroda koji se borio i  pobijedio fašizam u Drugom svjetskom ratu.

9. Georgijevu vrpcu treba nositi na lijevoj strani prsa kao znak da podvig vojnika je zauvijek ostao u srcima potomaka. 

Катарина Тодорцева Хлача

12 мая 2018г.

Godine je 1918. dva milijuna izbjeglica iz carske Rusije zapljuskuju svijet. Jedan dio stanovništva odlazi prema zapadu (u Poljsku, Njemačku i Finsku), drugi odlaze prema Kini, a treći prema Crnom moru. Najveći broj ruskih izbjeglica prihvatila je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Većina izbjeglica stizala je morskim putem, preko Boke kotorske, Dubrovnika, Splita i Bakra, a raseljeni su po cijelom teritoriju države. Većina ruskih došljaka bila je obrazovana, prema domaćinima prava društvena elita: aristokrati, znanstvenici, inženjeri, arhitekti, slikari, pisci, glazbenici, časnici…
Эмиграция обрушивалась на Россию неоднократно. Кто-то покидал страну добровольно, кто-то становился изгнанником, вынужденный бегством спасать свою жизнь. Большинство из них до конца дней сохраняли тонкие нити, связывающие их с Родиной, лелея мечту рано или поздно вернуться домой. Сохранились фотографии этих знаменитых на весь мир россиян, а многие из известных художников запечатлели их на полотне.
9 июня 1672 г., родился Пётр Алексеевич, он же Первый, он же Великий, - самый знаменитый русский царь. У нас ведь, о чём ни спроси, - всё учредил он: завёл флот, придумал Новый год, приобщил к европейской моде, сбрил бороды и перелил церковные колокола на пушки. Но оказывается, кое в чём царь-плотник преобразовал нашу жизнь ещё более круто, чем принято считать. Свидетельст¬вом тому следующие факты.
Выставка «Екатерина Великая – императрица всея Руси», открытая в музее «Кловичевы дворы», вызвала большой интерес как у наших хорватских сограждан, так и у членов русской общины. Депутат городского собрания от русского национального меньшинства Галина Ковачевич для своих избирателей организовала коллективную экскурсию, а отдельным подарком стала экскурсия на русском языке, которую провела наша соотечественница Мария Хаирова – одна из организаторов выставки в Загребе.
U staroj jezgri grada Iloka na prigodnoj svečanosti otkriveno je obnovljeno spomen obilježje poginulim vojnicima Crvene armije i otvoren je obnovljeni park u staroj jezgri grada sa spomen-obilježjem za 1067 vojnika Crvene armije, koji su poginuli krajem 1944. godine u oslobađajućim ratnim operacijama na tom području.
73. godišnjica Međunarodnog dana pobjede nad fašizmom obilježena je u Batini 9.5.2018.
U Zagrebu 8. svibnja 2018. po prvi put je održan mimohod Besmrtni partizanski odred, koji je posvećen pobjedi antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Ova akcija je nastala u Rusiji 2012. godine u gradu Tomsku i dobila je naziv „Besmrtni polk“ (puk ili odred), te samo u šest godina proširila na 81 zemlju svijeta.
Праздник красоты, только что наступившей весны, нежности и любви – Международный женский день. В канун женского праздника Россотрудничество (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) провело акцию «Россия – любовь без границ», которая впервые была проведена в 2017 году. В нынешнем акция охватила 80 стран мира и была приурочена к Международному женскому дню 8 Марта.
Srpska pravoslavna crkva, Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba, Ruska pravoslavna vjerska zajednica i Nacionalna zajednica Rusa u Hrvatskoj obilježili su crkveni praznik prvog zagrebačkog mitropolita Dositeja Vasića koji pada baš na „staru Novu godinu“ prema Julijanskom kalendaru, odnosno 14. siječnja
Godine 2017. Obilježena je 100. obljetnica ruskih revolucija koje su doslovce preokrenule Rusiju i pravac njenog povijesnog kretanja. U zadnje vrijeme sve su zastupljeniji novi pogledi na revolucije iz 1917. godine; sve više se govori o njima u množini, jer su tradicionalno nazivana Februarska i Oktobarska bile dvije različite revolucije s različitim protagonistima i ciljevima, a ne dvije faze jedne. Baš zbog toga osmomjesečno razdoblje između dviju revolucija treba sagledati u novom svjetlu. S ovim ciljem udruga za predstavljanje kulturne baštine ruskog govornog područja VERNISAŽ pokrenula znanstveni skup s temom „Gledišta suvremene ruske historiografije o revolucijama iz 1917.“ koji je održan sredinom listopada u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici.
19 октября 2017 года в Российском центре науки и культуры в Любляне прошел МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ «Русская революция: 100 лет спустя».
Посол России в Хорватии, военный атташе посольства, представители Администрации президента страны, парламента, МИД и Минобороны Хорватии, делегаты местных органов власти, общественных организаций, а также многочисленные соотечественники и ветераны Второй мировой войны приняли участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику воинам Красной Армии, погибшим при освобождении этой части Eвропы от немецко-фашистских войск и их союзников в бараньском селе Батина. Впервые в Батине прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие представители организаций российских соотечественников, проживающих в Хорватии, ветераны.

Страницы

< Предыдущая  |  Следующая >

1 | 2 | 3 |

"Колобок" журнал для детей

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Колонка редактора
Катарина Тодорцева Хлача
Cure moje, koliko živim, toliko se čudim muškarcima. Samo da se zna, nisam od jučer i živim već malo dulje ali ova vrsta sisavaca još uvijek me uspije iznenaditi.
Литературная гостиная
Enerika Bijač
U sklopu projekta MEĐUNARODNI MOSTOVI KNJIŽEVNOSTI u Zagrebu je na tribini Društva hrvatskih književnika predstavljena antologija suvremene poezije slavenskih pjesnika „RIJEKA I NJEZINE TREĆE OBALE“.
Книжная полка
В Городской библиотке можно взять на абонемент роман "Русская красавица - классический образец литературного произведения в стиле постмодернизма.Впервые вышел во Франции под названием «La Belle de Moscou», переведён более чем на 20 языков и в своё время взорвал читающую публику.
Анонс событий
Kongres će se održati u subotu, 15. 12. 2018. godine s početkom u 11:30 sati u Zagrebu, u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji "Kantakuzina Katarina Branković", Sveti Duh br. 122. Planirano je da se Kongres završi istoga dana oko 15 sati.
Юридическая консультация
Комитетом Госдумы по делам национальностей одобрен проект закона, упрощающего процесс получения гражданства РФ, тем, кто говорит по-русски.
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
RUSKI KULTURNI KRUG
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena